انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Svenska Press

Nya lagar vid årsskiftet

Rätt att servera sprit till kall mat, rätt till sorgepeng och lättare att få till stånd folkomröstningar. Det är några av de nya lagar som börjar gälla vid årsskiftet.

Röstning om statsministern
Riksdagen måste godkänna statsministern. Tidigare har det varit upp till den sittande statsministern att avgöra vad som ska ske efter valet, vilket kan skapa problem om det parlamentariska läget är osäkert.

Flyttad valdag och lättare att bli inkryssad

 

Valdagen flyttas från den tredje söndagen in september till den andra. Det ska ge en ny regering något längre tid att påverka sin första budget efter valet.

I framtida val kommer det också bli enklare att komma in i riksdagen vi personvalet. Spärren sänks till fem procent

Lokala omval och folkomröstningar
Kommuner och landsting får rätt att besluta om extra val för att kunna komma till en lösning i låsta lägen, då det till exempel finns oklara eller instabila majoritetsförhållanden.

Det blir också enklare att få till stånd en folkomröstning. Om minst tio procent av de röstberättigade kräver så – och om motståndet i fullmäktige är mindre än två tredjedelar – så ska en rådgivande folkomröstning hållas.

Läs mer: Detta är Sverige nya grundlag

Starkare skydd vid kreditupplysning
Från och med årsskiftet så måste den som begär kreditupplysning via en tjänst på internet ha visa att han eller hon har ett behov av informationen. En kopia av kreditupplysningen skickas till den som berörda.

Läs mer: Svårare kolla grannens inkomst

Ny patientsäkerhetslag
Vid årsskiftet införs en ny patientsäkerhetslag som ska göra det lättare för den som felbehandlas i vården att anmäla händelsen och svårare för sjukvårdspersonal som begått ett misstag att arbeta vidare.

Se också: Hårdare tag mot vårdpersonalens missar
Läs mer: Strängare straff för fel i vården

Ny alkohollag
Varm mat är inte längre ett krav för att få servera alkohol och det blir tillåtet med provsmakning där drycken tillverkas. Det blir också tillåtet att servera egenhändigt kryddad snaps. Samtidigt införs ett krav att den som söker ett serveringstillstånd gör ett prov som visar att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen.

Läs mer: Förslag om ändrad alkohollag

Sorgepeng om ens barn dör
Om ett barn som inte har fyllt 18 år, avlider, får föräldrarna från och med årsskiftet rätt till ersättning i form av tillfällig föräldrapenning under tio dagar.

Läs mer: Alliansen vill införa sorgepeng

Lägre skatt för pensionärer
Personer som fyllt 65 år får sänkt skatt nästa år. Skattesänkningen sker genom att grundavdraget höjs.

Mer lönsamt hyra ut i andra hand
För att fler ska vilja hyra ut sin bostad i andra hand så höjs schablonavdraget från 12.000 kronor till 18.000 kronor per år. Förhoppningen är att det ska öka rörligheten på arbetsmarknaden och ge fler bostäder åt studenter.

Fler befogenheter i terrorismbekämpningen
En ny lag införs som gör det enklare att komma åt människor som förbereder eller uppviglar terorr. Lagen kallas för Lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott. Maxstraffet är fängelse i högst sex år.

Ulrika Zaccheus

http://svt.se/2.22620/1.2283222/nya_lagar_vid_arsskiftet&from=rss?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-Inrikesnyheter+%28svt.se+-+Inrikesnyheter%29

Lämna ett svar