انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

اعلان فوتی ،مراسم آتش سپاری و دعا خوانی

با تاسف فراوان اطلاع گرفتیم که کولجیت سنگهـ  ودهوا(Kuljeet Singh Wadhwa) پدر جناب جیسی سنگهـ  (عضوهیئت رهبری انجمن افغانها)  به اثرسکته قلبی روز جمعه مورخ  بتاریخ 7جولای2019  در شهر استاکهولم  داعی اجل را لبیک گفت .

  جناب جیسی سنگهـ  ودهوا ـ پسر، خانم  تارلوک کاور( Tarlok Kaur Wadhwa)  ـ همسر ؛ تاجندر سنگهـ  سونی ( Tajinder Singh Soni ) و منمیت سنگهـ ارورا ( Manmit Singh Arora) ـ دامادان ؛ بلجیت سنگهـ ماتا (Baljit Singh Matta ) ـ پسر باجه ؛ نسبت وفات  کولجیت سنگهـ  ودهوا به اطلاع افغانها و دوستان میرسانند که مراسم شمشانی( آتش سپاری ویا سوزاندن میت ) روز جمعه مورخ 12 جولای 2019 از ساعت 10.00 الی11.50 در (krematorium ) قبرستان (Skogskyrkogård) انجام می یابد.آدرس قبرستان ( Sockenvägen, 122 33 Stockholm ) میباشد.

سپس مراسم دعا خوانی در همان روز  از ساعت 12.30 الی 14.00 در درمسال سیکهـ ها واقع ( Dymmelkärrsvägen 23 , 14650 Tullinge)  برگزار میگردد. ساعت 14.00 سرویس غذا 

حضور افغانهای عزیزدر مراسم ها باعث خوشنودی روح متوفی و تسلیت خاطر بازماندگان خواهد گردید.

غرض اطلاعات بیشتر به شماره های 0737743101 و 0723100556 تماس بگیرید.

Det är sorgligt och jobbigt att informera er om kreamering av Kuljeet Singh Wadhwa, far av Jassi Singh Wadhwa. 

Kreameringen skall äga rum i Skogskyrkogård den 12:e juli 2019. Följande tider gäller:

Samling i kyrkogård klockan: 10:00

Bönen börjar: 10:05 till 11:50

Kremering börjar : 11:50

Avgång till Templet: 12:00

Sista bön : 12:30 till 14:00

Gurdwara Singh Sahib

Dymmelkärrsvägen 23, 146 50 Tullinge

Langar/mat serveras: 14:00

For mer info kontakta

Monu Singh

0723100556

Jassi singh wadhwa

0737743101

ابراز تسلیت:

انجمن افغانها در سویدن عمیقترین مراتب تسلیت خویشرا بمناسبت وفات کولجیت سنگهـ  ودهوا برای خانم تارلوک کاور ودهوا ، آقایون  جناب جیسی سنگهـ  ، تاجندر سنگهـ  سونی ، منمیت سنگهـ ارورا، بلجیت سنگهـ ماتا ، سایر بازماندگان ، اقارب ، خویشاوندان و دوستان متوفی تقدیم داشته برای شان صبر و شکیبایی آرزو نموده وروح متوفی  را شاد میخواهد.

Lämna ett svar