انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Välkomstcenter i Kabul för avvisade flyktingbarn

Migrationsverket förhandlar just nu med afghanska myndigheter om att öppna ett center i huvudstaden Kabul dit man ska kunna skicka ensamkommande barn och ungdomar som fått avslag på asylansökan i Sverige

Enligt Migrationsverket ska ungdomarna bo på centret i väntan på att de återförenas med sina anhöriga.

– Då man antagligen kommer till Kabul, landar där, för att rent tekniskt ta sig vidare, så går inte det direkt, utan transporterna är begränsade. Då tycker vi att det är bra att det finns någon form av välkomstcenter, där man kan landa helt enkelt, innan man reser vidare, säger Ulrik Åshuvud som är processledare för återvändande på Migrationsverket.

– Det kan vara så att familjen kommer dit, stannar med barnet, eller så stannar barnet ensamt. Det är ett bra sätt att landa i landet innan man åker vidare, säger Ulrik Åshuvud.  

Planerna på ett mottagningscenter för ensamkommande ungdomar är en del av projekt, som Migrationsverket driver tillsammans med Norge, Storbritannien och Holland sedan två år tillbaka.

Bakgrunden är att allt fler ensamkommande barn söker asyl i Europa.  

Enligt Migrationsverket finns redan en påtänkt lokal i Kabul som i dag ägs av det afghanska flyktingsministeriet. Tanken är att centret, ska drivas av afghanska myndigheter med stöd från internationella experter.

Enligt Migrationsverket ska framför allt minderåriga som återvänder självmant hem efter att ha fått nej på asylansökan bo där. Enligt Migrationsverket diskuteras också om barn ska kunna sändas till centret efter att ha tvångsavvisats från Sverige.

– Vi ser inte att detta är någonting som kommer att vara huvuddelen, men det skall vara möjligt.

Ulrik Åshuvud betonar att det så kallade välkomstcentret inte är fråga om ett barnhem.  Efterforskningar om var barnets föräldrar finns ska redan ha gjorts i Sverige, därför är tanken att ungdomarna bor där upp till några veckor.

Men det kan bli betydligt längre än så om till exempel familjen inte kommer och hämtar barnet.

– Eller om det händer någonting annat, då kommer man aldrig att tappa sin plats på det här välkomstcentret utan då får man stanna där helt enkelt.

Hur länge då?

– Om det krävs, får de stanna där tills de har blivit vuxna. Vi kan inte göra på något annat sätt. Vi kan inte säga att det finns någon tidsgräns om vi inte har någon annan lösning.

Migrationsverket har uppdrag av regeringen att se till att fler ensamkommande barn som saknar asylskäl faktiskt avvisas från Sverige. Ulrik Åshuvud tror att mottagningscentret i Kabul kommer att leda till att fler avvisas.

Mikaela Hagan är handläggare på Rädda Barnen, och bekymras av planerna. Inte minst vad gäller minderåriga som kan bli kvar på centret.

– Tar man hänsyn till det enskilda barnets situation, det kanske inte alltid är det bästa att bo på ett center. Kommer man att ha system med familjehem då. Och hur ska det fungera? Det finns en rad frågetecken, kring hur man organiserar det så att barn inte riskerar att fara illa, säger Mikaela Hagan vid Rädda Barnen.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5551415

 

Lämna ett svar