انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Kritik mot etableringslotsar

Arbetsförmedlingen tar den första december över ansvaret för nyanlända flyktingars etablering i arbetslivet. Cherstin Hansson, enhetschef på invandrarcentrum Gävle, tror att det blir för mycket fokus på jobb i stället för att de nyanlända får hjälp att anpassa sig till den nya vardagen.

Den nya reformen berör 1 400 nyanlända flyktingar i december och uppemot 12 000 under 2011.

– Jag tycker att det är bekymmersamt att man inte förstår att det handlar om flyktinginvandring. Man förhåller sig till de här flyktingarna som om de vore arbetskraftsinvandrare. Flyktingar kommer från en krigssituation, och det är inte alltid självklart att man kan gå ut på arbetsmarknaden efter en månad, säger Cherstin Hansson, enhetschef på invandrarcentrum Gävle.

Det är med hjälp av etableringslotsar som Arbetsförmedlingen ska få ut nyanlända invandrare i arbetslivet. Men det saknas fortfarande godkända etableringslotsar i fem kommuner i Sverige. I en del kommuner är det endast ett begränsat fåtal som kan erbjuda tjänster hos till exempel bemanningsföretag.

Fackförbundet JUSEK tror att värdefull kunskap kommer att gå förlorad bland invandrare med akademikerbakgrund, när de lotsar som finns att välja mellan inte kan utnyttja de kunskaper som finns hos nyanlända flyktingar.

– Risken med dagens system är att man hamnar i ett okvalificerat arbete eller att man får läsa en lång utbildning på nytt. Det skapar inlåsningsrisker tror vi. Kunskap blir snabbt föråldrad och därför är det viktigt att redan från början bli behandlad som professionell för att komma in på den kvalificerade arbetsmarknaden, säger Josefin Claesson som är utredare på JUSEK.

Integrationsminister Erik Ullenhag hoppas att fler lotsar visar intresse för de kunskaper som nyanlända flyktingar tar med sig till Sverige.

– Jag hoppas att vi ska hamna i en situation där vi får en ganska stor mångfald på lotssidan, men hela nya systemet kommer i kraft nästa vecka, så vi får se efterhand vilken mångfald vi når, men målsättningen är att man ska nå en mångfald också bland lotsarna, säger Erik Ullenhag.

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=4202760

Lämna ett svar