انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

احتمال گرفتاري يک پناهجوي افغان توسط پوليس

آقاي تابو خبرداد که يکي از موکلين اش ( پناهجوي افغان )به دفتر پوليس مراجعه کرده وسپس ناپديد شده و تيلفون آن نيز بسته شده است . ايشان  با هيچ يک از دوستانش تماس نگرفته است   

Lämna ett svar