انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

آلمان مرکز تربیۀ "جهادیست ها" را به محل سکونت پناهجویان مبدل میسازد

 

در جریان جنگ اول جهانی آلمان تلاش زیاد نمود تا اسیران جنگی مسلمان که در زندان شهر برلین بسر می بردند را به ”جهادیست ها” مبدل سازد. اما امروز در همین مکان بزرگترین اقامتگاۀ پناهجویان در آلمان بنا میشود

 
باستان شناسان در جریان کار ساختمان این مکان در تلاش اند تا بقایای نخستین مسجد در آلمان که صد سال قبل از امروز برای زندانی های مسلمان در داخل زندان مذکور ساخته شده بود را، باز یابند
آقای Thomas Kersting که خود یک باستان شناس و در عین زمان رییس ادارۀ حفظ آثار باستانی ایالت Brandenburg کشور آلمان است به یک گودال کوچک که در روی زمین وجود دارد اشاره میکند. در آنجا بقایای خشت ها، توته های شیشه و بولت های زنگ زده قرار دارد. در واقع آنچه در اینجا قرار دارد بقایای مسجدی است که از چوب ساخته شده، بلندی منارۀ آن به 30 متر میرسید و گنبد آن نیز توسط شیشه های سبز رنگ درخشان پوشانیده شده بود
اما موجودیت مسجد در محل مذکور در اصل بخشی از تبلیغات گسترده ای را شامل میشد که برای متقاعد ساختن هزاران زندانی مسلمان به جهاد، توسط آلمان صورت میگرفت. در آن هنگام آلمان میخواست تا زندانی های مذکور در برابر نیرو های استعمارگر در کشور های شان جهاد نمایند. به همین هدف حتی یک نشریه یا روزنامه نیز موجود بود که (الجهاد) نام داشت و به زبان های مختلف پخش میگردید. در نشریۀ مذکور کشور آلمان به عنوان دوست مسلمان ها معرفی میشد
البته باید یاد آور شد که زندانی ها از کشور های مراکش، الجزایر، افغانستان و هندوستان بودند که در جبهۀ غرب به نفع فرانسه یا انگلستان جنگیده بودند و اکنون در اسارت جرمن ها قرار داشتند
اما آن طوری که توقع می رفت از مسجد مذکور استفاده صورت گرفته نشد و به همین دلیل در سال 1930 از بین برده شد. امروز این ویرانه بار دیگر توسط باستان شناسان حفر میگردد زیرا قرار است بزرگترین مرکز پذیرش پناهجویان در آلمان در همین جا ساخته شود 
به گفتۀ Thomas Kersting این دیگر یک ”شوخی تاریخ” است زیرا ”در این محل که زمانی مسلمان ها به رفتن به جهاد و جنگیدن به نفع امپراطور آلمان، تشویق میشدند امروز افرادی رجوع میکنند که از دست جهادیان امروزی فرار کرده اند”
ترجمه از ض.د
منبع
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

 

Lämna ett svar