انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

اطلاعيه

بنابه ابتکارانجمن افغانهاوهمکاریABF دراستوکهولم حلقهءعلمی – مطالعاتی درمسائل اجتماعی وفرهنگی وادبی ایجادشده و بکارآغازنموده است .
دراین حلقه بحث وتبادل نظردر مورد مسائل مربوط به جامعه شناسی منجمله ودرگام نخست درموردساختمان دولتی وشیوه های اداره ومسائل دموکراسی درسویدن صورت خواهد گرفت.
برعلاوه مسائل مربوط به فرهنگ وادبیات مطرح خواهدشد. همچنان بخش های دکلمه اشعارو آشنائی با آثارادبی وجود خواهد داشت.
ازهمه صاحبنظران و اندیشمندان و علاقه مندان دعوت بعمل میآیدکه بااشتراک دراین حلقه مطالعاتی –علمی برغنای محتوی آن افزوده واز این طریق داشته ها وتجارب خود رادر اختیارنسل جوان وسائراشتراک کننده گان قرار دهند.
محل تدویر : در( آبی اف ) استوکهولم
ABF Stockholm – Sveavägen 41
  وقت تدویر :  روزهای یکشنبه یک هفته درمیان
شانزدهمين نشست : در ماه اگست 2006
اتاق : سکارپنيک  طبقه چهارم آ ب اف  ستوکهولم (Skarpnäck )
اولين نشست بعد از تعطيلات : روز يکشنبه مورخ 28 جنوري 2007ساعت  13.00 الي 15
 
انجمن افغانها نشست  حلقه اطلاعاتي  ـ علمي را که قرار است بتاريخ 29 اپريل تدوير يابد ،  پيرامون وضعيت پناهندگي افغانها  تخصيص داده است . از تمام علاقمندان و فعالين درين عرصه دعوت ميگردد تادرين نشست حضور يافته وتا  راه هاي بيرون رفت جستجوگردد .
زمان :  29 اپريل 2007 از ساعت يک الي سه بعد از ظهر
مکان : آ ب اف ستوکهولم اتاق سکارپنيک ،  منزل چهارم
ABF Stockholm Sveav. 41    Rum Skarpnäck

اولين مسابقات تیمهای والیبال افغانها در سویدن

به ابتکار ورزشکار جوان و بااستعداد افغان اجمل جان حبیبی برای اولین بار مسابقات تیمهای والیبال افغانها در سویدن در شهر ستوکهولم برگزار میگردد .
درین مسابقات تیم های ستوکهولم ، تیم های شهر مالمو و یک تیم شهر بوروس بخاطر بدست آوردن جام دوستی مسابقات مبارزه خواهند نمود .
ورود علاقمندان آزاد است . غرض معلومات بیشتر به شماره تیلفون 0736163441 تماس بگیرید .
تاریخ و محل برگزاری مسابقات :
روز شنبه مورخ 17 دسامبر2005 از ساعت 14.00 الی 19.00 در هال ورزشی نکه ( نکه جمنازیم )
Nacka Sportcentrum Sporthall Idrottshall
Griffelvägen 11

تيم کابل الف  براي دومين بارقهرمان مسابقات واليبال بين الافغاني در شهر بوروس سويدن گرديد .
تيم منتخب واليبال افغانهاي سويدن تشکيل شد .

