انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell اطلاعيه فرهنگي

برنامه موسیقی بمناسبت شب یلداویا شب چله

قرار است یک برنامه فرهنگی با موسیقی غزل و شاد به اشتراک هنرمند خوش صدا و با استعداد مجتبی  محب  وقیس محب طبله نواز ماهر به روز چهارشنبه مورخ 25 دسمبر در رستورانت بامیان در یک فضای خانوادگی برگزار گردد.

در این برنامه یما جان صدیقی آهنگ‌های شاد و مست را اجراء خواهد نمود.

قیمت تکت ورودی بشمول غذای افغانی :مبلغ  250کرون ، برای اعضای انجمن افغانها مبلغ 200 کرون و برای اطفال زیر 12 مبلغ 50 کرون

زمان : 25 دسمبر؛ ورود ساعت 16.00 ، آغاز برنامه ساعت 17.00

محل : رستورانت افغانی بامیان واقع اورشتا دال ( Årsta dal) آدرس Förmansvägen 11 , 11743 Stockholm

در کنار استگاه قطار (  Årsta dal , Tvärbana )

غرض سفارش تکت و میز به شماره های 0707121388، 0727270981 و0734922460 تماس بگیرید.

گفتنی است که برای خرید تکت باید پول نقده باخود داشت ویا قبل از تاریخ 20 دسمبر به پستگیروی انجمن Plusgiro: 934959-8 پرداخته گردد.

برگزار کننده : انجمن افغانها در سویدن 


Lämna ett svar