گزینش مدیرانِ یک‌نهاد بنا بر اراده‌جمعی، ارزش‌های دموکراسی و احترام به‌خواست‌ همگانی را نهادینه می‌سازد.
قرار است جلسه سالانه انجمن افغان ها در سویدن به تاریخ ۳۰ اپریل ۲۰۲۳ برگزار گردد، عزیزانیکه که خواهان عضویت در انجمن هستند می‌توانند از طریق لینک ذیل خود را راجستر نموده و طبق اساسنامه حق رای به دست بیاورند و از امکانات انجمن استفاده کنند.
نوت: نظر به ماده هفتم بند اول اساسنامه انجمن افغان ها در سویدن کسانیکه میخواهند در جلسه سالانه حق رای داشته باشند باید دو ماه قبل از جلسه سالانه حق العضویت خویش را پرداخت کنند. از اینکه جلسه سالانه بتاریخ ۳۰ اپریل ۲۰۲۳ برگزار میگردد، پس الی اخیر ماه فبروری لطف نموده خود را راجستر نمایید.
حق العضویت ۱۲۰ کرون برای شخص تنها و برای خانواده با اطفال زیر ۱۸ سال ۲۰۰ کرون در سال میباشد و شما می توانید از طریق سویش انجمن حق العضویت را پرداخت نمایید. شماره سویش انجمن:
123-210 49 25
ویبسایت :
لینک برای ثبت نام به عنوان عضو در انجمن:
برای معلومات بیشتر به شماره های ارتباطی ذیل تماس بگیرید.
+46 73-730 36 09
+46 76-040 07 63