انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Stopp för avvisningar till Grekland

Att överföra asylsökande till Grekland är inte förenligt med utlänningslagen och kan innebära en kränkning av Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i en dom på fredagen.

Fallet gäller en familj på tre personer som nu alltså ska få sina asylansökningar prövade i Sverige i stället.

Enligt överdomstolen är förhållandena för asylsökande i Grekland oacceptabla.

Omänsklig behandling
I början av november stoppade Migrationsverket alla överföringar av asylsökande till Grekland enligt Dublinförordningen, detta i väntan på att överdomstolen skulle sätta ner foten.

Migrationsöverdomstolens kritik är inte nådig. I många fall finns inte ens möjlighet för asylsökande i Grekland att lämna in en ansökan om asyl. Och lyckas man lämna in en ansökan är det högst tveksamt att prövningen blir rättssäker. Därtill betecknas den behandling som frihetsberövade asylsökande utsätts för i avvaktan på prövning som omänsklig.

”Asylprocessen som sådan i Grekland lever inte upp till den standard som man har rätt att förvänta sig av ett land som har en skyldighet att följa EU:s regelverk”, konstaterar Migrationsöverdomstolen.

Läget allt mer akut
Asylsystemet och mottagningen i Grekland har försämrats ytterligare av landets skuldkris och läget har blivit allt mer akut. FN, domstolar och humanitära organ har totalt sågat mottagningen.

I oktober kallade FN:s rapportör Manfred Nowak förhållandena för migranter i Grekland för ”omänskliga” på grund av ”snuskiga överbelagda inrättningar”, en illa utbildad poliskår och en kraftig ökning av antalet migranter.

EU-kommissionen har flera gånger hotat stämma Grekland inför Europadomstolen. Domstolen granskar nu flera migrationsärenden
rörande Grekland.
¨
Uppskattningsvis cirka 50 000 oprövade asylärenden finns nu i Grekland.

Av över 30 000 asylansökningar i Grekland i fjol beviljades bara 36 personer flyktingstatus, medan 128 fick skyddsstatus.

Risk att de inte får ansökan prövad
Enligt Catharina Lindqvist, kammarrättsråd på Migrationsöverdomstolen, är förhållandena i Grekland så dåliga att det skulle strida mot utlänningslagen att överföra någon dit.

-Det finns stor risk för att de inte får sina ansökningar prövade om de lämnar in dem där, säger hon till TT.

Domstolen har också pekat på hur det konkret ser ut för dem som
kommer till Grekland.

-Vi har konstaterat att mottagningsförhållandena är mycket dåliga. De får inte bostäder, inte mat och kan tvingas bo i parker. Det leder till en rad sanitära olägenheter, säger Lindqvist.

Eftersom domstolens beslut är prejudicerande betyder det att de som befinner sig i Sverige och har ett överföringsbeslut till Grekland inte ska skickas dit.

-Men det betyder inte att de får uppehållstillstånd, bara att det ska prövas här i Sverige i stället, säger Lindqvist.

TT

http://svt.se/2.22620/1.2264891/stopp_for_avvisningar_till_grekland&from=rss?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-Inrikesnyheter+%28svt.se+-+Inrikesnyheter%29

Lämna ett svar