انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Dom kan öppna för att apatiska får stanna

En dom från migrationsöverdomstolen i veckan som gav en apatisk 18-åring från Kosovo uppehållstillstånd kan öppna för att fler apatiska barn får stanna i Sverige

Migrationsverket har tills vidare stoppat avvisningen av ett annat apatiskt barn, för att analysera hur domen påverkar verkets praxis.

– Det finns ett utvisningsbeslut på ett apatiskt barn och vi stoppar verkställigheten av beslutet tillsvidare, säger Michael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket.

Kan domen påverka bedömningen generellt av apatiska barns rätt att stanna eller inte stanna i Sverige?

– Det analyserar vi nu. Vi ska komma ihåg att många av de här ärendena är så unika att de inte har någon större prejudikatverkan men samtidigt det första ärendet från överdomstolen och vi kommer titta väldigt noga på detta. Vilken effekt detta kan ha på andra ärenden.

Migrationsöverdomstolen är sista instans i asylprocessen och dess beslut är vägledande för Migrationsverket. I måndags gav domstolen en apatisk 18-åring uppehållstillstånd. Domen uppmärksammades för att asylprocessen var så lång att den startade när han var barn och slutade när han var vuxen.

18-åringen fick stanna men pappan, mamman och lillebrodern skickas tillbaka till Kosovo. Det som kan ändra bedömningarna i framtiden är att Migrationsöverdomstolen gör en strängare tolkning av möjligheterna till vård i hemlandet.

Migrationsverket skrev i sitt avslag att pojken kunde få psykiatrisk vård i Kosovo eller Serbien. Men Migrationsöverdomstolen anser att chanserna att få bra vård där är mycket små. Framförallt saknas den trygga miljö som krävs för den långvariga vården som pojken behöver.

Migrationsöverdomstolen har alltså gett otryggheten i hemlandet en större vikt än tidigare.

– Det handlar om möjligheterna för vård i hemlandet, man viktar den omständigheten mot andra omständigheter i ärendet.

Även om måndagens dom är vägledande har den en svaghet, säger Ribbenvik: De tre domarna var inte eniga.

En ville ge hela familjen uppehållstillstånd, den andra ville avvisa alla, och det var ordföranden som till slut avgjorde. Pojken, men inte familjen, fick stanna.

Det visar hur svårt det är att tolka lagen, säger Michael Ribbenvik.

– Gällande rätt har kraftiga begränsningar när det gäller att ge sjuka människor uppehållstillstånd och i vissa delar är den svår att tolka, vilket det här avgörandet i överdomstolen visar.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3270200

Lämna ett svar