روز جمعه مورخ 28 اپريل 2006 ورزشکاران با احساس افغان درستوکهولم ( اعضاي تيمهاي واليبال الف و ب کابل ) ، معاون انجمن افغانها وچند تن از علاقمندان اين ورزش به ساعت يک بعد از ظهر در منطقه فيتيا ي ستوکهولم جمع شده وخواستند ذريعه چهار موترتيزرفتار غرض اشتراک در مسابقات واليبال بين الافغاني طرف شهر بوروس حرکت نمايند . اما قبل از حرکت عکسهاي يادگاري گرفتند و به ساعت 13.30 سفر را آغاز نمودند .  در جريان سفر ورزشکاران ياد وطن مينمودند واز تمرينات و مسابقات در ديار اصلي حرفهاي داشتند و قصه هاي جالبي مينمودند . با چي احساسي آنها براي اين مسابقات آمادگي گرفته وبا کدام اميد و آرزو روانه آن شهر دورآفتاده از ستوکهولم          ( بيشتر از 400 کيلومتر ) شده که هم ميهنان در آنجا منتظر رسيدن شانرا داشتند ، به مشکل ميتوان آنرا در قالب اين چند کلمه بيان نمود . احساسات عالي افغان دوستي ، محبت ، صميميت ، صفايي ، خودگذري در برابر همتاي خود و بلاخره همدستي ، اتحاد و يکپارچگي رهنماي حرکت آنها به سوي هموطنان در آن شهر دورآفتاده بود واين سجاياي نيک در وجود تک تک  اين ورزشکاران  در جريان سفر بوضاحت کامل بمشاهده ميرسيد و احساس مي شد .
سفر به ديار دوستان با توقف هاي کوتاه غرض صرف غذاي سرد که با خود آماده داشتند ، همراه بود . يکي از توقفگاه شهر زيباي يونشوپنگ بود که منظره زيبا داشت ، صرف غذا درطبيعت زيباي آن شهرفراموش ناشدني بود ودر آنجا عکسهاي يادگاري نيز گرفته شد .
کاروان پيام آوران دوستي ، همبستگي و اتحاد به ساعت شش بعد از ظهر به شهر بوروس رسيد و از طرف ورزشکاران افغان  و نمايندگان انجمن افغانها درآن شهر با صميميت فراوان پذيرايي گرديد . ورزشکاران و مهمانان به سالون انجمن افغانها در شهر بوروس رهنمايي شدند و به نوشيدن چاي غرض رفع خستگي دعوت گرديدند .
اما اين دفتر انجمن افغانها در شهر بوروس چقدربزرگ ، مقبول و پرغنا بود که از ديدن آن نماينده انجمن افغانها در سويدن حسرت ميخورد . لوکال دفتر انجمن داراي مساحت 378مترمربع بوده که برعلاوه آشپزخانه ، يک سالون بزرگ ( گنجايش بيشتر از 200 نفر را داشت ) و  پنج اتاق  داشت . اتاقها ي آن عبارت بودند از : 1 ـ کتابخانه و اطفال 2 ـ کمپيوتر 3 ـ آموزش زبانهاي مادري و مسايل ديني 4 ـ بليارد 5 ـ کرمبول و شطرنج . هال ( سالون کلان ) که مزين با نقشه بزرگ افغانستان ساخته شده از چوب و مناظر زيباي وطن شده بود ، توجه هر مهمان و بيننده را بخود معطوف ميساخت .
بعد از صرف چاي ، احوال پرسي و قصه ها ، مهمانان ( نه تنها ازستوکهولم بلکه از چند شهر ديگر نيزبودند ) به صرف غذا دعوت شدند . چي غذاي لذيذ و خوش مزه بود و چي زحمت فراوان کشيده بودند . البته خانواده هاي مهمان نواز اين شهر اين غذاي مزه دار را پخته بودند  . افغانهاي شهر بوروس چي عنعنه پسنديده  مهمان نوازي دارند که ميشود از آنها آموخت .
بعد از صرف غذا ،  براي يک جوان افغان که به اثر حادثه ترافيکي جان سپرده بود، دعاي مغفرت صورت گرفت . سپس نماينده انجمن افغانها در شهر بوروس آقاي زمري قيام ( که تمام ورزشکاران به ايشان کاکا زمري و يا کاکا قيام خطاب مينمودند ) به مهمانان  خوش آمديد گفت  و در مورد ورزش ، اتحاد و اتفاق و عنعنات پسنديده افغاني صحبت مختصروشيرين اما پرمحتوي و بي نهايت بي آلايشانه  نمود که مورد استقبال گرم و صميمانه حاضرين قرار گرفت .   متعاقبآ نوبت موسيقي رسيد و هنرمندان افغان آن شهر و هنرمند از شهر ستوکهولم آقاي حفيظ فيروزبه اجراي آهنگهاي غزل ،  آهنگهاي شاد و دلپسند پرداختند و برنامه موسيقي تا نيمه هاي شب ادامه يافت .
در پايان برنامه مهمانان به جاهاي معين غرض استراحت رهنمايي گرديدند و يک گروپ ده نفري افغانهاي ستوکهولم  را آقاي قيام به خانه خود دعوت نمود و تا ناوقت شب را همراه مهمانان به قصه هاي شيرين و پرخاطره پرداخت .
روز شنبه ساعت 10.00 همه ورزشکاران دريکي از هال هاي ورزشي شهر بوروس جمع شده بودند و ترينر ها با هيئت ژوري ، لست واليباليست ها و تيم هاي شانرا يادداشت ميکردند و تفاهمات را بدست مي آوردند . تيمهاي بازي کننده : از شهرستوکهولم دو تيم کابل الف و ب ( کپتان تيم آقاي اجمل حبيبي ) ، از شهر بوروس نيز دو تيم خيبر الف و ب ( کپتان تيم آقاي تيمور روزبه ) ، تيم شهر آرلوف ( کپتان تيم آقاي نادر ستانکزي
) ، تيم شهر مالمو ( کپتان تيم آقاي ميوند آگاه ) ، تيم شهر اوريبرو بنام آزادي ( کپتان تيم ايمل جبارخيل و ناگفته نماند که درين تيم نصف بازي کنان آن ايراني ها بودند ) . هيئت ژوري متشکل از آقايون جمال نجفي ( بوروس ) و محمد عارف اميني ( ستوکهولم ) و  آقايون وکيل سلطاني ( ستوکهولم ) ، احمد جان احمدي ( بوروس ) و ترينر ها در صورت ضرورت شامل ترکيب ازرفري ها  بودند .

