انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

سيمينارها

بحث پیرامون اسناد هویتی افغانها در سویدن

بحث پیرامون اسناد هویتی افغانها در سویدن

په سویدن کی د افغانانو د هویتی پانی په هکله بحث

بتاریخ 22 نومبر 2020 یک بحث پیرامون اسناد هویتی افغانها در سویدن بطور زنده از طریق فیسبوک افغانهای سویدن صورت گرفت که در آن جناب محترم انجنیر عباس نویان سفیر افغانستان در سویدن ، برخی نمایندگان نهاد های اجتماعی و فرهنگی افغانها سهم گرفتند به سوالات چند تن از پناهجویان پاسخ داده شد

برگزار کننده : انجمن افغانها در سویدن 

سیمینار پیرامون قوانین ومقررات جدید پناهندگی در سویدن

قرار است به روز یکشنبه مورخ 23 اکتوبر 2016 آقای نیما رستمی حقوقدان ووکیل فارسی زبان در امور مهاجرت پیرامون قوانین ومقررات پناهندگی در سویدن سخنرانی نموده وبه سوالات حاضرین در سیمینار پاسخ گوید . انجمن افغانها در سویدن در همکاری با ABF این سیمینار را برگزار مینماید.
محل و تاریخ برگزاری : لوکال (ABF ) سالون بیسکوف طبقه سوم آ بی اف واقع در SVEAVÄGEN 41 شهر استاکهولم
Beskowsalen, 3tr, و2016-10-23 از ساعت 13.00 الی 16.00
ورود همه آزاد و مجانی میباشد

YCFاشتراک چهار جوان پیشتاز افغان در برنامه

 

چهار تن از جوانان پیشتاز افغان هر یک شکریه رجبی، عبدالغفور رفیعی ، نظیفه علیزاده  و مریم صافی در برنامه YCF انستیتوت سویدن

 که از تاریخ 8 الی 24 سپتمبر 2015 در شهر استاکهولم سویدن و از تاریخ 14 الی 19 فبروری 2016در  شهر مالموی سویدن برگزار گردید، موفقانه اشتراک نموده و دیپلوم اخذ نمودند

 

 یک برنامه رهبری میان فرهنگی بوده که به هدف زمینه سازی فرصت مباحثه و شریک ساختن آموخته ها بین رهبرانYCF

 جوانان از کشور های آسیایی جنوبی همه ساله برگزار میگردد. این برنامه جهت توانمند سازی هرچه بیشتر جوانان اشتراک کننده ، مهارت های جدید را ارایه نموده، فرصت توسعه ارتباطات را فراهم نموده و ابزار نوآوری را در دسترس ایشان قرار میدهد.  برای معلومات بیشتر راجع به این برنامه به لینک زیر مراجعه نمایید

https://eng.si.se/areas-of-operation/leadership-programmes-and-cultural-exchange/young-connectors-of-the-future-programme/application-process-for-young-connectors-of-the-future/

گزارش سمینار اقامت بر اساس کار و سرمایه گذاری

طبق اطلاعیه ای که قبلا از جانب انجمن افغانها در سایت انجمن به نشر رسیده بود، قرار بود که سمیناری زیر عنوان اقامت بر اساس کار و سرمایه گذاری در سالون کنفرانسهای آ بی اف دایر گردد، به همین منظور و به غرض آگاهی بخشی برای هموطنان عزیزی که به مشکل اقامتی مواجه اند و یا هم کسانیکه در تلاش اند از طریق کار و سرمایه گذاری اقامت کشور سویدن را بدست آورند، انجمن افغانها از آقای نیما رستمی حقوقدان فارسی زبان با تجربه و کارشناس امور مهاجرت که سالهای متمادی را درین بخش کار نموده است، دعوت بعمل آورد تا تجارب و دانسته های خویش را با این کتگوری افرادی که در بالا ذکر گردید شریک سازند و علاقمندان هم بتوانند از موضوعات مطروحه در سمینار مستفید شوند

