انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Avvisade flyktingbarn får hjälp att söka föräldrar

Varje år får flera hundra ensamkommande barn avslag på sin ansökan om asyl i Sverige. Nu gör Migrationsverket om rutinerna för hur det ska gå till när barnen ska återvända till hemlandet.

Dan Eliasson, generaldirektör Migrationsverket. Foto: Yvonne  Åsell/Scanpix Dan Eliasson. Foto: Yvonne Åsell/Scanpix

– Vi kommer att börja redan under sommaren och skicka över ett antal ärenden till våra kolleger Irak och Afghanistan för att se om vi kan hitta föräldrar och möjliggöra en familjeåterförening, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Migrationsverket.

Migrationsverket kommer att skicka namn på barn och uppgifter om föräldrar till myndigheter i Irak och Afghanistan för att be om hjälp att söka familjen för att diskutera en återförening.

Många av de 2 250 ensamkommande barn och ungdomar, majoriteten mellan 15 och 18 år, som sökte asyl i Sverige förra året kommer från just Afghanistan och Irak. De flesta har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige, men vissa får beslut om avvisning.

Det är efter att Migrationsverket tillsammans med ambassadpersonal besökt regeringsrepresentanter i länderna som samarbetet växer fram.

På Ekots fråga om vilka garantier de har om att ländernas regeringar faktiskt hjälper barnen som en gång flytt från länderna, svarar Dan Eliasson så här: 

– Vi kommer inte stötta något barn att åka tillbaka om inte vi känner oss trygga att det finns bra kontakter med föräldrarna, att vi vet vart barnet ska, säger Dan Eliasson. 

Det låter som att ni lagt ned mycket jobb och det är inte så många barn det handlar om, skulle det inte vara lättare att låta dem stanna? 

– Det kan man nog tycka men vi måste komma ihåg att vi har ett regelverk som en enig riksdag har beslutat om. Och de personer som inte har rätt att vistas i Sverige, som inte har rätt till skydd, och det finns en del barn som inte uppfyller kriterierna, de ska återvända till sina hemländer, det är tanken, säger Dan Eliasson.

Det ska alltså vara frivilligt att få hjälp att återförenas med sin familj. För dem som inte vill fortsätter asylprocessen och överklaganden.

Men Dan Eliasson tror att det här kommer att innebära att fler barn återvänder. 

– Ja, det är jag helt övertygad om att det finns barn som inte har rätt att vara i Sverige som i stället för att leva under osäkra förhållanden här hellre vill åka hem till sina föräldrar och förenas med dem i hemlandet.

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=3775688

Lämna ett svar