قبل از آغاز مسابقه از آقاي نسيم سحر معاون انجمن افغانها در سويدن خواهش بعمل آمد تا دور دوم مسابقات واليبال را در شهر بوروس افتتاح نمايد . آقاي نسيم سحر به نمايندگي از انجمن افغانها در سويدن و ورزشکاران ستوکهولم ، مراتب امتنان را به انجمن افغانها در بوروس و ورزشکاران بوروس بخاطر مهمان نوازي شان ابراز داشت . سپس از موفقيت هاي انجمن در زمينه اتحاد و همبستگي و داشتن دفتر و سالون کلان و فعاليت هاي فرهنگي تمجيد نمود و به آنها تبريکي داد و اعتراف نمود که نه تنها انجمن افغانها در سويدن بلکه هيچ يک ازانجمنهاي افغان درشهر هاي مختلف سويدن و ساير کشورهاي اروپايي به اين پيمانه لوکال قشنگ و عالي در اختيار نداشته است . او اضافه نمود که انجمن افغانها درسويدن در بسياري عرصه ها مانند دفاع از حقوق پناهندگان افغان پيشقدم بوده اما دربعضي بخشها، فعاليت انجمن بوروس براي انجمن افغانها در ستوکهولم ميتواند  سرمشق و نمونه باشد و از آن بايد آموخت. 
 آقاي سحر آغاز مسابقات فعلي را يگ گام ارزنده ناميد واضافه نمود که اين مسابقات نقش خود را در نزديکي و اتحادافغانهاايفاء خواهد نمود و برنده اصلي مسابقات صرف نظر از نتايج آن ، تمام افغانها خواهند بود . او ابراز اميد واري نمود که در ختم مسابقات تيم منتخب افغانهاي سويدن تشکيل گردد تا همچو مسابقات را با افغانهاي ساير کشور هاي اروپايي راه اندازي نمايد . آقاي سحر در پايان صحبت خويش موفقيت ها براي تمام تيم ها آرزو نمود .
تيم ها ، هيئت ژوري و رفري ها جاهاي شانرا اشغال نمودند و ساعت 11.30 مسابقات در دو ميدان آغاز گرديد .
مسابقات خيلي هيجاني ، جالب و ديدني بود . براي هر پاس و يا ضربه فني کف زده مي شد . سيستم بازي با ستندرد هاي قبول شده در سطح عالي انجام گرفت . ورزشکاران تيم الف کابل ( ستوکهولم ) بسيار ميدرخشيدند و گرچه نتايج مسابقات بخاطر اخذ لقب قهرماني از آغاز معلوم بود . اما بآنهم تيم هاي ديگر بخاطر بدست آوردن مقام اول از هيچگونه تلاش دريغ نورزيدند . ساعت هشت شب آخرين روند مسابقات بخاطر احراز مقام قهرماني پايان يافت و هيئت ژوري نتايج مسابقات را چنين اعلام داشت :
مقام اول تيم الف کابل ( ستوکهولم )
مقام دوم تيم شهر آرلوف
مقام سوم تيم شهر اوريبرو
مقام چهارم تيم الف خيبر ( بوروس )
در پايان مدالها و کپ قهرماني به بازي کنان و سرتيم ها ي برنده از طرف آقاي زمري قيام نماينده انجمن و بمثابه کلان افغانها( کاکا زمري ) و همچنان تحايف به کپتانان تيم ها و نماينده انجمن افغانها در سويدن توسط ترينرتيم بوروس اهداء گرديد . 
از معاون انجمن افغانهاي سويدن خواهش گرديد تا تحايف تهيه شده را براي فعالين تيم بوروس تقديم نمايد .
آقاي نسيم سحر بازهم از مهمان نوازي دوستان در شهر بوروس ، انجمن افغانها در آن شهر و شخص زمري قيام ابراز امتنان نمود و در پايان لست تفاهم شده ميان ترينر هاي تيم ها در مورد تشکيل تيم منتخب واليبال سويدن متشکل از 11 نفر قرائت نمود که بدين شرح ميباشد :
1 ـ اجمل حبيبي ( ستوکهولم ) 2 ـ مسعود ميرباز( ستوکهولم ) 3 ـ جمشيد ميرباز( ستوکهولم ) 4 ـ پامير عالمي ( ستوکهولم ) 5 ـ ويس عابد ( ستوکهولم ) 6 ـ نصرت نورزاد ( ستوکهولم )  7 ـ طارق وحيدي ( ستوکهولم ) 8 ـ تيمور روزبه ( بوروس ) 9 ـ جاويد خوستي ( بوروس ) 10 ـ ايمان ستانکزي ( آرلوف ) 11 ـ ايمل جبارخيل ( اوربرو)
متعاقبا اقاي نادرستانکزي به نمايندگي از تيم آرلوف از سازماندهندگان مسابقات سپاسگزاري نمود .
در ختم فوتوهاي يادگاري از تمام ورزشکاران و تيم منتخب گرفته شد. ورزشکاران ستوکهولم ساعت هشت و نيم شب از شهر بوروس به صوب ستوکهولم  حرکت کردند و ساعت يک بجه شب مدال قهرماني را به شهر ستوکهولم آوردند.

افتخار به شما ورزشکاران با احساس !
گزارشگر سايت انجمن افغانها در سويدن

نورضيا فرين

انجينير نورضيا فرينمتولد شهر کابل بوده تحصيلات عالی خود را در رشته تخنالوژی نفت وکيميا در اتحاد شوروی سابق با اخذ درجه ماستری(ديپلوم انجينير) شيمی به اتمام رسانيده است.
انجينير نورضيا(فرين) پس از ختم تحصيلات عالی در وزارت معادن و صنايع ايفای وظيفه نموده است. موصوفه بمثابه يکی ازفعالين بخش زنان در امر تساوی حقوق وآزادی های زن مسئو ليتهای بزرگی را در شرايط دشوار کشور انجام داده است.
بعد از تغير اوضاع و شرايط در کشور, وی مجبور به ترک وطن گرديده و از مدت يازده سال بدينسو با فاميل خويش در کشور سويدن زندگی مينمايد.
انجينير نورضيا فرين از جمله ء موءسيسين و مسئول بخش زنان در انجمن افغانهای يو تيبوری, و از آغاز سال 2004 بدينوسو بصفت مسئول بخش زنان انجمن فرهنگی ميهن فعاليت دارد.
علاوتاً موصوفه گرداننده ء سايت انترنيتی انجمن فرهنگی ميهن بوده و مسئوليت تخنيکی راديو ميهن را نيز بعهده دارد.

در مورد فعاليت های بخش زنان انجمن فرهنگی ميهن از طريق سايت ميهن در رويداد های شهر گوتنبرک معلومات را بدست آورده می توانيد.

رئيس شورا ي زنان : راحله آتش

معاون : سيمين آقتاش

عضو شوراي زنان : فريده زيرک

 

فریده زیرک در سال 1337 هجری شمسی درجمالمینه شهر کابل دیده به جهان گشود . پدرش مرحوم مُستوفی محمد عیسی خان جاغوری مامور سابقه دار وزارت مالیه که با همت و زحمتکشی با وصف تعصبات و موانع فراوان خودش را از رُتبه کتابت به مقام مُستوفیت رساند.
فریده زیرک مکتب ابتدائیه حیاتی را در جمالمینه شهر کابل ، قسمتی از دوره متوسطه را در ولسوالی سنگچارک ولایت جوزجان و قسمتی را در مکتب رابعه بلخی کابل خواند
.
وی دوره لیسه را در شهر زیبای میمنه آغاز نموده و در سال 1356 هجری شمسی منحیث شاگرد ممتاز از لیسه ستاره ولایت فاریاب فارغ گردید
.
فریده در دوران تحصیل در لیسه ستاره در کنفرانس های مکتب اشتراک نموده به مناسبت های مختلف ملی و عنعنوی مقاله نوشته و آنرا می خواند که مورد تحسین استادان و اهل معارف واقع شده ، مورد تشویق و تمجید قرار می گرفت.
فریده از آغاز مکتب علاقه فراوان به ادبیات داشته ، زیبا نویسی و حافظ خوانی را از پدرش آموخت. وی بعد از فراغت از مکتب در سال 1356 در امتحان کانکور پوهنتون اشتراک نموده و در انتخاب اولش موفق گردیده و شامل فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل شد
.