سمینار طبق قرار قبلی رأس ساعت یازده و نیم روز شنبه دهم دیسمبر با اشتراک محترم آقای رستمی بعنوان سمینار دهنده و تعدادی از افغانهای مقیم استکهلم ولی متأسفانه در غیبت کسانیکه موضوع اصلی سمینار بودند شروع به کار نمود.
در ابتدا محترم آقای نسیم سحر رئیس انجمن افغانها با ذکر خیر مقدم، آقای رستمی را به حاضرین در سمینار معرفی نمودند و سپس آقای نیما رستمی صحبت های خویش را پیرامون درخواست اقامت به اساس سرمایه گذاری و کار آغاز نموده و افراد متقاضی را به کتگوری های ذیل تقسیم نمودند:
1 ـ پناهجویانیکه درخواست پناهندگی شان قبلا رد شده است.
2 ـ کسانیکه باساس یک طرح توجیه اقتصادی تقاضای اقامت میدهند.
3 ـ کسانیکه پنجاه درصد سهم یک شرکت فعال داخل سویدن را خریداری مینمایند.
4 ـ کسانیکه کل سهام یک شرکت داخلی فعال را میخرند.
درخواست اقامت باساس کار.
1 ـ پناهجویانی که در داخل سویدن هستند.
2 ـ کسانیکه از خارج سویدن در خواست اقامت باساس کار میدهند.

عمومیات
تمام کسانیکه شرایط اولیه ای ذیل را پوره نمایند میتوانند درخواست اقامت دهند.
1 ـ حد اقل حقوق شان قبل از مالیات 13000 کرون باشد.
2 ـ صاحب شرکت استخدام کننده باید قبلا اعلان استخدامی داده باشد.
3 ـ فرد متقاضی از جانب شرکت دعوت به استخدام شده باشد.
4 ـ شرکت استخدام کنننده باید با اتحادیه ای صنفی قرارداد داشته باشد

پناهجویان
پناهجویانی که درخواست اقامت شان رد شده است، بعد از تصمیم گیری ادارۀ مهاجرت و محکمه ای ابتدائی پنج هفته وقت دارند که درخواست اقامت به اساس کار ارائه نمایند، یعنی سه هفته سر از تاریخ تسلیم شدن فیصله برای اعتراض و دوهفته ای دیگر برای ارائه در خواست اقامت برای کار ولی بعد از فیصلۀ محکمه ای عالی تنها دوهفته وقت خواهند داشت تا درخواست شان را برای ادارۀ مهاجرت بفرستند.
درخواست دهنده باید شرایط ذیل را دارا باشد.
1 ـ برعلاوه ای موارد بالا متقاضی باید پاسپورت داشته باشد.
2 ـ میعاد پاسپورت باید کمتر از دوسال نباشد ورنه مطابق میعاد پاسپورت برای شان اقامت صادر میگردد.
3 ـ شش ماه بصورت متداوم در یک شغل و نزد یک شرکت کار کرده باشد.
4 ـ شرکت استخدام کننده باید گرنتی نماید که برای یکسال آینده متقاضی کار را استخدام مینماید.
5 ـ در تمام مدت کار باید بیمه استخدامی پرداخت شده باشد.
6 ـ درخواست اقامت برای کار از طرف پناهجو باید از یک کشور ثالث مشمول اتحادیه اروپا صورت گیرد، درخواست میتواند یا بصورت مستقیم در سفارت سویدن در کشور مورد نظر تحویل گردد و یا از طریق انترنت فرستاده شود.
7 ـ حد اکثر میعاد اقامت دوسال است و در دوسال اول فردی که برای او اقامت تعلق میگیرد نه میتواند شغل خود را عوض کند و نه هم صاحب کار خود را. درصورتیکه در دوسال اول شرایط قرارداد بطور کامل رعایت شود، بعد از ارائه ای درخواست اقامه ای شخص مورد نظر تمدید میگردد و بعد از تکمیل چهار سال اقامه دائمی منظور میگردد.
8 ـ پناهجوی متقاضی اقامت باساس کار میتواند همسر و فرزندان زیر هجده سال خود را درج درخواست نمایند.

افراد غیر پناهجو
کسانیکه قبلا در سویدن نبوده اند و درخواست پناهندگی نداده اند و از خارج سویدن تقاضای اقامت برای کار میدهند فقط کافیست که چهار شرط، شرایط عمومی را دارا باشند و میتوانند همسر و فرزندان زیر بیست و یک سال خود را درج درخواست نمایند.

