انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

کنسرت بمناسبت روز عاشقان در شهر استاکهولم

قرار است  کنسرت هنرمندان خوش آواز و با استعداد افغان هریک حجت رحیمی و وحدت رحیمی( برادران ) به همراه بانوی خوش صدا و خوش سیمای وطن تمنا جان تابش در شهر استاکهولم و شهر درامن  کشور ناروی از طرف (SVEN STAR STUDIO & AMANI ENTERTAINMENT ) برگزار گردد .

در شهر استاکهولم روز جمعه مورخ 15 فبروری 2019 ، ساعت  18.00 در رستورانت بامیان

Förmansvägen 11 , Årsdadal , Stockholm  

قیمت تکت ها : مبلغ 199 کرون بشمول غذا ؛ مبلغ 299 کرون ( VIP)  

شمارره تماس :0762767677 و 0702906888

نوت :برای اعضای انجمن افغانها در سویدن 20 فیصد تخفیف در نظر گرفته شده است .

Lämna ett svar