فریده زیرک در دوران تحصیل در دانشگاه از شاگردان ممتاز صنفش بوده و در سال 1360 از فاکولته ادبیات و علوم بشری ، پوهنتون کابل به درجه عالی فارغ گردید. او بلافا صله به حیث معلم ادبیات دری در لیسه عایشه درانی شهر کابل شامل کار گردیده و مدت نُه سال دران لیسه ایفای وظیفه نمود . سعی و زحمتکشی موصوفه از یک جانب ، لیاقت و ورزیدگی مسلکی اش از جانب دیگر توجه معلمان و شاگردان را به خود جلب نمود. و از جانب مقامات ذیصلاح به حیث معلم ممتاز معرفی گردید.
در سال 1369 که شوهرش دوکتور اسدالله زیرک با استفاده از یک بورس سازمان صحی جهان عازم هند شد، وی نیز با اطفالش مدت دو سال مقیم دهلی گردید. سیر حوادث روزگار وی را نیز مانند دهها هزار هموطنش آوارة دنیای غرب ساخت. یأ س بی وطنی و غربت مهاجرت اگرچه خیلی از انرژی و قدرت انسان را می کاهد ولی فریده نا امید نشده و با وصف نا ملایمات و مسئوولیت های خانه و اطفالش بسرعت کورس زبان سویدنی برای مهاجرین را به پایان رسانیده ابتدا در کاموکس و سپس شامل فولک یونیورستی شد. هنوز سـِه سال از اقامتش نمیگذشت که بحیث معلم در ی در کموننکهشهر کلتوری ستکهلم مقرر شد
.
فریده با عشق و علاقمندی فراوان به تدریس زبان مادری به اطفال و جوانان هموطنش اهتمام ورزیده و هم شاگردانش را منحیث معلم همکار در مضامین دیگر و زبان سویدنی کمک نموده است
.
در سال 2000 بعد از یک ارزیابی طولانی و دقیق شعبات ذیصلاح اداره تحصیلات عالی و مسلکی کشور سویدن موفق به دریافت دیپلوم معلمی در زبان دری گردیده و نامش منحیث اولین معلم مسلکی ”Behörig” زبان دری درج دفاتر رسمی وزارت تحصیلات عالی کشور سویدن گردید
.
فریده زیرک اکنون در مرکززبانهای کمون ستکهلم منحیث معلم زبان مادری دری و معلم همکار ایفای وظیفه می نماید
.
خانم زیرک زن مهربان و صمیمی بوده، قشنگ شعر می خواند . وی با تمام حلقه های فرهنگی افغانی مقیم ستکهلم همکاری بی شائبه نموده است. وی در بخش ادبیات کودک دو داستان از استرید لیند گرین نویسنده معروف سویدنی را به دری ترجمه نموده که یکی آن تا کنون در فصلنامه وزین دُر دری نشر شده است و هم یک داستان افغانی را به سویدی ترجمه نموده و آماده چاپ دارد
.
فریده زیرک در بهار سال 2004 بنا به تقاضا و خواست معززین، بنیانگذاران و اعضای انجمن افغانهای سویدن مقیم
ستکهلم به اتفاق آرأ بحیث ریئس این انجمن انتخاب گردید

دوکتور اکرم عثمان

داکتر محمد اکرم عثمان به سال 1316 خورشيدی در شهر هرات بدنيا آمده است.
در رشته حقوق و علوم سياسی تا درجه دکترا تحصيل کرده و دانشنامه دکتری رشته سياسی را به درجه بسيار خوب از دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران بدست آورده است. او سالها گوينده و نويسنده برخی از برنامه های ادبی و اجتماعی راديو ـ تلويزيون بوده و چند گاهی مسووليت اداره هنر و ادبيات آن موسسه را داشته است.
مدت زمانی در اکادمی علوم افغانستان به عنوان مسوول انستيتوت های تاريخ  و حقوق کار کرده. سپس آخرين ماموريت هايش در افغانستان کار در پست های مختلف وزارت خارجه بوده که از آنجمله او چندگاه به عنوان قونسل افغانستان در شهر دوشنبه پايتخت جمهوری تاجيکستان و کاردار سفارت افغانستان در تهران کار کرده و اکنون در سويدن زندگی می کند.
آثار داکتر محمد اکرم عثمان:
الف ـ آثار داستانی
ـ وقتی نی ها گل می کنند ( مجموعه داستان ) نشر کرده انجمن نويسندگان سال 1364.
ـ درز ديوار ( مجموعه داستان ) نشر کرده موسسه چاپ بيهقی سال 1366.
ـ کوچه ما ( رمان ) که عجالتا نشر آنرا دو هفته نامه های صرير چاپ هالند و زرنگار چاپ کانادا و همچنان مجله  فردا چاپ سويدن آغاز کرده است.
ـ قحط سالی (مجموعه داستان) نشر کردهء کلوب قلم افغانها، سويدن، اکتوبر سال 2003 .
ب ـ  آثار پژوهشی
ـ کتاب « شيوه تولید آسيايی و نظريه فرماسيونی تاریخ » نشر کرده اکادمی علوم افغانستان سال 1368.
ـ کتاب « روابط ديپلوماسی افغانستان و اتحاد شوروی » (پايان نامه دوره دکتری) چاپ گستتنر دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران،  سال تحصيل 1350 ـ 1351.
ـ کتاب « مقدمه ای بر چگونگی نهضت های مشروطه خواهی » نشر هفته نامه اميد سال 1367.
ـ کتاب « چگونگی تحول تاريخ در خاور زمين » نشر دو هفته نامه صرير چاپ هالند سال 1375 و هفته نامه اميد چاپ امريکا.
شماری از داستانهای کوتاه اکرم عثمان به زبانهای آلمانی، روسی، سوئدی، بلغاری و الفبای کريلی در تاجيکستان به نشر رسيده و از برخی از داستانهای وی فلم های سينمایی ساخته شده.
دکتر محمد اکرم عثمان اکنون سرپرستی کلوب قلم افغانهای سوئد را دارد که مجله « فــــــــــردا» را در استکهلم به نشر می رساند.

