انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

جلسه سالانه 2014انجمن افغانها در سویدن

قرار است بیستمین جلسه سالانه انجمن افغانها به روز یکشنبه مورخ 27 اپریل از ساعت 12.00 الی 16.00 در سالونHedénsalen آب اف درشهر استاکهولم برگزار شود

:اجندای جلسه 

گزارش کارکرد هیئت اجرائیه و کمیسیون کنترول وبررسی انجمن 

بحث پیرامون گزارش اساسی و تاریخچه انجمن ( صحبت برخی از بنیادگذاران انجمن افغانها ) و صدور فیصله در زمینه 

گزارش کمیسیون تدارک انتخابات و انتخاب هیئت رهبری جدید برای یکدوره 

اشتراک کنندگان جلسه به صرف غذا ، چای ، قهوه و نوشابه دعوت میگردد

اشتراک افغانهای عزیز در جلسه آزاد است

زمان : یکشنبه 27 اپریل 2014

محل : آ ب اف استاکهولم ، سالون هیدرسالن ، منزل چهارم 

Söndag den 27 april 2014 

ABF Stockholm , Hedénsalen ,  våning 4 

Sveavägen 41 

Lämna ett svar