در خواست اقامت بر اساس سرمایه گذاری
کسانیکه میخواهند از طریق سرمایه گذاری در سویدن اقامت بگیرند به سه کتگوری ذیل تقسیم میشود.
1 ـ اقامت بر اساس طرح توجیه اقتصادی
کسانیکه باساس ارائه ای یک طرح اقتصادی درخواست اقامت میدهند باید کاملا توجیه نمایند که طرح شان سودزاست و همچنان مکان تاسیس، مقدار درآمد، چگونگی بازارکار، بودجه ای دوساله و بیمه های لازم را بصورت روشن توضیح دهند.
2 ـ اقامت باساس خرید نیمی از سهم یک شرکت فعال
یک فرد میتواند نیمی از سهام یک شرکت سویدنی را خریداری نماید و به اساس آن اقامت دریافت نماید، طبیعی است که شریک آن باید تمام قوانین کاری را رعایت کرده باشد.
3 ـ اقامت باساس خرید کل سهام یک شرکت فعال سویدنی
همچنان یک فرد میتواند باساس خرید کل سهام یک شرکت سویدنی اقامت بگیرد بشرطیکه شرکت سابقه ای تخلف مالیاتی و یا سایر موارد را نداشته باشد.
در هرسه موارد فوق افراد متقاضی ثابت نمایند که شرکت بازای هر فرد بالغ سالانه 100000 کرون و به ازای هرطفل 25000 کرون سود دهی خالص دارد.
در سال 2012 شرایط سخت تری برای شرکتهای کوچک وضع خو
اهد شد تا نتوانند دست به تخلفات گسترده بزنند.
مثلا شرکتی که میخواهد یک کارگر را از خارج از سوئد استخدام نماید باید حد اقل حقوق دوساله ای کارگر متقاضی را در حساب بانکی خود داشته باشد

گزارش از خ.فطرت

Nima Rostami
Biträdande jurist
—————————————————————————————————-
Advokatbyrån Helen Westlund
Grev Turegatan 77, 11438 Stockholm, Tel: ++46-8-246840, Fax: ++46-8-242685, Mob: ++46-709163430, www.advokat-firman.se

سيمينار: اقامت براساس کار وسرمايه گذاري

يک سيمينار به زبان فارسي پيرامون اخذ اقامت در سويدن براساس کار وسرمايه گذاري بااشتراک حقوقدان سرشناس  فارسي زبان  آقاي نيما رستمي برگزار ميگردد

بتاريخ 15 دسامبر2008 قانون مهاجرت نيروي کار از کشور هاي غيراروپايي به سويدن نافذ گرديد. از آن تاريخ تاکنون اداره مهجرت براي 40000 نفراتباع کشور هاي غيراروپايي اقامت صادر کرده است . گرچه دراين مدت ازاين قانون و انطباق آن سوء استفاده هاي صورت گرفته که بتاريخ 16 جنوري 2012 تغييرات درطرزالعمل آن وارد خواهد شد. غرض معلومات بيشتر در سيمينار مورخ 10 دسامبر 2011 در آ ب اف استاکهولم توسط حقوقدان فارسي زبان آقاي نيما رستمي ارائه ميگردد  

زمان: روز شنبه مورخ 10 دسامبر 2011 از ساعت 11.30 الي 14.30

محل : آ ب اف استاکهولم

ABF Stockholm, besöksadress: Sveavägen 41 , Beskowsalen våning 3

 ورود آزاد است

غرض معلومات بيشتر به شماره تيلفون 0707121388 تماس بگيريد

تدوير کننده : انجمن افغانها و نيما رستمي در همکاري با آ ب اف

En föreläsning om uppehållstillstånd på grund av anställning och starta eget på dari/persiska

 

سمینار در مورد وضعیت زنان افغان در افغانستان

به تاریخ ۱۴/۱۱/۲۰۱۱ یک سمینار در مورد وضعیت زنان افغان در افغانستان در شهر استکهلم با اشتراک اشخاص ذیل هر یک : ویس ویسی نماینده انجمن افغانها، بهار سخی مسوول انتگراشون در انجمن افغانها، ماریا لیسنر سفیر دموکراسی در وزارت خارجه و ان ویلکنس سفیر اسبق سویدن در پاکستان و افغانستان، با گرداننده گی یوهنا فوگلسترم رییس کمیته سویدن برای افغانستان برگزار گردید

 

:در سمینار مذکور که بیشتر از صد نفر اشتراک کننده موجود بود، و در مورد سوالات ذیل 
وضعیت زنان افغانستان در حال حاضر چطور است؟
آیا وضعیت زنان افغانستان در مدت این ده سال بهتر شده است؟
وضعیت زنان افغان بعد از خروج نیروی های نظامی چطور خواهد شد؟

بحث صورت گرفت. البته این سوالات مهمترین بخش سمینار را در بر گرفته و هر یک نظرات خویش را ارایه کردند