داکتر محمد اکرم عثمان ازدواج کرده، دو پسر و يک دختر دارد.

( اقتباس از سایت فردا)

هشتمین مجمع نمایندگان شورای مهاجران وپناهندگان افغان مقیم آلمان تدوير يافت

هشتمین مجمع نمایندگان شورای مهاجران وپناهندگان افغان مقیم آلمان بتایخ هشتم مارچ سالجاری درسالون یاسمین درشهرکسل آلمان دایرگردیده

وپس ازقرائت پیام های همبستگی ، حمایت و پشتیبانی اتحادیه های انسجام هنرهاوفرهنگ ، سینماگران افغان دراروپا وپیام انجنیرابراهیم دهقان نماینده مرکزکلتوری افغان های شهرمونسترآلمان ، آقای اسدالله رهیاب رئیس شورای مهاجران وپناهندگان افغان گزارش کارهیئات رئیسه را درفاصله دومجمع ارائه وآن را به بحث ونقد ونظرگذاشت که آقایان هریک : زلمی رزمی ،نجیب شمال، لعل محمددرانی ،خلیل رخشان وخانم مرضیه اسرع پیرامون آن صحبت نمودند . سپس آقای رهیاب با اعلام ختم دوره کاردوساله وکناره گیری خودواعضای هیئات مدیره ، برطبق حکم منشورشورا، انتخاب وتعیین رئیس واعضای هیئات مدیره جدید را پیشنهاد کرد که براساس رای دهی و انتخابات آزاد وسری ذوات آتی بحیث مسئولین جدید شورا منتخب گردیدند :– آقای زلمی رزمی مدیرمسئول نشریه تصویربحیث رئیس شورای مهاجران وپناهندگان افغان – آقایان داکتراحمدشاه حمید و سیدصلاح الدین امین بحیث معاونین – آقایان داکترمحمدظاهربارز، عتیق الله کهسان ،نجیب شمال وخانم شفیقه حسان بحیث اعضای اصلی هیئات مدیره وآقای لعل محمددرانی بحیث عضوافتخاری هیئات مدیره – آقای نورالله نوری بحیث مسئول وآقای احد شفیعی وخانم مریم طهماس بحیث اعضای هیئات نظارت تعیین وانتخاب گردیدند .دراخیرآقای زلمی رزمی رئیس منتخب جدیدشورای مهاجران وپناهندگان افغان ضمن سپاس وقدردانی از رای اعتماد حاضرین جلسه ازکارکردهای روسای قبلی وبویژه آقای رهیاب وهمکارانش به نیکوئی یاد کرده گفت : ازسه دهه به اینطرف ملیونها هموطن ما بدلایل مشخصا سیاسی وبرای نجات جان وبرخی هم بدلایل جنگ وناامنی ویا فشارهای اجتماعی واقتصادی درسراسردنیا پراگنده اند که ازآنجمله یکصد هزارنفرآن درآلمان بسرمیبرند وازین تعداد ١٥ هزارافغان تابعیت آلمانی حاصل کرده ، حدود ٣٠ هزارتن اجازه اقامت گرفته اند وبیش ازپنجاه هزارهموطن دیگرما یا دوسیه های پناهندگی شان بررسی نشده ودربی سرنوشتی وبلاتکلیفی قراردارند یا ( دولدونگ ) دارند ودرلست اخراجی ها قراردارند اینها همه بکمک وراهنمایی ، حمایت وپشبانی ودفاع دسته جمعی ازحق پناهندگی که درواقع دفاع از انسانیت است ، نیازمند اند متاسفانه چند اتحادیه یی بشمول شورای مهاجران وپناهندگان افغان که ثبت وراجسترشده اکثرا طرف استفاده همگان قرارنداشته ونتوانسته اند پیوندها را مستحکم وصمیمانه ساخته وحضور خودرا بحیث مدافعین آنان جلوه گرسازند . جامعه افغانی نیازبیک پل ارتباطی داردکه بتواند بجای آشفگی وپراگندگی پیوندهارا مستحکم وپناهجویان را درامرمبارزه ودفاع مشترک ازحق پناهندگی بسیج سازد واین پل ارتباطی هم فقط همین شورای مهاجران وپناهندگان افغان است که می تواند با کاروتلاش جمعی وگروهی درعرصه های کمک و رسیدگی به امورمهاجرت وپناهندگی وفعالیت های فرهنگی وکلتوری پیوندها ورابطه هارا مستحکم تر وصمیمانه ترکند وبا کمک های عملی خویش شورا را هویت روشنتری بخشد . شورای مهاجران وپناهندگان افغان برای تحقق آرزوهای مشترک نیازبه حضورفراگیرتک تک پناهجوی هموطن خود دارد من بنمایندگی ازاعضای هیئات مدیره جدید از تک تک هموطنان خویش درخواست حمایت کرده ودست همکاری وهمیاری تانرا پیشاپیش میفشارم .
منبع : سايت مشعل

Protester mot utvis- ningarna till kriget

Demonstration mot massutvisning till Afghanistan

 

Stoppa Avvisningarna till Afghanistan!

