انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Asylboende kan avgöra ersättning

De asylsökande som inte bosätter sig där staten anvisar dem kommer att få sänkt ersättning eller till och med helt bli av med ersättningen. Det är ett av förslagen i den statliga utredningen som har gått igenom asylmottagningen. Och migrationsminister Tobias Billström var nöjd när han tog emot utredningen idag.

– Jag tycker det är välbalanserat. Man väger av å ena sidan möjligheten att erbjuda chansen till eget boende för den som vill, och å andra sidan så visar man på att gör man detta så kommer det också att få ekonomiska konsekvenser, säger Tobia Billström.

Asylsökandes boende har ju diskuterats flitigt de senaste åren, och kommuner som till exempel Södertälje och Malmö har klagat över att man inte på ett bra sätt kan ta hand om alla asylsökande som på egen hand söker sig till kommunerna.

Den statliga utredningen föreslår att de som söker asyl ska bo i ett så kallat ankomstboende under en första månad i Sverige, här är tanken att enklare asylärendena ska kunna avgöras. Asylsökande som väljer att bo nån annanstans mister grundersättningen på 80 kronor om dagen.

Efter maximalt en månad blir de asylsökande erbjuidna plats i en kommun där staten gör bedömningen att det kommer att finnas goda chanser till sysselsättning. Det här är tänkt att motverka att man som asylsökande i det här läget väljer att bo i nån annan kommun mister man halva grundersättningen.

Man inför också ett bonussystem för de asylsökande som själva eller med hjälpa av kommunen. Utredningen vill att fler asylsökande ska kunna försörja sig själva, och föreslår att en större grupp asylsökande än idag skall slippa kravet på arbetstillstånd och på sätt snabbt komma in på arbetsmarknaden. Migrationsminister Tobias Billström igen.

– Det är i linje med den arbetslinje som regeringen driver konsekvent och människor får möjligheten att söka sig en plats på den svenska arbetsmarknaden redan från dag ett.

Socialdemokraterna är positiva till många delar i utredningen, säger riksdagsmannen Göthe Wahlström, men är bekymmersam över att asylsökande i princip undantas från kravet på arbetstillstånd.

– Det är inget problem att fler får möjlighet att möta arbetsmarknaden, men det vi ser som ett problem är att de människor som kommer till Sverige gör det för att de söker skydd.

– Om man då per automatik snabbt får möta arbetsmarknaden så blir det lätt så att det är graden av arbetsförhet som blir styrande före skyddsbehoven och det innebär lätt att de människor som starkast behöver skydd i Sverige ställs åt sidan, säger Göthe Wahlström.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2657512

Lämna ett svar