انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

MP låter SD styra flyktingpolitiken

Lars Ohly (V): Miljöpartiet bäddar för fler omänskliga avvisningar

Under de senaste åren har högerextrema och främlingsfientliga partier fått ett ökat stöd runt om i Europa. För att möta dessa rasistiska stämningar behövs en stark politisk opposition som vill bygga ett rättvist och jämlikt samhälle som bekämpar de växande klyftorna – och som verkar för en mänsklig flyktingpolitik.

Med Moderaterna vid rodret förs nu en ännu hårdare flyktingpolitik än tidigare. Flyktingar massavvisas i dag i chartrade flygplan till krig och förföljelse i länder som Irak, Afghanistan och Somalia. Människor nekas sin rätt till vård för att de är asylsökande eller papperslösa. Omänskliga avvisningar av människor som är svårt sjuka genomförs, och föräldrar och barn förvägras rätten att återförenas i Sverige om inte bostad och försörjning kan garanteras i förväg.

I det läget väljer Miljöpartiet att ingå en överenskommelse med regeringen om migrationspolitiken som i stort sett inte innebär något nytt utan bara hänvisar till redan tillsatta utredningar.

Miljöpartiet legitimerar nu regeringens utvisningspolitik som är inhuman och rättsosäker och som de själva tidigare varit mycket kritiska till. De små steg i överenskommelsen som pekar på förbättringar är nästan enbart hänvisningar till redan pågående utredningar.

Det påstådda syftet är att uppnå parlamentarisk stabilitet och att hindra att Sverigedemokraterna ges inflytande. Det är ett dumt och mycket farligt spel som främst tycks handla om att få ingå i den borgerliga regeringskretsen. För att SD ska få inflytande krävs att SD och alla tre rödgröna partier kommer överens mot regeringen. I flyktingpolitiken kommer det aldrig att ske. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kommer aldrig att komma överens om flyktingfrågor. Men på grund av SD:s inträde i riksdagen är nu MP beredda att förändra sin politik i flyktingfrågor – och ger därmed SD en starkare roll.

Det som i stället krävs är en ny migrationspolitik.

  För det första måste massavvisningarna av människor till länder i krig stoppas. Den tolkning som gjorts av begreppet väpnad konflikt i utlänningslagen strider mot folkrätten och måste ändras. Ingen ska kunna avvisas till länder där det råder krig, väpnad konflikt eller svåra inre motsättningar.

  För det andra måste försörjningskravet vid anhöriginvandring avskaffas och rätten till familjeåterförening utökas.

  För det tredje måste bestämmelserna om kvinnors och HBT-personers asylskäl förbättras.

  För det fjärde måste bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter ändras till särskilt ömmande omständigheter. Den gravt inhumana praxis som utvecklats med nuvarande formulering som grund har bland annat fått som konsekvens att apatiska barn nu avvisas från Sverige.

  För det femte ska rätten till vård gälla alla och fullt ut, alltså även asylsökande och ­papperslösa – inte bara vissa grupper.

  För det sjätte bör en regularisering genomföras i asylprocessen för att ge de papperslösa som i dag lever varaktigt i Sverige uppehållstillstånd.

  För det sjunde måste en rad förändringar göras för att stärka rättssäkerheten i själva asylprocessen. Kvaliteten på Migrationsverkets grundutredningar och landinformation måste förbättras. Migrationsverket ska inte utse offentligt biträde åt den asylsökande, sin egen motpart. Rätten till muntliga förhandlingar måste kunna uppfyllas.

Dessa krav är viktiga för att förbättra och på allvar förändra den svenska flyktingpolitiken. Före valet fanns här en gemensam rödgrön linje som Miljöpartiet nu överger för att i allt väsentligt i stället legitimera Moderaternas inhumana utvisningspolitik. Det är tragiskt.

Det enda sättet att inte låta främlingsfientliga krafter sätta dagordningen i flyktingpolitiken är att stå upp för den politik man faktiskt vill genomföra. Miljöpartiet borde fortsätta att opponera mot den migrationspolitik som vi och Miljöpartiet tidigare gemensamt kritiserade. Det kommer vi i Vänsterpartiet att göra.

Lars Ohly
”inhumant” Miljöpartiet har ingått i en överenskommelse med

”inhumant” Miljöpartiet har ingått i en överenskommelse med regeringen om migrationspolitiken. Något som Lars Ohly tycker är fel.

 

Lars Ohly, 54, Stockholm. Partiledare för Vänsterpartiet.

 

I går presenterades regeringens och Miljöpartiets överenskommelse om migrationspolitiken. Den innebär bland annat en fjärde migrationsdomstol, underlättande av arbetskraftsinvandring och att gömda flyktingbarn ska få gå i skolan. Vänsterpartiet menar att Miljöpartiet indirekt ger Sverigedemokraterna inflytande över flyktingpolitiken.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article8658928.ab

Lämna ett svar