  

Polisförhandlare ska försöka bryta hungerstrejk

 

De kräver att migrationsministern möter hungerstrejkarna

 

 

Förhandlare kan ta sig an hungerstrejkande

 

 

Hungerstrejk i protest mot utvisning

 

 

Två till kollapsade vid hungerstrejk

 

Afghaner hungerstrejkar i Boden

 

Afghaner fortsätter sin hungerstrejk

 

 ”Hungerstrejken är vårt enda val – vi dör hellre här än åker tillbaka”

De hungerstrejkar för att få stanna i Sverige 

Hungerstrejk i Boden och Umeå

Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Manifestation för hungerstrejkande

Afghanska asylsökande hungerstrejker i Boden

Stoppa jakten på flyktingar!

De hämtades av polisen eller utvisas

SR : ANSVARSFLYKT I FLYKTINGFRÅGAN

SR : Utvisade afghaner: ”Värre än helvetet

Röda korset : ”Migrationsverket slopar humanitära överväganden

DN : ”Migrationsverket och domstolen arbetar på ett bra sätt

Sju burkor på ett rapsfält

Det vägledande beslutet från den 22 november 2007 har (stoppats genom denna dom (93-08

Öppet brev till Utrikesminister Carl Bildt

SMP:Läget katastrofalt för de tvångsavisade i Kabul

Utdrag ur fyra rätt nya domar kring Afghanistan

Thabo ’Muso om  Riksdagens ”Vängrupp Afghanistan”  möte den 4 April

FOKUS : Stenhård gallring av flyktingar

Migrationsministerns argument ifrågasatt

Karlstads kommun kräver att avvisningshotad afghansk flykting flyttar
Centerpartist kritiser
ar partiet

s-kritik mot regeringens asylpolitik

!De skulle dö om inte de släpptes fri, men tack och lov är de fria nu

Kalle Larsson : Låt Farid Habili stanna!

Nya klagomål på grekiskt flyktingmottagande 

Ahads vänner ordnade heldag om Afghanistan

Sverige trotsar FN och Röda korset

Afghanska flyktingar vill inte lämna Pakistan

Migrationsverket ger inget hopp

Vi kommer att stoppa avvisningarna

SR : Stormöte till stöd för avvisningshotade afghaner

Tack för ert deltagande i stormötet i Karlstad!

Ett mejl från en medkämpe efter två dagars misslyckade möten i riksdagen

Ta ansvaret för de tvångsutisades liv, Tobias Billström! Utvisningar på onsdag

Sanaz Darabis utlåtande om stöd för Farid Habibi som bor i förvaret i Kållered

SSU : Låt Farid stanna i Sverige!

Farid akut dålig efter hungersvält

Migrationsverket usvisa Adel till döden!

De hämtades av polisen eller utvisas

KDU OCH MUF: VISA MEDMÄNSKLIGHET BILLSTRÖM!

Stoppa avvisningarna av Rezai och Adel

GunillaWahlén och Kalle Larsson :Stoppa avvisningarna till Afghanistan och Irak

Stoppa massavvisningar till krig

Harald Holst : massor med information

          GP:Konflikt bakom avvisning

Bantad avvisning ger hopp om asyl

Besked igår om att Adel ska utvisas

Polisen JO-anmäld i fallet Reza

Stormöte angående avvisningarna

Sammanställning av aktuellt material kring Afghanistan. En del av materialet är rättskällor.

SR: Utvisningar till Afghanistan ställs in

GP : Två afghaner avvisade

 Stoppa massavvisningar till krig

GP : Många afghaner ska avvisas

Metro : Adel, 22, räddad av FN

Charterplan är tänkt att användas, men de vill inte turista till döden herr Eliasson

En demonstration fylld av känslor

Jag sitter och gråter bakom skärmen, Dan Eliasson hör du mig

JO-anmäler Eliasson

Grön Ungdoms språkrör JO-anmäler Migrationsverket

City : Domstolen är Alis sista hopp

Vi klarar inte av att försörja alla flyktingar”

Nytt hopp för utvisningshotade afghaner

Gör om, gör rätt Migrationsverket!

Anmälan till JO . Grunder : Den 22 november 2007 fattade Migrationsverket ett vägledande beslut avseende avvisning av en asylsökande man från Afghanistan. Beslutet fattades av Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson. Beslutet ligger till grund för Migrationsverkets b
eslut att säkerhetsläget möjliggör avvisningar till asylsökande till Kabul.


Pressmeddelande :Nu JO-anmäler vi Migrationsverket

Hopp för avvisningshotade afghanerGör om, gör rätt Migrationsverket!

SR: Asylsökande med fast jobb kan få stanna

SR: Regeringen splittrad om asylsökande

Stoppa avvisningar av asylsökande som fått nej om dom har fast jobb!” Asyldebatt.

Presentation av en duktig ombud – Thabo ’Muso

SVT: Migrationsverket får ministerkritik

Chanserna ökar och afghanska flyktingar kan få stanna samt läget med de häktade

Afghanistan klarar inte att ta emot alla återvändande flyktingar

SR: Billström svarar om afghanska flyktingar. Migrationsminister Tobias Billström uppmanar nu Migrationsverket att ta till sig kritiken.  