ویس ویسی در مورد وضعیت زنان بطور خلاصه چنین گفت: وضعیت زنان افغان بعد از دخالت کشورهای خارجی در کشور بصورت قابل مشاهده ی تغیر کرده است، زنان میتوانند کار کنند، درس بخوانند و در فعالیتهایی سیاسی و اجتماعی اشتراک داشته و پهلو به پهلویی قشرذکور کشور پا بگذارند. البته این فعالیت آنها در شهر های بزرگ بیشتر بوده و در شهرهای کوچک و دهات بسیار کمتر به چشم می خورد. زنان ۲۵٪ سهمیه سیاسی بخاطر اشتراک در شورای ملی کشور دارند. زنان می توانند که در کارهای مختلف دولتی ایفای وظیفه بدارند و حتا در مطبوعات و موسیقی که قبلأ موجودیت شان بسیار ضعیف بود، اما حالا بصورت عالی فعالیت داشته باشند. اما بدبختانه هنوز هم مشکلات زیادی را روبرو هستند، به خصوص در ولایات کشور، زنان به صورت آزاد به درس و کارهای خویش رسیده گی کرده نمی توانند زیرا هنوز هم تهدید های طالبان آنها را مجبور به خانه نشینی میکنند و همچنان مفکوره بعضی از فامیل ها هنوز هم صد ها سال به عقب مانده است و آنها نمی خواهند دختران و خانمان شان به کارهای خارج از خانه مشغول باشند که این باعث ضعف رول زنان در اجتماع میشود و هیچگاه بدون اشتراک زنان نمیتوان در یک کشور مردم سالاری کاملی را بنا کرد

با تصدیق حرفهای ویس ویسی از طرف سه تن اشتراک کننده گان، ماریا لیسنر نیز از خاطرات خویش گفت که در یکی از ولایات افغانستان زمانیکه وی از طرف کمیته سویدن برای افغانستان رفته بود،وی میخواست یک مکتب زنان درست بکند تا زنان بتوانند در آنها درس بخوانند اما بدبختانه ساکنین آن شهر نمیخواستند چنین کاری صورت گیرد، بعد از مشکلات زیاد، با شرایط زیادی از قبیل اینکه باید معلمین زن باشند، دروس دینی برای زنان داده شود و همچنان مکتبي برای ذکور نیز اعمار گردد، ساکنین آن شهر قبول کردند که مکتب زنان را در دسترس زنان قرار دهند. ماریا گفت، زمانیکه درس آغاز گردید، زنان جوان و کهن سال در صنف حاضر بودند که این بسیار جالب بود، جالبتر از همه دیدن یک پیره زن بود که کوشش میکرد تا حد اقل نوشتن اسم خویش را یاد بگیرد، این خود بیانگر شهامت و خواست زنان افغانستان به علم و هنر است

بهار سخی شرح کاملی در مورد بعضی موضوعات کلتوری و فرهنگی کشور داد و همچنان متذکر شد که بعضی از عنعنات این کشور باعث شده است که زنان بطوری که باید و شاید در امورات وطن شان فعال باشند نیستند و این بخاطری است که این کشور سالهایی سال مردسالاری بوده و هنوز هم ریشه این مردسالاری از وطن ریشه کن نشده است. وی همچنان در مورد فرهنگ عزت و آبرو صحبت کرد و یاد آور شد که یکی از دلایل که باعث میشود مردم دختران خویش را به کار و مکتب نگذارند این است که انها میترسند کدام اتفاقی بیفتد و آن باعث بی عزتی و بی آبرویی فامیل شان گردد

ان ویلکنس در مواردی مختلفی صحبت نمود، به خصوص از جلسه بن برای بار دوم یاد کرده و گفت که این جلسه رول بسیار مهمی را در مورد وضعیت زنان افغانستان بازی خواهد کرد

سمینار به بسیار خوبی بعد از یک ساعت به پایان رسید، در حالیکه سوالات زیادی بدون جواب ماند

به امید اینکه کشور ما افغانستان یک کشور مستقل و مردم سالاری گردد، این گزارش خویش را خاتمه می بخشم
ویس ویسی

 

سيمينار21 ماه مي 2005

بتاريخ 21 ماه مي 2005سيميناري پيرامون وضعيت پناهجويان افغان برگزار شد

درين سيمينارپيرامون وضعيت پناهجويان افغان در پاکستان ، ايران وسويدن سخنراني ها شد و در پايان نويسنده مشهور سويدن آقاي يان ميردال سخنراني نمود

