انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Meddelande اطلاعيه چهره های ممتاز

اطلاعیه در مورد معرفی فارغ التحصیلان افغانتبار ازموسسات عالی در سال 2020

تصویر از سال گذشته( 2019)

اطلاعیه در مورد معرفی فارغ التحصیلان افغانتبار ازموسسات عالی در سال 2020

انجمن افغانها در سویدن مثل سال گذشته 2019 تصمیم دارد بخاطر قدردانی از جوانان دانش آموخته  که تازه ازموسسات عالی تحصیلی  فراغت حاصل نموده ویا در جریان سال تحصیلی 2020 فارغ میگردند  ازطریق سایت افغانها و فیسبوک افغانهای سویدن معرفی گردند . به باور انجمن افغانها در سویدن این معرفی ها نه تنها قدردانی از این جوانان تحصیل یافته است بلکه این جوانان میتوانند الگوی برای سایر جوانان افغان  باشد تا آنها نیز  در مورد ادامه تحصیلات شان در موسسات عالی بیندیشند .

ازینرو انجمن افغانها در سویدن از تمام جوانان افغان که طی سال 2020 تحصیلات عالی شانرا موفقانه تمام نموده ویا تمام خواهند نمود ، تقاضا مینماید که مشخصات شانرا ، با رشته و درجه تحصیل همراه فوتوهای شان به ایمیل زیر بفرستند تا این عزیزان را تمام افغانها بشناسند و مورد تشویق قرار دهند.معلومات خویش را به یکی از این آدرس ها بفرستید:

info@afghanskaforeningen.se

saharmnasim@gmail.com و یا 

wais_waisy@hotmail.com

انجمن افغانها در سویدن فراغت این عزیزان را پیش از پیش تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برایشان آرزو مینماید.

Lämna ett svar