انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Nu startar åldersbedömningar av asylsökande

Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande barn har tidigare fått skarp kritik. Men nu har en ny metod tagits fram.
– En medicinsk åldersbedömning är ett sätt för den asylsökande med skriftlig bevisning kunna göra sin ålder sannolik. På det sättet är det ett bra verktyg, ett extra bra redskap, för den sökande för att kunna visa för Migrationsverket att de har en viss ålder så vi kan avgöra om de finns skäl för att bevilja asyl, säger Åsa Carlander Hemingway, enhetschef på Migrationsverket.
Om en månad förväntas Migrationsverket få den första åldersbedömningen från Rättsmedicinalverket som är ansvariga för det medicinska utlåtandet.
Genom att röntga knäleder och visdomständer så ska Rättsmedicinalverket avgöra om en asylsökande antas vara ett barn eller en vuxen person.
– Hur stor är felmarginalen egentligen? Generellt sett är den väldigt liten. Vi har valt en metod som gör att det är större risk att klassa en vuxen som ett barn, säger Elias Palm, rättsläkare på Rättsmedicinalverket.
Hittills har 1340 personer fått erbjudandet och av dem har 1207 tackat ja.
Omkring 18 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad av Migrationsverket.
Av dem uppskattar man att mellan 3 000 och 14 000 kommer bli aktuella för ett erbjudande om medicinsk åldersbedömning.
– Åldersbedömningen är bara ett bevismedel. Den sökande kan inlämna andra handlingar och lämnat en trovärdig berättelse som muntligen och då får vi sätta in det medicinska yttrandet från Rättsmedicinalverket i det sammanhanget och göra en sammantagen bedömning av allt som presenterats, säger Åsa Calander Hemingway, enhetschef på Migrationsverket.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6664237

Lämna ett svar