تفصيل خبر در سايت همبستگي با افغانستان به زبان سويدني مطاله نمائيد

Seminarium om de afghanska flyktingarna

اداره مهاجرت سويدن به اخراج پناهجويان افغان ادامه ميدهد

بتاريخ 4 اپريل 2008 به ابتکار ” گروپ دوستداران افغانستان ” در پارلمان سويدن ملاقاتي  بادان الياسون  رئيس عمومي اداره مهاجرت پيرامون ” اخراج پناهجويان افغان ” صورت گرفت . اين نشست به ساعت نه صبح در يکي از تالار هاي پارلمان آغاز يافت و در آن 5 عضو پارلمان سويدن از احزاب مختلف پارلماني  ( از چپ تا راست ) ، دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت و اندرش مسوول تحليل اوضاع سياسي ـ امنيتي در کشور هاي آسيايي ، بنگت کريستيانسون جنرال سکرتر کميته سويدن براي افغانستان ، تابو موسو وکيل حقوقي پناهجويان افغان ، نسيم سحر معاون انجمن افغانها درسويدن ويکتعداد نمايندگان نهاد هاي اجتماعي ذيعلاقه در مسايل افغانستان اشتراک داشتند . ميزبان اين ديدار خانم بوديل سيبالوس عضو پارلمان سويدن از حزب محيط زيست در کميسيون ارتباط خارجه پارلمان بود . اجنداي جلسه : ديدگاه اداره مهاجرت  درباره ” قانون اتباع خارجي ” و تفسير آن در ارتباط پناهجويان افغان ، تحليل اوضاع سياسي ـ امنيتي افغانستان وبحث پيرامون آن . در آغاز خانم بوديل سيبالوس عضو پارلمان سويدن از حزب محيط زيست  وميزبان نشست به اشتراک کنندگان خوش آمديد گفته ضمن معرفي  اجنداي جلسه افزود که ديروز ( مورخ 3 اپريل 2008 ) کميسيون امور اجتماعي پارلمان آقاي دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت را در جلسه خويش دعوت نموده پيرامون وضعيت پناهجويان افغان وچگونگي اخراج آنها را مورد بحث قرار داد .اما  ابتدا از نماينده هوفورش خواهش گرديد تا نامه حمايت از يک پناهجوي افغان بنام عنايت اله عادل که در معرض اخراج قرار دارد ، قرائت  و آنرا به رئيس عمومي اداره مهاجرت تسليم نمايد .  در زير اين نامه به تعداد 1700 سويدني امضا نموده بودند .سپس از آقاي دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت خواهش بعمل آمد تا ديدگاه شانرا در مورد مسئله متذکره مطرح نمايد . رئيس عمومي اداره مهاجرت در صحبت مختصر خود گفت : براي ما بسيار مهم اينست که ما ماموريت خود را بخوبي انجام دهيم و آن تطبيق  قوانيني است که پارلمان آنرا بتصويب رسانيده و از آن نبايد عدول نمود. يکتعداد سازمانهاي اجتماعي و نمايندگان وسايل اطلاعات جمعي فکر مينمايند که ما در تطبيق قوانين دست باز داريم . اين ادعا درست نيست و ما در ماموريت خويش گزينش آزاد نداريم . تصاميم ما عواقب قوانين جاري کشور است . ما عقيده واحد در مورد وضعيت افغانستان داريم . وضعيت در آنجا پيچيده و ناآرام است و مشکلات فراواني در افغانستان وجود دارد و ميدانيم که وضعيت در آنجا وخيم ميباشد . از ديدگاه حقوقي بايد تذکر داد که محاکمات مهاجرتي تصاميم جالبي اتخاذ نموده اند که در مورد بعداٌ صحبت خواهد شد و فعلاٌ از آقاي اندرش رودين  تحليلگر اوضاع  کشوري و مسوول تهيه گزارش پيرامون اوضاع افغانستان در اداره مهاجرت خواهش مينمايم که در موردگزارش خويش معلومات ارائه نمايد . آقاي اندرش رودين بعنوان تحليلگر کشور هاي آسيايي   گفت که مسوول تحليل کشور هاي آسيايي و در ششماه اخير مسووليت افغانستان بعهده ايشان گذاشته شده است . او خاطر نشان ساخت که اطلاعات که در تحليل کشوري ( تحليل اوضاع افغانستان)  گنجانيده شده رليوانت ( مناسب ) ميباشد و از منابع معتبر ملل متحد ، ناتو ، ايساف و حکومت افغانستان استفاده شده است ( در حاليکه اکثريت صحبت کنندگان منابع ناتو ، ايساف و حکومت افغانستان را غير دقيق و فاقد اعتبار خواندند ) . آقاي اندرش ناآرامي ها و وضعيت