انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

نگهداري نرخ بهره هدايتي بانک در نازلترين سطح ( 0.25%) تا خزان سال 2010

بانک مرکزي سويدن در جلسه روز پنجشنبه خود تصميم گرفت که نرخ بهره هدايتي را بر روي 0.25% ثابت نگاه دارد. معلومات بيشتر را در اينجا بخوانيد

Lämna ett svar