انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Dödliga utvisningsresan till Basra ovanlig på fler punkter

En irakisk man dog under utvisning på Arlanda i mars i år efter ett våldsamt tumult på flygplanet. Sveriges Radios program Konflikt och Kaliber har fått fram dokument som visar på att resan inte var en vanlig utvisningsresa. Den skulle gå till Basra, vilket är mycket ovanligt.

I de interna dokumenten står det att resan var ett sätt för polisen att ”öppna en ny väg” för fler utvisningar till Irak.

Polisen säger till Ekot att det absolut inte påverkat hur utvisningen av den irakiske mannen genomfördes.

I dag är två i personalen som skulle genomföra utvisningen delgivna misstanke om vållande till annans död.

Så här står det i mejl som skickades mellan personal inom Kriminalvården:

”Vi har fått in en transportbeställning till Basra i Irak. Vad jag vet så har vi inte åkt eskorterat dit någon gång. Men nu vill Irakteamet i Stockholm testa, för att försöka öppna en ny väg för verkställigheter till Irak.”
Det är Kriminalvårdens Transportjänst som genomför utvisningar. Men beställningen, att den irakiske mannen ska till Basra, den kommer från polisen. Att ”detta är det första försöket att öppna en ny väg” för utvisningar står också nämnt i just den beställning som gäller den här mannens resa.

När han förs ombord på flygplanet står det redan klart att han inte är ”villig att medverka” frivilligt. Det står i interna dokument där personalen själva skriver om vad som hänt. De sätter ”bodycuffs” på honom, ett sorts handfängsel. Det gör de redan innan de åker till Arlanda.

På planet gör han motstånd, det uppstår ett våldsamt tumult, personalen tar ”kontroll” över honom och sedan står det så här:

”Till slut lugnade mannen ner sig, och vi kände efter puls, eftersom det såg ut som att han vilade sig eller hade tuppat av.”
Personalen avbryter utvisningen och för honom själva till Karolinska sjukhuset men han är död när de kommer fram.

Att utvisa till Basra i Irak är ovanligt. Vi bad Kriminalvården om siffror på vart utvisningarna i Irak har gått sen 1 januari 2013. Det rör sig totalt om 289 människor, en av dem utvisades till Basra. Det vanligaste är utvisningar till Erbil i norra Irak och till Bagdad.

Att resan, när den irakiske mannen dog, var en ”ny väg” för utvisningar och att det skulle ha skapat någon sorts incitament till att det gick för långt, att utvisningen inte avbröts, det tycker inte polisen.

– Det var en samlad bedömning utav säkerhetsläget och möjligheterna att genomföra verkställigheten, säger Per-Uno Johansson som är kommissarie vid Gränspolisen.

Så man har bara sett på den här resan, inte i en större kontext?

– Naturligtvis så testar vi och gör bedömningar. Efter en resa gör vi bedömningen om det här fungerar, då kan man fortsätta.

 

Just att det här var det första försöket, att öppna en ny väg till Irak, det kan inte ha påverkat, eller gett incitament till att den här utvisningen gick långt, att man inte avbröt?

– Absolut inte, för det har inte med den saken att göra, säger kommissarie Per-Uno Johansson.

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6194275

Lämna ett svar