انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Han tvingas vänta 25 år på medborgarskap

Publicerat: onsdag 26 juni kl 15:09 , SR International på svenska

Den som varit med i en icke-demokratisk organisation i sitt hemland måste vänta 25 år innan han eller hon kan bli svensk medborgare. Det hände Ali, som trots att han bara hade en administrativ tjänst i diktaturens Irak fick avslag på sin ansökan. Migrationsverkets expert på svenskt medborgarskap säger att det spelar ingen roll om personen själv inte var delaktig i övergreppen.

– Den sökande som har varit verksam i en organisation om vilket det är känt att verksamheten innefattar systematiska, omfattande och grova övergrepp, typ tortyr, mord och utomrättsliga avrättningar, bör inte beviljas svenskt medborgarskap förrän avsevärd tid har förflutit sedan man lämnade den här verksamheten, säger Bo Lundberg som är Migrationsverkets expert på svenskt medborgarskap.

Han säger att för att få medborgarskap så måste man uppfylla kravet på ett hederligt levnadssätt, som det kallas. Det innebär att den som varit med i eller haft inflytande över en odemokratisk organisation, inte ska beviljas medborgarskap förrän 25 år efter att han eller hon lämnat organisationen. Det beslutade regeringen 2004.

– Jag har varit här i nästan sex år. De sa att du kan inte bli medborgare, du måste stanna minst 25 år. Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra.

Det här är en av de personer i Sverige som fått avslag på sin ansökan om medborgarskap. Han vill vara anonym, så vi kan kalla honom Ali. I Irak, där han kommer ifrån, var han anställd på en myndighet där han arbetade administrativt med förvaltningsfrågor. Men det här var under Saddam Husseins tid och regimen begick grova övergrepp mot befolkningen. Så även om Ali själv inte var delaktig i det som skedde, så måste han ändå vänta innan han kan bli medborgare.

Vilka organisationer som räknas som odemokratiska är olika. Ofta handlar det om att personen varit aktiv inom säkerhetstjänsten eller militären i hemlandet men det kan också, som i Alis fall, handla om att man bara haft administrativa uppgifter, utan att kunna påverka regimens förtryck.

– Vi gör en prövning utifrån det här regeringsavgörandet av olika organisationer i vilka man kan ha varit verksam och det räcker med att man varit verksam. Man behöver inte själv ha deltagit i de här grymheterna, säger Bo Lundberg igen.

Men det är viktigt att skilja på medborgarskap och asyl. Juristen Nadja Hatem säger att även om en person inte kan få svenskt medborgarskap så kan han eller hon fortfarande få uppehållstillstånd.

– Asyllagstiftningen har inget med medborgarskap att göra. De här människorna har ju flytt sina länder och har ju asylskäl och därför fått permanent uppehållstillstånd. Alla måste inte få medborgarskap. Man kan få men Sverige är inte tvungna att bevilja medborgarskap, säger Nadja Hatem.

Faktorer som kan stoppa svenskt medborgarskap

  • Brott: Den som begått kan ändå bli svensk medborgare, men måste vänta en tid. En dom på 6 års fängelse exempelvis, innebär att personen måste vänta 10 år efter avtjänat straff innan medborgarskap kan beviljas.
  • Skulder: Obetalda skulder hos Kronofogden eller andra anmärkningar kan medföra att du inte får bli svensk medborgare. När skulderna är betalade måste den sökande vänta ytterligare 2 år.
  • Icke-demokratisk verksamhet: Om personen har varit verksam i eller haft bestämmande inflytande över en ickedemokratisk organisation i hemlandet. Väntetiden är 25 år efter det att personen lämnade organisationen.

Källa: Migrationsverket.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5575854

 

Lämna ett svar