  Magdalena Streijffert: Migrationsverket brister i sin bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan

SVT : Mohammad ( Gulchin ) kan få stanna 

Nytt hopp för afghanska flyktingar

TV4 : Afghanistans Utrikesminister vädjar till svensk regering att inte skicka de afghanska flyktingarna tillbaka till Afghanistan

Harald Holst : UTVISNINGEN AV ALI MUHAMMED HASSANI STOPPAD
Reza : Söndagens utvisning stoppad

Afghanska flyktingars resolution den 27 februari

www.anders-h.nu Manifestation till stöd för de utvisningshotade flyktingarna från Afghanistan -Foto

Yelah: Stockholm: ”Vi har rätt till asyl

Tvångsdeportationer till Afghanistan

Göteborg: ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan
 

Fackeltåg till stöd för Afghanska flyktingar

Demonstration onsdag 27 feb.2008 11.00 -12.30 på Sergels torg

Fackeltåg den 21feb.2008 i Karlstad,Göteborg,Malmö och Växjö 

TV 4 om demonstrationen i Örebro

Reza Javid om demonstrationen i Örebro

Aftonbladet : Låt de afghanska flyktingarna stanna

SSU : Låt de afghanska flyktingarna stanna

Hundratals protesterade mot avvisningar

Reza Javid:Tack alla ni som kom och visade er solidaritet

Månghövdad manifestation för utvisningshotade Ahad

Protester mot avvisning

SVT : Protester mot avvisning

Kritik mot utvisning till Afghanistan

TV4 : Afghaner i Sverige tvångsutvisas till Kabul

Stoppa den pågående avvisningen av afghanska flyktingar!

Juma riskerar att avvisas till Kabul

Nära 500 afghaner väntar på tvångsutvisning

Jag är rädd hela tiden men jag måste kämpa”

Gatuteater i protest mot avvisningar

Den29JANUARI ÖDESDAG FÖR AFGHANSKA FLYKTINGARNA
NU BÖRJAR UTVISNINGARNA

SVT : Unga afghaner mot osäker framtid

SR : Tio afghaner kan avvisas till Kabul

Reza Javid :afghanska asylsökande avvisas till kaos och krig‏

Norsk journalist dödad vid attack i Kabul

Familjefar utvisas till Afghanistan

Fler asylsökande måste motiveras att återvända”DN Debatt

Stoppa utvisningarna till krigets Afghanistan

Migrationsverket bryter mot UNHCR:s regler

Asylsökande pappor avvisas i onödan

En afghansk asylsökande som heter Yasin Sadat (från Ghazni ) har blivit hämtad av 10-12 poliser kl.23.00 den 30 nov.2007 från sitt jobb i Lidingö .Nu befinner han sig i förvaret i Märsta . Hans tel.nr. 0704792228

Beslut om avvisning till Afghanistan

SAK:Migrationsverkets beslut riskerar förvärra situationen

FARRs öppet brev till afghanska regeringen 

Stefan Lindgren :Ska Sverige utvisa flyktingar
till världens mest krigsdrabbade land
?Beslut om avvisning till Afghanistan

SR: Bengt Kristiansson , radio P1

Migrationsverket : Vägledande beslut om Afghanistan

SR:Asylsökande kan avvisas till Afghanistan

Carl Bildt(m),Kalle Larsson (v),BODIL CEBALLOS (mp) och GUNNAR ANDRÉN (fp)om väpnad konflikt i Irak och Afghanistan

Avvisningar till Afghanistan stoppas

SR :Afghaner stannar i väntan på nytt beslut

SR :Kritik mot avvisning av afghaner

SR : Risk för avvisning trots oro i Afghanistan

Harald Holst om de två polishämtade unga afghanerna på Migrationsverkets ”förvar” i Flen.

Protester mot avvisning av afghaner

Migrationsverket förklarar avvisning av afghaner

Migrationsverket förklarar avvisning av afghaner

Skelleftebor mot inhumana avvisningar

Elias Kamyab har gått under jord

SKR : ”Oansvarigt att utvisa flyktingar!”

Sveriges Kristna Råd: ”Avvisa inte asylsökande till Afghanistan och Irak!”

Hungerstrejk avbruten

DN : Afghansk hungerstrejk avbruten

SVT : Hungerstrejken på Sergels torget slut

SR :Hungerstrejk på Sergels torget avbruten

SR :Afghaner avbryter strejk

Avvisningar stoppas tillfälligt

Marschprotest den 30 aug.2007 -foto

Asylsökande Afghaners resolution den30 augusti 2007

Pressmeddelande den 24 aug.2007

Gunnar Axen, riksdagsledamot (M)  har tackar nej till att delta i manifestationen

Afghaner återupptar hungerstrejk

United Nations . Press Release

Pressmeddelande 13 augusti 2007Utrikesdepartementet

Rädda Sveriges afghanska flyktingar

GP: Politiska signaler för färre flyktingar

Flyktingar tvingas tillbaka till Afghanistan

Gandhi Today

Aziza Safi kämpar för sitt land

Ingen ny tolkning av ” väpnad konflikt

Välkomna de afghanska flyktingarna!

SR:Afghaner avbryter hungerstrejk

Ganghitoday

Folkbladet

Pressmeddelande från Afghanska föreningen 12 augusti 2007

DN : Afghaner möter migrationsverket

SVD:Hungerstrejkande får träffa Migrationsverket

Papperslösa Stockholm : Brev till migrationsminister

Nätverket mot krig : ingen ska behöva utvisas till krigets Afghanistan

Yelah.net – Den institutionaliserade svenska rasismen måste krossas 
Stefan Lindgren : pressmeddelande
Birgitta Krona: pressmeddelande

Flyktningar avbröt hungerstrejk

Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (kd)

Brev till statsminister

 

SWEDEN: Refugees Test Progressive Claims
 

Folkbladet : Den långa marschen för hopp om rättvisa

SSU : SSU stödjer de marscherande afghanska flyktingarnas krav om att få stanna

FARR: Protestmarsch mot utvisningarna till Afghanistan

SVT :Afghaner genomför protestmarsch

HD: Sju till sjukhus efter protestmarsch

SR : Afghanska män i marsch till Stockholm

MANA : ”Asyl till afghaner är en del av Sveriges engagemang i Afghanistan”

Folkbladet : Protestmarschen slutade på sjukhus
Asylnytt – Arkiv
Afghaner avvisas trots det osäkra läget

