انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

تظاهرات 6 جون برای امنیستی پناهجویان

قرار است روز پنجشنبه مورخ 6 جون تظاهرات گسترده در سراسر سویدن بخاطر عفو عمومی پناهجویان در معرض اخراج برگزار گردد

 این تظاهرات ساعت 16.00 ( چهار عصر ) در شهر های مختلف :  در  استاکهولم درمیدان سرگل    (Sergels torg) ، در یوتیبوری (Järntorget) ، در مالمو میدان گوستاو آدولف ( Gustav Adolfs torg)، درسوندسوال ( OBS 16.30 Stora torget) ، در بوروس( Stora torget) ، در بودین (Medborgarplatsen)،در یفلی ( obs 13.00 Rådhustorget) برگزار میگردد

 انجمن افغانها در سویدن در کنار جنبش پناهندگی( Stockholm Asylrörelsen) جزء سازماندهندگان این اعتراضات بوده و از تمام افغانها صمیمانه تقاضا میکند که با اشتراک خود در این اعتراضات از حقوق پناهجویان حمایت نمایند

در استاکهولم تظاهرات صرف برای یک ساعت ( از ساعت 16.00 الی 17.00) برگزار میگردد

Landsomfattande protestdag 6 juni

Stockholm (Sergels torg), Göteborg (Järntorget), Malmö (Gustav Adolfs torg), Sundsvall (OBS 16.30 Stora torget) Borås (Stora torget), Boden (Medborgarplatsen), Gävle (obs 13.00 Rådhustorget)

Lämna ett svar