انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Migrationsverkets nya satsning får kritik

Migrationsverkets nya satsning på att försöka minska väntetiderna för asylsökande får kritik av Advokatsamfundet. Projektet ”Kortare väntan” sjösätts just nu på flera orter i landet

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg menar att flera delar i satsningen kommer att leda till minskad rättssäkerhet för de asylsökande.

– Vi tror att det kommer ske på bekostnad av kvaliteten i utredningen. Risken är att det blir till det sämre, och framförallt är det en återgång till hur det var tidigare.

Anne Ramberg anser att väntetiderna för asylsökande i dag är orimligt långa och tycker därför att tanken med Migrationsverkets nya projekt ”Kortare väntan” är bra i grunden. Däremot innehåller satsningen delar som innebär minskad rättssäkerhet för de sökande, säger hon.

Bland annat så får den asylsökande mindre tid på sig att komma in med kompletterande handlingar och svara på brev från Migrationsverket. Om den tiden överskrids kan verket fatta beslut i ärendet ändå. Även systemet med tilldelning av offentligt biträde för den asylsökande innebär en rejäl försämring, menar Anne Ramberg.

Den sökande kommer i högre grad att få ett biträde som bor i närheten av platsen där samtalen med verkets handläggare kommer att hållas och inte i närheten av den asylsökande. Dessutom kommer de asylsökande att tilldelas offentliga biträden senare. Alltså gäller inte längre huvudregeln att den sökande ska ha ett biträde redan vid det första samtalet med Migrationsverkets handläggare.

– Asylsökande är utlämnade när de kommer. Att ställas inför ett förhör, som jag kallar det, och inte ha stödet av ett offentligt biträde går ut över den asylsökande, säger Anne Ramberg.

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson menar att projektet ”Kortare väntan” syftar till att höja rättssäkerheten för asylsökande, inte minska den. Han tycker att kritiken från Advokatsamfundet är obefogad eftersom ett biträde kommer att förordnas så fort det lutar åt att den asylsökande ska få ett nej.

– Jag tycker inte det finns anledning att ha en dyr advokat i det första förhöret, eller det första samtalet, om det visar sig att det är ett enkelt ja-ärende, säger Dan Eliasson.

Kan det bli så att ett ärende lutar åt ett nej just för att en advokat inte fått vara med vid det första samtalet?

– Nej, absolut inte. Så fort det finns minsta osäkerhet så stoppar vi diskussionen och så kopplar vi på ett offentligt biträde.

När det gäller kritiken om kortare tidsfrister så menar Dan Eliasson att det är upp till biträdet att hålla koll så att tidsramarna inte överskrids.

– Advokatens arbetssituation får inte vara styrande i det avseendet. De ska se till att de kan ge den service till den asylsökande som behövs. Och ser vi att det finns skäl till att förlänga tider så gör vi det naturligtvis, säger Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3220909

Lämna ett svar