انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Fler få ja till asyl i södra Sverige

En genomgång av migrationsärenden som Ekot har gjort visar att fler ärenden får bifall i södra Sverige än i övriga landet.

Ulrika Geijer, som är chefsrådman på Migrationsdomstolen i Malmö, kan inte säga vad skillnaderna kan bero på.

– Det är jättesvårt att svara på. Men när vi träffar domare från andra migrationsdomstolar, så upplever vi inte att det är någon skillnad på avgörande punkter i hur vi bedömer olika rättsfrågor, säger hon

Ekot har gått igenom statistik för samtliga migrationsärenden, förutom viseringsärenden, de senaste två åren, alltså allt från asylansökningar till arbetstillstånd. Och både hos Migrationsverket och hos Migrationsdomstolen så är det större andel av de sökande som får bifall i södra Sverige, jämfört med övriga landet.

Hos Migrationsverket avslogs 2011 och 2012 bara 15 procent av ärendena i södra Sverige, medan motsvarande siffra i resten av landet i genomsnitt var drygt 5 procentenheter högre.

Mönstret går igen också i nästa instans. Av de som fick avslag, och sedan överklagade till Migrationsdomstolen, så ändrade eller delvis ändrade domstolen i Malmö Migrationsverkets beslut i dubbelt så stor andel fall som domstolarna i Stockholm och Göteborg. Ett av fem migrationsärenden ändrades av Migrationsdomstolen i Malmö.

Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket, menar att det inom verket görs en löpande uppföljning för att fastställa att man gör en enhetlig bedömning.

– Tittar man på dessa siffror så antyder det att man behandlar fall på olika sätt på olika ställen. Men det är svårt att säga. Skulle det vara så, så skulle det vara allvarligt, men samtidigt så är det så många olika ärendeslag att man måste analysera de siffrorna väldigt noga, innan man kan säga det, säger Ribbenvik.

Ekot rapporterade i våras om att Migrationsdomstolarna tolkade en dom i Migrationsöverdomstolen gällande anhöriginvandring olika, men de fallen är inte så många att det skulle kunna vara hela förklaringen till skillnaderna.

Även på Migrationsdomstolen i Malmö menar man att det behöver göras närmare analyser av statistiken för att kunna slå fast vad skillnaderna beror på.

Enligt chefsrådmannen Ulrika Geijer kan det till exempel handla om att vissa ärenden, som normalt har en högre ändringsfrekvens, hamnar just i Malmö. Domstolen ska nu se över detta.

– Det är ett omfattande arbete gå in på olika måltyper och bryta ner det, men någon vidare undersökning kommer vi att göra, för man blir ju lite nyfiken, säger Ulrika Geijer, chefsrådman på Migrationsdomstolen i Malmö.

Jesper Ingevaldsson

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5413572

 

Lämna ett svar