وخيم بشري رادر افغانستان  از زواياي مختلف توضيح داد و گفت که وضعيت وخيم بشري نه تنها ناشي از ”  درگيري هاي مسلحانه ” در شرق و جنوب افغانستان بلکه ناشي از موجوديت خشکسالي دوامدار ، کمبود مواد غذايي و زمستان سرد امسال و غيره فکتورها ميگردد. او افزود که طالبان قدرت و قابليت پيشبرد يک جنگ رويارويي را ندارند و آنها به شيوه هاي چريکي عمل مينمايند . اکنون طالبان به فعاليتهاي تروريستي و انتحاري ميپردازند و افراد ملکي را بقتل ميرسانند . ممکن سال 2008 سال سرنوشت ساز براي افغانستان باشد . او علاوه نمود که در ماه نوامبر سال 2007 اداره مهاجرت يک حکم رهنمود دهنده  که حيثيت خط مشي را براي پناهجويان افغان داشته صادر نموده است . دراين حکم موجوديت ” درگيري مسلحانه ” در شش ولايت افغانستان در نظر گرفته شده است . به تعقيب آن آقاي دان الياسون رشته سخن را دوباره بدست گرفته و در مورد جهات حقوقي تصاميم  اداره مهاجرت سخن گفت . اوافزود که نظر به معيار هاي که وجود دارد ” در گيري مسلحانه ” بمفهوم حقوقي آن از نگاه ” قانون اتباع خارجي ” در شش ولايت افغانستان وجود دارد . دراينحالت امکان اخراج به مناطق ديگر در افغانستان که امن ميباشند ، مطرح ميگردد . اما در قوانين سويدن اين مسئله وضاحت نداشته و مطالبي زيادي نيز درين زمينه وجود ندارد  که درين حالت  براي ما دو چيز مهم است :  اول قوانين و دوم پراکسيز .  در وضعيت فعلي يک فيصله محکمه در مورد کوسووا ما را کمک ميکند که امکان اخراج پناهجويان را به نقاط ديگري کشور مهيا ميسازد . نظر به  اينکه  امکان کاريابي و مسکن در کابل موجود بوده ما تصميم گرفتيم که پناهجويان را به کابل ديپورت نمائيم . درمورد  اعتراضات کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان پيرامون عدم اخراج اجباري پناهجوياني که ”شبکه اجتماعي ” در کابل ندارند ، بايد گفت که ما مکلف به رعايت مشوره هاي آن ملل متحد نيستيم ، ما صرف از قوانين سويدن  پيروي ميکنيم . آقاي دان الياسون افزود : صاداقانه بگويم  که ما قوانين را تطبيق مينمائيم و به اخراج پناهجويان افغان ادامه ميدهيم .آقاي بنگت کريستيانسون جنرال سکرتر کميته سويدن براي افغانستان در صحبت خويش ديدگاه ديگري که بينهايت واقعبينانه بوده ارائه نمود که باديدگاه رسمي اداره مهاجرت در مغايرت قرار داشت . آقاي بنگت غرض معلومات در مورد آن کميته گفت که کميته سويدن براي افغانستان مدت 26 سال در آن کشور حضور فعال داشته و6000 کارمند استخدام شده دارد( کميته سويدن براي افغانستان يکي از بزرگترين نهاد هاي غير دولتي در افغانستان ميباشد )  .  او به ادامه گفت : طبق عنعنه موجود ما اطلاعاتي را در مورد افغانستان به نشر ميسپاريم . من  از ديدگاه ماموريت اداره مهاجرت به اوضاع افغانستان نگاه نمي کنم . اوضاع افغانستان ميان سالهاي 2005 الي 2007 به وخامت گرائيده وبالاي فعاليت ما تاثير منفي داشته است . در نتيجه ما فعاليتهاي خيرخواهانه ( مکاتب ، شفاخانه و غيره )  را در بسياري نقاط افغانستان  متوقف ساخته و آن محلات را رها نموده ايم . ديدگاه ما در مورد افغانستان با ديدگاه ساير نهاد هاي معتبر جهان يکسان ميباشد . جالب اينست که ما چرا با اداره مهاجرت تفاوت نظر در مورد افغانستان داريم . البته اين مربوط به اينست که ما در ارزيابي خود از کدام منابع اطلاعاتي استفاده ميکنيم . يکماه قبل سازمان استخباراتي امريکا گزارش داد که حکومت کرزي صرف  بالاي 30 در صد خاک افغانستان تسلط دارد . در مورد موفقيت نظامي نيروها در افغانستان ، ما ديدگاه ديگري داريم . در سال 2007 ناتو مناطق زيادي رابه نفع طالبان در افغانستان از دست داده گرچه اين روند ممکن ديناميک باشد . زمانيکه به