انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ملاقات ها

آقاي جاويد لودين : دکتور سپنتا در ملاقات با کارل بيلت وزير خارجه سويدن گفته است که افغانستان" قراردا

امروز مورخ 8 نوامبر 2008کلوب قلم افغانها در ستوکهولم در همکاري با انجمن افغانها وکميته سويدن براي افغانستان يک نشست اجتماعي و فرهنگي رادرسالن کنفرانسهای جمنازيم نکه ، ستوکهولم حوالي ساعت سه بعد از ظهر برگزارنمود که درآن ماری اکرمی از مرکز ملی انکشاف مهارت های زنان افغانستان ، میرویس وردک از انجمن صلح و همکاری برای صلح و همبستگی ، فرشته سخی از سازمان فعالیت ها وخدمات اجتماعی زنان افغانستان و جاوید لودین سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در سکندناوی صحبت نمودند ودرپايان ازجانب بيانيه دهندگان  به سوالات اشتراک کنندگان نشست  پاسخ داده شد.  مهمانان از افغانستان  در مورد فعاليتهاي نهاد هاي شان معلومات فشرده واما مفيد ارائه نمودند وبويژه صحبتهاي نهايت بااحساس و دلچسپ محترمه فرشته سخي وتحليل ايشان  از اوضاع افغانستان درخور ستايش بود . همچنان صحبت آقاي جاويد لودين سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در سکندناوی در مورد وضعيت امنيتي وسياسي کشور بسيار جالب بود و بخصوص اينکه ايشان تذکر داد که وضعيت امنيتي افغانستان دردوسه سال اخيربسيار وخيم شده است . آقاي لودين خاطر نشان ساخت که برعلاوه حملات تروريستي وانتحاري ، خطر جديد يعني اختطاف  در پايتخت کشوربمشاهده ميرسد  و حتي اعضاي خانواده ايشان حين رفتن به مکتب ازين خطر در هراس اند . در حاليکه چند سال قبل ازين ناحيه  تشويشي وجود نداشت . همچنان محترمه فرشته سخي در مورد اختطاف گفت که اگر قبلاٌ اختطاف در سطوح بالا وجود داشت بعدها به سطوح وسط واکنون در سطوح پائين سرايت نموده  ويکتعداد باند ها به کمک پليس وادارات امنيتي ازينطريق پول کمايي مينمايند.برعلاوه  آقاي لودين در مورد بهتر شدن اوضاع افغانستان در سال آينده به تفصيل صحبت نمود و از افزايش کمکهاي بين المللي و بخصوص از سويدن که از مبلغ سه صد مليون کرون سويدني  به پنجصد مليون کرون  در سال افزايش يافته ، يادآوري نمود .  سفير کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در سکندناوی در پايان سخنراني شان به موضوع پناهجويان افغان در سويدن  تماس گرفته خاطر نشان ساخت” دکتور سپنتا وزير خارجه افغانستان در ديدار با کارل بيلت وزير خارجه سويدن در کابل بر موضعگيري قبلي خود که در يکي از تالار هاي همين تعميردر حضور افغانها بيان داشت ( در فبروري سال روان ) يکبار دگر تاکيدورزيده است و آن اينکه افغانستان قرارداد سه جانبه را تمديد نخواهد نمود. اگر من سال گذشته تعهد عدم تمديد قرارداد سه جانبه را داده بودم ، اکنون وزير خارجه افغانستان اين تعهد را داده است . من با مسوولين کشور هاي ناروي و دنمارک روابط حسنه داشته وآنها همکاري زياد در ارتباط با پناهجويان افغان ميکنند و حتي با وزير خارجه کشور دنمارک  يکجا به افغانستان سفر نموده است . مقامات کشور ناروي وعده غير رسمي در جلوگيري  از ديپورتهاي دسته جمعي داده وحتي خاطر نشان ساختند که سطح پذيرش پناهجويان جديد افغان رانظر وضعيت ناامن کشور تا سطح 97 درصد  رسانيده اند  . اما متاسفانه مقامات سويدني در زمينه کمتر همکاري نموده وبويزه در عرصه مسئله  اخراج پناهجويان هنوز هم در موضعگيري سختگيرانه قبلي خويش استاده اند.گفتني است که موعد اعتبارقرارداد سه جانبه ميان افغانستان ، سويدن وکميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان در پايان دسامبر سال روان تمام ميشود . بدينمنظورکميسيون امور پناهندگي انجمن افغانها نامه سرگشاده عنواني پارلمان افغانستان غرض عدم تمديد ” قرارداد سه جانبه ” که زمينه اخراج اجباري پناهجويان افغان را از سويدن به افغانستان مساعد ساخته ، نگاشته است .قابل ياددهاني است که خانم ارواسي پاتيل افسر بخش حمايت  حقوقي در دفتر مرکزي کابل ضمن ديدار از ستوکهولم در ملاقات با نمايندگان انجمن افغانها از عدم حمايت از اخراج پناهجويان افغان به کابل وبويژه آنهائيکه در کابل شبکه اجتماعي نداشته ، سخن گفت .آقاي لودين ازبهبود يافتن امور قونسلي در سفارت يادآوري نموده افزود که  آقاي بشير شکران بعنوان قونسل جديداٌ آغاز به کارنموده است .طبق اظهارات ايشان با يکي ازاشتراک کنندگان نشست ، قرار است آقاي شکران  ماه يکبار به پايتخت هاي کشور هاي سکندناوی سفر نموده ومسايل قونسلي بشمول توزيع پاسپورت افغاني در حضور را حل نمايد . طبق اين برنامه پاسپورت افغاني در غياب صادر نخواهد شد.   در پايان سخنراني هاي مهمانان در بخش مباحثات آزاد برعلاوه موضوعات ديگر ، آقايون نسيم سحر معاون انجمن افغانها و انجينرعزيزالدين عزيز در مورد پناهجويان افغان صحبتها نموده وپيشنهادات مشخص ارائه  نمودند که از جانب آقاي لودين با دقت هم شنيده شد وهم پاسخ ووعده هاي لازم داده شد و همچنان ايشان وعده داد که  نامه سرگشاده انجمن افغانها را به مسوولين افغانستان انتقال خواهند داد . نسيم سحر

Lämna ett svar