انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

EU-mötet väcker kritik

EU:s informella ministermöte för rättsliga och inrikes frågor som pågår i Stockholm denna vecka har väckt reaktioner i olika politiska och sociala grupper. Både Miljö- och Piratpartiet är stark kritiska mot det sk. Stockholmsprogrammet – som är tänkt att ersätta Haagprogrammet som löper ut i år.

 Igår ägde ett par protestaktioner som kritiserade EU-kommissionens underlag. En av demonstrationerna anordnades av nätverket ”Svart Måndag”

Foto: Scanpix

 

 

 

  

Representanter för Miljö- och Piratpartiet deltog i demonstrationen i Humlegården och från båda håll anser man att EU går mot en harmonisering av hur medborgarna ska övervakas och en stramare flyktingpolitik.

Mehmet Kaplan, riksdagsman (MP) och medlem i Justieutskottet anser att utveckling går mot fel håll när det gäller individens integritet och att det är Sverige som driver på det.

-Beatrice Ask som alltid passar på och berättar att det är en delikat uppgift balansen mellan integritets skydd å ena sidan och rättssäkerhet med den, och brottsbekämpningen å andra sidan, men hon trots de här farhågorna som hela tiden uttrycker, så tar hon beslut efter beslut och driver på i EU sammanhang om att den här typen av lagstiften ska finnas i hela EU. Det finns EU länder som är värre än Sverige och det finns EU länder som är bättre än Sverige. Men vi vill inte att utveckling ska gå åt det brittiska hållet med mass registrering av kammeror eller den svenska hållet där vi genom lagstiftning som FRA och IPRED faktisk nu håller vi på riktigt installera övervakningssamhället

Mehmet Kaplan, som också säger att han befarar att Stockholmsprogrammet så småningom kommer att utvecklas till ett regelverk som kränker medborgarnas integritet inom EU.

Miljöpartiet tycker att Europakonventionen för Mänskliga Rättigheter – och INTE Stockholmsprogrammet – borde vara normen som ska skydda medborgarnas personliga integritet och frihet.

Med Stockholmsprogrammet tas små steg mot ett olyckligt övervakningssamhälle:

-Vi tar små,små steg alltså. Var och en av de här åtgärderna kanske är inte så skyldiga till att skapa det här övervakningssamhälle, men om man tittar på de tillsammans i grupp, i samverkan med varandra, så skapar vi ett nätverk som kommer att göra att varje person som vill kommunicera kommer att ha sin kommunikation för beskådan från den som vill det inom staten. Och det tycker vi är olyckligt, säger Mehmet Kaplan

Piratpartiets representant Mattias Bjärnemalm .- som också deltog i demonstrationen – är av samma åsikt. Med Stockholmsprogrammet byggs det upp en enorm databas som kommer att samla uppgifter om medborgarna i stället för att skydda individens integritet.

-Problemet är att de börjar i fel ände. Att integritetsfrågorna ska skyddas måste alltid var viktigare än övervakningen. Och det är där de gör en tankekullerbyta, dvs de försöker ha så mycket övervakningsmöjlighet och lite integritetsskydd. Vi vill ha så mycket integritetsskydd som möjligt och minimal övervakning. Men ett sånt förslag som finns i ”pipelinen” är ju en europeisk myndighet som ska samordna all den information som idag finns i Schengens CIS och VIS, och allt detta ska samköras i en enda stor databas; och den myndighet ska även få mandat att samla ihop mer information till den databasen. Det här blir en enorm- och slentriansmässig övervakning som jag tror kommer att var riktigt dålig för trygghets känsla hos enskilda.

Flyktingfrågarna väcker också ont blod hos nätverket Svart Måndag. Och Mehmet Kaplan säger att hans parti vill att migrationspolitiken ska vara en möjlighet för förföljda människor. Men istället bygger nu EU nya murar med länder som Grekland och Italien som värsta exemplen, säger han.

-En annan del som vi tycker är fel med migrationspolitiken som diskuteras inom Stockholmspaketet är att man harmoniserar nu så att det blir de värsta ländernas praxis som blir standard i resten av EU. Och inte de bästa ländernas. Vi har helt olika typer av förutsättningar för migration och asyl- och flyktingar när det gäller de södra EU-länderna och när det gäller oss i norden. Och att då harmonisera hela situationen och låtsas som att man gör det för flyktingarnas bästa, det tycker jag är att fara med osanning, och det kommer att straffa sig i längden, för sanningen kommer att komma fram, säger Kaplan.

EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor fortsatte på torsdagen att diskutera frågor som rör brottsbekämpning, civilrätt och straffrätt samt asyl-och migrationsfrågor. I morgon avslutas detta informella ministermöte.

Reporter: Alberico Lecchini

http://www.afghanskaforeningen.se/skicka-in-artikel.html

Lämna ett svar