تحليل اداره مهاجرت در مورد افغانستان نگاه گردد ، ديده ميشود که آن اداره صرف از 4 الي 5 منبع استفاده نموده و آن هم مربوط سالهاي 2006 و 2005 ميباشد . اداره مهاجرت از منابع معتبر ديگر استفاده نکرده و تنها به منابع فوق الذکر اکتفا ورزيده است . اما گزارشات و اطلاعات ناتو ، ايساف و حکومت افغانستان دقيق نيستند . ازينرو تحليل  متذکره اداره مهاجرت رليوانت نبوده و تقاضاي ما اينست که اداره مهاجرت يک تحليل جديد رليوانت(مناسب) در مورد افغانستان تهيه نمايد . بعد از آن نوبت آقاي تابو موسو وکيل حقوقي برخي از پناهجويان افغان رسيد . آقاي تابو تذکر داد که وي دردو مورد درمحکمه موفق به توقف اخراج پناهجويان افغان شده است .او تحليل کشوري اداره مهاجرت را در مورد افغانستان شديداٌ مورد انتقاد قرارداده اضافه نمودکه دراين تحليل از چند منبع معدود و کهنه ( تاريخ تير شده ) استفاده شده و مبرميت ندارد .اين  وکيل حقوقي پناهجويان افغان از حکم رهنمود دهنده اداره مهاجرت نيز انتقاد نموده تذکرداد که  در آن مفاد مهم ” قانون اتباع خارجي ” در نظر گرفته نشده است . در” قانون اتباع خارجي ” براي دريافت حق پناهندگي در سويدن برعلاوه موجوديت ” درگيري مسلحانه ” در کشور از موجوديت ” ناهنجاري هاي دشوار ” نيز تذکري بعمل آمده است . در حاليکه اين دليل در حکم اخير اداره مهاجرت در نظر گرفته نشده است . آقاي تابو يادآور شد که اداره مهاجرت تفسير خاصي خود را از  پراگرافهاي ” قانون اتباع خارجي ” دارد ، در حاليکه نظربه پراگرافهاي ديگر قانون متذکره تفسير آن اداره کاملاٌ رد ميگردد. او در فرجام افزود که اداره مهاجرت در حکم رهنمود دهنده خويش بايد مشوره هاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان را در نظر ميگرفت . متن کامل صحبت آقاي تابو به زبان سويدني بعداٌ نشر ميگردد .  سپس نوبت  پرسش هاي اعضاي پارلمان رسيد  . هانس ليندي از حزب چپ و عضو پارلمان سويدن ( عضو در کميسيون ارتباط خارجه پارلمان )  چنين اظهار نمود : زمانيکه ما در مورد ارسال سربازان سويدن به افغانستان تصميم ميگرفتيم ، خانم اوسا ليندستام از حزب سوسيال دموکراتها  در کميسيون دفاعي پارلمان تاکيد داشت که وضع افغانستان روبه وخامت بوده ما بايد کشور افغانستان را کمک نمائيم . اکنون برعکس آن گفته ميشود . او از رئيس عمومي اداره مهاجرت پرسش نمود که چرا در آن زمان گفته ميشد که وضعيت خراب است ، در حاليکه وضع در آنوقت نسبت به امروز بهتر بود .  او افزود که خشونت حتي در مزارشريف که سربازان سويدني در آنجا مستقر اند ، نيز افزايش يافته است . آقاي هانس از غيرواقعبينانه بودن تحليل اداره مهاجرت پيرامون افغانستان ، کمبود منابع و بويژه معتبردرآن  و تعبير و تفسير اداره مهاجرت از مقررات و قوانين سخن گفت .  او همچنان از تفسير هاي متفاوت در مورد ” درگيري مسلحانه ” از سال 1977 حرف زده از غير حقوقي خواندن  قرارداد سه جانبه توسط وزارت خارجه افغانستان نيز يادآوري بعمل آورد .آقاي توماس توبي عضو پارلمان از حزب مودراتها ( حزب بر سر اقتدار) گفت که نبايد تفسير سختگيرانه از قوانين نمود و ممکن به يک بازنگري جديد ضرورت احساس باشد . اوله عضو پارلمان پرسش خود را چنين مطرح ساخت : چرا اداره مهاجرت منتظر فيصله محکمه مهاجرتي نميگردد ؟ پيش ازينکه فيصله محکمه صادر شود ، پناهجويان افغان  اخراج ميگردند . خانم اوسا ليندستام از حزب سوسيال دموکراتها  در کميسيون دفاعي پارلمان سوال نمود که چرا عنايت اله عادل که مورد حمايت مردم محل قرار دارد ، اخراج ميگردد ؟ چرا قضاوت ديگري در موردش نميشود ؟ اينجانب نيز صحبت مختصري داشتم . نخست يادآورشدم اينکه قرارداد سه جانبه که زمينه اخراج اجباري پناهجويان افغان را مهيا ساخته از جانب وزارت خارجه افغانستان غير حقوقي خوانده شده است ، زيرا وزارت خارجه افغانستان مشوره تمديد اين قرارداد را براي وزارت مهاجرين افغانستان نداده بود . ثانياٌ اگر اين قرارداد از نگاه شما هنوز هم مدار اعتبار است ، چرا در کل مراعات نميشود و تنها يک بخشي آن که به اخراج اجباري اشاره گرديده عملي ميگردد . چرا مشوره هاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان  در مورد پناهجويان که ” شبکه اجتماعي ” در کابل ندارند ، در نظر گرفته نميشود ؟ سرانجام پاسخ هاي آقاي دان الياسون چنين بود : ما کوشش کرديم تا در تحليل مان از منابع معتبر استفاده کنيم . در مورد ” ناهنجاري هاي دشوار ” بايد گفت که اداره مهاجرت در حکم مورخ 15 مي 2007 خويش تصريح نموده که در کابل ” ناهنجاري هاي دشوار ” وجود ندارد . اما در مورد وضعيت افغانستان ديدگاه ما يکسان است و با شما فرقي ندارد ( آقاي بنگت کريستيانسون جنرال سکرتر کميته سويدن براي افغانستان اظهار داشت که ممکن شمانيز  ديدگاه مشابه باما داشته باشيد آما نتيجه گيري ما کاملاٌ متفاوت است ) . رئيس عمومي اداره مهاجرت در مورد عنايت اله عادل پناهجوي افغان گفت که درست است که عادل غنيمت غير قابل تصور براي جامعه ماست ، اما ما بايد از قانون پيروي کنيم و آنرا در عمل پياده سازيم . رئيس عمومي اداره مهاجرت  در موردغيرحقوقي بودن قرارداد سه جانبه و مشوره هاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان چنين پاسخ داد : قرار داد سه جانبه قانوني ، غيرقانوني ، بالاخره بودن ونبودن آن براي ما اهميتي ندارد . اگر موجود باشد کار ما را آسانتر ميسازد و لي ما در هر حالت آن به اخراج آنعده پناهجويان که پاسخ منفي گرفته اند ، مبادرت ميورزيم . ما مکلف به اجراي مشوره هاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان نيستيم . براي ما قوانين سويدن مدار اعتبار بوده و ما ماموريت تطبيق آنرا داريم . اتباع سويدن که به حکومت کنوني رأي اعتماد شانرا داده اند ، بايد از تصاميم آن نيز پيروي نمايند .بلي دوستان عزيز ! اداره مهاجرت صرف يک ماموريت دارد و آن اخراج اجباري پناهجويان  . اداره مهاجرت زمانيکه يک متقاضي پناهندگي را بزور اخراج ميکند ، ميداند که او را به سرنوشت  تاريک وبدون دورنما ، به جهنم روي زمين و سرانجام به  کام مرگ تحويل ميدارد . براي اين اداره سنگدل ، مفاهيم  دفاع از حقوق بشر ، حق پناهندگي ، فراراز ظلم جنگ سالاران و حاکمان ديکتاتور ،از بيرحمي ووحشت طالبان و بيدادگري هاي متعصبين کور الفاظ ميان تهي اند. به پيشگاه اين اداره يک ماموريت ظالمانه وجود دارد که مقدس تر
است  ازتمام  مقدسات  . اين ماموريت صرف  دو نام دارد : تطبيق قانون و يا اخراج اجباري پناهجويان که از کام مرگ فرار نموده اند وبايد دوباره به کام مرگ سپرده شوند. اين در حقيقت دو روي يک سکه ميباشد .
بناٌ بايد عليه اين ماموريت ظالمانه مبارزه نمود ! اداره مهاجرت شديداٌ زير فشار اذهان عامه قرار دارد و دان الياسون نخواهد توانست درين شرايط ماموريت ظالمانه خود را موفقانه انجام دهد . ونبايد اجازه دادتا اين ماموريت ظالمانه  موفقانه انجام يابد !  نسيم سحر معاون انجمن افغانها در سويدن http://www.afghanskaforeningen.se/Vangrupp.Afghanistan.riksdagen.htm 

گفتگو با نمايندگان پارلمان پيرامون تصميم مورخ 15 ماه مي 2007 اداره مهاجرت

 مبني بر عودت اتباع افغانستان به وطن شان ، عليرغم بدتر شدن وضعيت امنيتي زمان : 4 جون  2007ساعت : از پنج الي هفت ( 17.00 ـ 19.00 ) مکان : جمنازيوم کونگسهولمن ، روبروي اطفائيهPlats : Kungsholms gymnasium , rum 4417 , 4 trHantverkargatan 67-69, Stockholm