انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Ny asylpolitik ska få 700 fler tvångsutvisade

Nu höjs takten för tvångsutvisningar av asyl­sökande som trots avslag inte rest hem. I Skåne har ett försöksprojekt ökat tvångsutvisningarna med 40 procent i år. För hela landet har pro­gnosen nyligen skrivits upp till 3.200 enligt uppgifter till DN.

Mellan januari och mars i år genomförde myndigheterna i Skåne 115 utvisningar, jämfört med 81 under samma period förra året. Enligt den senaste prognosen ska totalt 3.200 personer tvångsutvisas från Sverige i år, vilket är en ökning med drygt 30 procent. I fjol landade den siffran på 2.500.

Ökningen är en följd av den nya asylpolitiken som bygger på en överenskommelse mellan rege­ringen och Miljöpartiet, där principen att den som får avslag på sin asylansökan snabbt lämnar landet är en bärande länk.

I Skåne testas nya arbetssätt som sedan kan föras vidare ut i landet. Hos Skånepolisen har en särskild spaningspatrull inrättats – ”Möllevångspatrullen” – som gör kontroller på arbetsplatser, ibland ­efter tips från allmänheten, och tar dem som saknar uppehållstillstånd i förvar.

–De som inte har uppehållstillstånd arbetar ofta för en väldigt låg lön. Jag kan tycka att kunderna borde förstå att allt inte är som det ska om det kostar 50 kronor att byta däcken, säger Petra Stenkula, chef vid Skånes gränspolis.

Också tiden för hur länge ett utvisningsärende ligger hos polisen har minskats från i genomsnitt 127 till 89 dagar för till exempel irakier.

Migrationsminister Tobias Billström (M) har tidigare kritiserat Migrationsverket, polisen och Kriminalvårdens transporttjänst för att de inte samarbetar tillräckligt effektivt med utvisningarna.

En konsultrapport visade nyligen att verksamheten kan effektiviseras med 300 miljoner kronor per år, vilket skulle innebära att betydligt fler utvisningar kan genomföras.

Det är utifrån den rapporten som polisen i Skåne infört ett nytt arbetssätt och höjt tempot sedan årsskiftet.

En rejäl flaskhals är det begränsade antalet platser på Migrationsverkets anläggningar där den som ska utvisas kan hållas i förvar.

I dag finns 230 förvarsplatser, som var och en kostar 1 miljon kronor om året. Polisen uttrycker frustration.

– När vi hittar någon på Möllevångstorget som trots utvisningsbeslut inte vill resa hem frivilligt, är det förstås frustrerande att få höra att det är fullt på förvaren, säger Peter Norén.

Att inrätta fler förvarsplatser är ett politiskt beslut.

– När politikerna nu säger att återvändandet är viktigt känns det underligt att platserna inte blir fler. Vi kanske skulle behöva 500. Men det är dyrt. Samtidigt är vårt mål att förvarstiderna kortas, säger ­Filippa Nordfelt, enhetschef vid Migrationsverket.

Konsultrapporten föreslår att fler med utvisningsbeslut ska hållas under uppsikt i stället för att placeras i förvar. Skälen är ekonomiska, men också humanitära.

Förra året var genomsnittstiden i förvar 21 dagar. I år har tiden kortats till 18 dagar. I våras föreslog en statl
ig utredning att ingen ska kunna vara förvarstagen i mer än 14 dagar utan domstolsprövning.

Ann Persson

ann.persson@dn.se

 

 

 

 

BAKGRUND: TUSENTALS ÄRENDEN LIGGER HOS POLISEN

 

Efter den amerikanska invasionen i Irak har ungefär 28 000 asylsökande därifrån fått uppehållstillstånd i Sverige.

Efter 2008 har flera tusen fått avslag sedan Migrations­överdomstolen bedömde ­situationen i bland annat Bagdad som säkrare. Detta står dock i strid med FN:s rekommendationer.

Förra året genomfördes 2.500 tvångsutvisningar från Sverige.

I år görs 3.200, enligt pro­gnosen. Högen av ärenden växer hos polisen år från år.

Varje år kommer 10.000 nya ärenden in. Ett par tusen av dessa har dock ändrat sig och reser hem frivilligt.

Sammanlagt har polisen nu över 17.000 ärenden.

Förvar

Ett dygn på förvar kostar 3.000 kronor.

En transport inom landet kostar i genomsnitt 5.000 kronor.

Kostsamma utvisningar

I december 2008 gjordes den första stora utvisningen med ett chartrat plan till Bagdad.

Sammanlagt har nu 26 flygningar genomförts, flera i samarbete med andra länder.

Varje ”charterflygning” kostar mellan 800.000 kronor och 2,1 miljoner kronor, enligt polisen. Till detta kommer personalkostnader.

2011 höjdes anslaget för resor med 40 miljoner kronor till 279 miljoner kronor.

Sammanlagt kostar det 110 miljoner kronor per månad att så många som fått avslagsbeslut inte återvänder hem.

DN

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-asylpolitik-ska-fa-700-fler-tvangsutvisade

Lämna ett svar