انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

kampanjen Asylrätt 2014 – för en human flyktingpolitik

Kampanjen driver fyra specifika krav, vilka då de genomförs kommer att leda
till en radikal förbättring av asylrätten:

1. Vi kräver att Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig
mer utvisa någon till tortyr och förföljelse.

2. Vi kräver att synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt
ömmande omständigheter.

3. Vi kräver att Sverige omedelbart upphör med alla överföringar enligt
Dublinförordningen samt att regeringen verkar för dess avskaffande.

4. Vi kräver att bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till
Migrationsverket.

Initiativtagare till kampanjen är Ingen Människa är Illegal i Göteborg. Vi är
i dagsläget ett 40-tal olika organisationer, förbund, politiska partier och företag,
samt över 3400 privatpersoner som står bakom kampanjen. Kampanjen är
partipolitiskt och religiöst obunden.

Jag vet att ni är engagerade i frågor rörande samhället och mänskliga rättigheter på olika sätt och vill därför bjuda in även er att delta i kampanjen Asylrätt 2014 – för en human flyktingpolitik. Ni kan delta i kampanjen utifrån era egna resurser och förmågor. Ni kan stödja kampanjen genom att ställa er bakom kraven och därmed stå listade på vår hemsida. Ni kan även driva hela kampanjen eller något av kraven aktivt samt sprida information i era egna nätverk. Som privatpersoner kan ni också skriva på vår namninsamling på hemsidan. Vill ni ha mer
information om hur ni kan arbeta med kampanjen är ni mer än välkomna att höra
av er!

För mer information gå gärna in på vår hemsida: www.asylratt2014.se

Vänliga hälsningar,
Maria Johansson, Asylrätt 2014 – för en human flyktingpolitik

 

Lämna ett svar