انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

!نوروز باستاني وسال نو 1388 خورشيدي به تمام افغانهاي عزيز شادباد

فرارسيدن نوروز باستاني وسال نو1388 خورشيدي را به تمام هموطنان عزيز تهنيت وشادباش ميگوئيم

ګرانو هيوادوالو! راتلونکې نوې ۱۳۸۸کال او پسرلې مو مبارک شه

گردانندگان سايت افغانها

به دست اندرکاران گرانقدر سایت وزین افغانها در سویدن

سایت فرهنگی میهن بهترین شادباش ها و تمنیات خود را بمناسبت سال نو خورشیدی به شما تقدیم نموده پیروزی های مزید تانرا در امور شخصی و اجتماعی آرزو می برد

 

مسئول سایت فرهنگی میهن

Lämna ett svar