انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Regeringen och MP i uppgörelse om asylsökande

Asylsökande som fått avslag ska kunna hållas i förvar i högst två månader i väntan på avvisning, enligt en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet. I dag finns ingen gräns för hur länge någon kan hållas i förvar.

Migrationsminister Tobias Billström är nöjd med uppgörelsen.

– Jag tror det är viktigt att man ur rättssäkerhetssynvinkel har en bortre gräns för hur länge man får ha en person i förvar. Det är i sig en mycket stark, integritetskränkande åtgärd. Vi har kunnat ha människor i förvar hur länge som helst, men nu får vi en bortre gräns och det tycker jag är bra, säger Tobias Billström.

Partierna har enats om en lagrådsremiss som baseras på ett EU-direktiv som Sverige måste genomföra.

De flesta som söker asyl lämnar Sverige frivilligt när de fått avslag. Men de som vägrar ska, enligt uppgörelsen, normalt kunna hållas i förvar i högst två månader i väntan på att en avvisning kan genomföras.

Vid synnerliga skäl ska tre månader gälla, vilket är tre månader mindre än EU:s maxgräns.

Om personen inte samarbetar ska han eller hon kunna hållas inlåst i tolv månader, sex månader mindre än gränsen i EU-direktivet.

Miljöpartiets riksdagsledamot Maria Ferm är nöjd med överenskommelsen.

– Vi har från Miljöpartiets håll drivit på att de här tidsgränserna ska vara så låga som möjligt. De tidsgränser som nu är föreslagna är också lägre jämfört med andra EU-länder och det är såklart väldigt positivt, säger Maria Ferm.

En annan ny regel är att om en person som exempelvis ska avvisas inte lämnar landet inom utsatt tid drabbas hon av ett förbud att resa tillbaka till Sverige och Schengenområdet under ett år.

Enligt EU hade förbudet kunnat vara i fem år.

– Det här är viktigt också för att ha en tydlig och klar signal om att vi vill att människor ska följa det regelverk som är uppställt. Ställer vi upp en tidsfrist ska människor också lämna Sverige inom ramen för den fristen, säger Tobias Billström.

Tror du det kan påverka hur många som går under jorden eller blir papperslösa?
– Det kan vara så att människor kanske tänker sig för två gånger innan man går över den här tidsfristen.

Den som väljer att frivilligt lämna Sverige efter besked om avvisning eller utvisning ska precis som tidigare ha två respektive fyra veckor på sig att lämna landet.

Mats Eriksson

Ekot

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4808230

Lämna ett svar