انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Skärpt kontroll vid arbetskraftsinvandring

Nästa år kommer det att bli skärpt kontroll av arbetsgivare som vill anställa personer som invandrat från icke EU-länder. Det säger migrationsminister Tobias Billström apropå uppgifter om att människor utnyttjats av vissa arbetsgivare.

– Migrationsverket måste nu bli bättre på att systematiskt försöka komma till rätta med missförhållanden och därför har man fått ett särskilt uppdrag från regeringens sida i regleringsbrevet att t.ex. börja samköra sina register mot Skatteverkets databaser.

På det viset kan man ju identifiera förhållanden där arbetsgivaren helt uppenbart inte kan betala lön, och kanske också i särskilda risksituationer där man t.ex. har tagit hit många personer eller när företaget är nystartat göra en extra slagning, en extra kontroll.

Från och med nästa år ska Skatteverket och Migrationsverket börja samarbeta, enligt Tobias Billström ska det göra att oseriösa arbetsgivare upptäcks.

Både facket och gränspolisen har vittnat om missförhållanden och sagt att ingen vet vilka villkor som invandrad arbetskraft får arbeta under när de kommit till Sverige.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD kritiserar i en kommande rapport Sverige för bristande kontroll, och rekommenderar att Sverige förbättrar kontrollen av att löner och villkor följer det som angetts i arbetstillståndet. Migrationsverkets chef för tillståndsfrågor Jonas Lindgren delar OECD:s syn:

– Vi har ju yttrat oss till OECD och vi ser ju själva att det förekommer fusk i våra ärenden, men som lagen ser ut idag så har vi att godkänna ärenden som är kompletta kan man säga. Lagen ger oss ingen möjlighet att avslå ärenden för att vi upptäcker fusk.

Men Tobias Billström vill skilja på förkontroll och efterkontroll:

– Man måste nog hålla isär de här två sakerna. Det handlar om efterkontroll och det handlar om förkontroll. Vi tycker att det är viktigt att man också lägger krut på förkontrollen, därför att där kan man ju redan från början utesluta företag som till exempel då kommer med ofullständiga uppgifter och också när de inte kan betala löner när man slår i Skatteverkets dataregister osv. Allt det här gör det viktigt att man försöker arbeta systematiskt.

Men efterkontroll då, är du beredd att ändra så att de kan göra det också?

– Jag tycker att det alltid är viktigt att diskutera detta, men då måste kanske också Migrationsverket precisera vad det är man menar, därför att jag anser att man redan i lagstiftningen i dag har ett utrymme för detta och om Migrationsverket menar att man behöver vidga det så får man precisera vad det är man pratar om.

OECD har ju en rapport på gång där man också pekar på de här bristerna, att man inte kan följa upp ordentligt hur det går för de här personerna.

– Ja, som jag har varit väldigt tydlig med tidigare så tänker jag inte kommentera OECD-rapporten och det beror ju naturligtvis på att den är fortfarande inte publicerad, säger Tobias Billström.

– Det som finns är några utkast som tydligen har hamnat hos Ekot och andra redaktioner, men jag har inte sett den slutgiltiga rapporten och jag tycker också att det är rimligt om vi ska diskutera den här att alla får ta del av innehållet.

– Den kommer ju här nu under hösten och då kommer vi säkert att ha anledning att komma tillbaka och diskutera det här. Det välkomnar jag definitivt och det är en viktig rapport, avslutar migrationsministern.

 
 

Lämna ett svar