انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

UNHCR riktar skarp kritik mot Migrationsverket

Det finns flera brister i Migrationsverkets arbete. Det konstaterar UNHCR efter att ha granskat myndighetens arbete i en stor studie. Bland annat görs utredningar alltför olika och många av de juridiska biträdena är för dåliga.

Här kan du läsa UNHCR:s granskning av Migrationsverket (pdf)

– Vi har sett mycket skiftande kvalitet på biträdena. Vissa har varit otroligt engagerade och gjort mycket research. Men den överväldigande majoriteten hade bristfällig kvalitet på sina yttranden och även sina insatser under utredningen, där de inte var särskilt engagerade, säger utredaren Liv Feijen på UNHCR. 

 

Att de juridiska biträdena håller måttet är en väldigt viktigt del för att den asylsökande ska få en korrekt prövning. En annan brist som uppmärksammats är att det inte alltid görs medicinsk dokumentation av asylsökande som drabbats av tortyr.

 

– Över 50 procent hade varit utsatta för fysiskt våld, sexuellt våld, eller regelrätt tortyr innan de kom. Och vi anser att det är mycket viktigt att få medicinsk dokumentation på det eftersom det påverkar hur man gör intervjuer, bevisvärdering och bedömningen av framtida förföljelser eller risk för tortyr. 

 

UNHCR föreslår bland annat att utredare behöver få mer internutbildning och att det bör finnas mallar för hur utredningar ska genomföras.

 

– Vi talade med många beslutsfattare som påpekade att det finns oklarheter. De skulle väldigt gärna ha olika typer av riktlinjer och stöd för hur de ska göra sina bedömningar, säger Liv Feijen.

 

Men trots flera brister håller ändå Migrationsverket en hög kvalitet jämfört med många andra länder, enligt UNHCR. Och Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson tycker att det är positivt att myndigheten granskats av en utomstående part.

 

– Jag tycker att det är bra att vi får förslag och rekommendationer på hur vi ska utveckla oss ytterligare. Vi vill hela tiden vara i världsklass för vi hanterar människor och det handlar om liv och död, säger Dan Eliasson.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4687985

 

Skriv en  kommentar facebook

http://www.facebook.com/pages/afghanskaforeningeny-swydn/121226484580698

Lämna ett svar