Föreningen Iraksolidaritet stöder afghanska flyktingars kamp

Afghanistan idag är inte ett land som man utvisar människor till

Öppet brev till regeringen

Sex dagars vandring för asylsökande afghaner

SR: Afghanska män i marsch till Stockholm

Sju till sjukhus efter protestmarsch

Appelltal i Mynttorget: Magdalena Streijffert, Riksdagsledamot för (s)

Appelltal i Mynttorget: Hans Linde (Vp)

Hans Linde: Stöd afghanernas protestmarsch vp

Bengt Kristiansson : SAK

Farida Zeerak : afghanska föreningen

Asylsökande Afghaners resolution den1 augusti 2007

 Foto protestmarsch den 1 aug.2007 vid Mynttorget

Foto protestmarsch den 31juli

Afghanska asylsökandes demonstration i Norrköping (video film )

Malmö demonstration

Gick 15 mil i protest(LT)

Afghansk protestmarsch nu i Södertälje

Protestmarsch foto i Södertälje

Foto i Vagnhärad (Den 29 juli2007, stöd av Vp )

Foto(första dagen) av Protest marsch

Foto(andra dagen) i Nyköping(stöd av Vp)

Protestmarsch mot utvisningarna till Afghanistan

Afghaner i marsch mot avvisningsbeslut

SR: Protester mot avvisningar till Afghanistan

Afghaner genomför protestmarsh

Farr : Stoppa avvisningarna till Afghanistan !

UNHCR dokuments

http://www.unhcr.se/SE/index.htm 

 Den 6 augusti 2013 gav FN:s flyktingorgan UNHCR ut en publikation med nya riktlinjer för hur organisationen ser på asylprövningen för personer från Afghanistan

UNHCR Elegibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 6 August 2013

Memorandum of Understanding between  

the Government of Australia,  

the Government of the Islamic Republic of Afghanistan and

the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  

on migration and humanitarian cooperation 

Afghanistan: Politics, Elections, and
Government Performance

 

Rapport från Congressional Research Service (CRS) som bl.a. beskriver den politiska utvecklingen i Afghanistan.

 

Överklagan gällande överföring till Grekland under Dublin II förordningen‏

Ny UNHCR studie om afghanska barn i Sverige

 

UNHCR släpper ny rapport om ensamkommande afghanska flyktingbarn i Sverige

 

Dokument Lifos 22723

Afghanistan: Armed conflict forces increasing numbers of Afghans to flee their homes. A profile of the internal displacement situation

 

Afghanistan. Annual Report on Protection of Civilians
in Armed Conflict, 2009

UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), har sammanställt en rapport i enlighet med FN: s uppdrag i Afghanistan om skydd för civila i väpnade konflikter i Afghanistan under 2009. Rapporten är utgiven januari 2010.

Länk till externt dokument: http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Protection%20of%20Civilian%202009%20report%20English.pdf

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security : report of the Secretary-General

United Nations Security Council rapporterar bl.a. om politisk utveckling och säkerhetsläget i Afghanistan. Rapporten är utgiven 2009-12-28.

Länk till externt dokument: http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-7ZDSWZ-full_report.pdf/$File/full_report.pdf .

Studie med ensamkommande barn från Afghanistan

   

Agreement between the Swedish Migration Board and UNHCR ROBNC (Regional Office for the Baltic and Nordic Countries) regardin g counseling for persons voluntarily returning to Afghanistan  .

  Öppna dokument (PDF-dokumentet öppnas i ett nytt fönster) 

  

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan

UNHCR:s riktlinjer för avgörande av skyddsbehov för asylsökande från Afghanistan. Rapporten publicerades juli 2009

 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a6477ef2.pdf

***  

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security : report of the Secretary-General

United Nations Security Council rapporterar bl.a. om politisk utveckling och säkerhetsläget i Afghanistan. Rapporten är utgiven 2009-06-23 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a4c72c52.pdf

¤¤¤

Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Mr. Philip Alston; Addendum; Mission to Afghanistan

Rapport utgiven av United Nations General Assembly den 6 maj 2009. Rapporten beskriver bl.a. förekomsten av godtyckliga avrättningar i Afghanistan

UN:Report of the Security Council mission to Afghanistan, 21 to 28 November 2008

Elections in 2009 and 2010: Technical and Contextual Challenges to Building Democracy in Afghanistan

Dokument Lifos 19660

Afghanistan – Increasing hardship and limited support for growing displaced population,28 okt.2008

UNHCR’s latest update on the situation in Afghanistan

UNHCR / ROBNC

UNHCR/Säkläg_18 June 2008.pdf

UNHCR/AFG Elig. Guidl. 31 Dec 07 3.pdf

UNHCR : att det rent generellt inte finns någon hjälp för återvändande afghaner att få tillgång till mat och bostad.

FN kritiserar svenska avvisningar

UNHCR betonar farorna i Kabul

UNHCR : Säkerhetsläget 18 juni2008

UNHCR : Andra dokument 31dec.2007

Kabul ingen fristad

FN ber Sverige stoppa utvisningar

Riksdagen inte oroad över UNHCR:s kritik

DN :Utvisningar kritiseras av FN

FN vill stoppa svenska utvisningar

15/8 Signerat Henrik Fritzon

Elena Marques Vaz i Växö, ombud för flera utvisningshotade afghaner i Småland, i P3-nyheterna 14/8 om UNHCRs brev till Migrationsöverdomstolen:

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1301791&BroadcastDate=&IsBlock=0
 

UNHCR har skrivit brev till Migrationsöversdomstolen och kräver att Sverige ska sluta utvisa afghanska flyktingar till Kabul om dom saknar familj och släkt. Lång inslag i Ekot  kl 07.00 idag den 14 augusti. Intervju med Wahid Rahimi från Stockholm som utvisades i våras. En intervju med Agneta Lejdström som arbetar på svenska ambassaden i Kabul och en intervju med chefen för UNHCR i Norden. Mycket bra intervjuer!

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1300710&BroadcastDate=&IsBlock=0

Reza Javed : en artikel om UNHCRs rapport‏