انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

استفادۀ بیشتر از آزمایش دی ان ايDNA

میزان آزمایش­های ”دی ان ای” برای تشخیص نسبت خانوادگی میان کودکان و مادران و پدران آنها رو به افزایش است. در سال گذشته این افزایش به ٤ درصد رسید. آزمایش دی ان ای زمانی صورت می­گیرد که کودکان و مادران و پدران­شان نمی­توانند ثابت کنند که نسبت خانوادگی میان آنان وجود دارد


گروه­هایی که بیشترین استفاده را از آزمایش دی ان ای می­برند گروه­های سومالیایی، افغان و عراقی هستند. آنیکا اریکسون از کارشناسان اداره مهاجرت می­گوید زمانی هیچ مدرکی دال بر اینکه مادر و پدری والدین کودکی هستند نباشد آزمایش دی ان ای تنها راه اثبات این امر است. وی ادامه میدهد البته این موضوع بستگی به آن دارد که متقاضی از چه کشوری آمده باشد، وضعیت در آن کشور چگونه باشد و چه مدارکی میتوان و چه مدارکی نمیتوان داشت.   
اداره پزشکی قانونی در لینشوپینگ تقاضای آزمایش دی ان ای را که آزمایشی اختیاری است، از اداره مهاجرت دریافت میکند. هر آزمایشی ٢٠٠٠ کرون هزینه برمیدارد. به اغلب کسانی که آزمایش دی ان ای را انجام میدهند و کودکانشان اجازه اقامت اعطا می­شود. امادر صورت  پاسخ رد به تقاضای اقامت موضوع میتواند به مسایلی مربوط باشد که از نتیجه آزمایش مهم­ترند. آنیکا اریکسون میگوید:
بطورکلی شاید بشود گفت که ٦٨ درصد آزمایش­ها منجر به اعطای اجازه اقامت میشود و تقریبا ٢٨ درصد موارد با تقاضای اقامت مخالفت میشود. اما بهنگام پاسخ منفی معلوم نمیشود که دلیل رد تقاضا چیست و ما نمیدانیم که آزمایش دی ان ای چه اندازه در این پاسخ منفی نقش داشته است.
این نگرانی در مقامهای اداره مهاجرت هست که از کودکان برای گرفتن اجازه اقامت سوء استفاده شود و کودکان به خانواده­هایی راه پیداکنند که خانواده واقعی آنان نیستند.  

 گزارش: مهرداد صهبا

منبع : سايت پژواک

 

Lämna ett svar