انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

یک خبر ناگوار و حزن انگیز

اناالله و انا الیه راجعون
با نهایت تأثر و تأسف اطلاع یافتیم که خانم مریم صافی ساکن کمون کروکوم واقع شمال سویدن به حیات خود خاتمه داده و یک پسر هفت ساله از خود به جا گذاشته است
به اساس اطلاع شفاهی و تماس تلفنی با آقایان محمد رسولی و کریم بایانی ساکنین شمال، خانم مریم صافی با پسر هفت ساله اش از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تهران بعنوان پناهنده پذیرفته شده و به کشور سویدن فرستاده میشود و محل سکونت آن در کمون کروکوم تعیین میگردد. مریم صافی که قبلن با خانواده اش در ایران مشکل داشته بعد از قبولی در سویدن دوباره عازم ایران میگردد و با شخص دیگری ازدواج میکند و در خواست اقامت اورا از طریق سفارت سویدن در تهران در جریان میاندازد

خانم مریم که روابط اش هم با خانواده اش در طرز مطلوبی به پیش نمیرفته و هم پروسه قبولی شوهر تازه ازدواج کرده اش به طول می انجامد، زیر فشار روانی قرار میگیرد و دچار افسردگی حاد میشود. در این جریان دفتر سوسیال کمون مربوطه پسرش از وی جدا نموده و به یک خانواده سویدنی میسپارد و خانم مریم اجازه داشته فقط هفته دوبار با پسرش دیدار نماید
باالاخره دو ماه قبل دست به خودکشی نافرجام میزند که این بار نجات پیدا میکند و بعد از ختم پروسه تداوی فزیکی از شفاخانه مرخص و به خانه اش برمیگردد
در این مدت باوجودیکه سکرتر سوسیال از وضعیت روانی وی آگاه بوده کاری انجام نداده است تا وضعیت وی بهبود یابد. سوسیال میتوانسته وی را دریکی از خانه های زیر نظارت دوکتوران روانی معرفی نماید. نه تنها که سوسیال کمکی در حل مشکل وی ننموده بلکه وی را تحت فشار گذاشته که پسری که همراهش هست از خود او نیست و از جانب دگر بدبختانه دوهفته قبل برای قبولی شوهرش هم جواب رد آمده و ناراحتی اورا دو برابر ساخته است
خانم مریم بر اثر دیپریشن شدید و عدم مسئولیت پذیری دفتر سویال تقریبن دو هفته قبل در خانه اش که تنها بوده اقدام به خودکشی مینماید. دفتر سوسیال که ازین جریان مطلع بوده قضیه را مسکوت گذاشته و مرگ اورا کتمان میکند تا اینکه یک خانم افغان در دفتر سوسیال از جریان صحبت دو نفر سکرتر سوسیال از موضوع آگاه میشود و به دیگران اطلاع میدهد
از قرار صحبت راویان، اداره سوسیال شهر کروکوم میخواسته که جنازه را پنهانی دفن نماید تا هیچکس مطلع نگردد ولی اطلاع رسانی یک خانم افغان باعث میگردد که این مخفی کاری افشا گردد
الآ جسد وی در شفاخانه شهر اوستر سوند قرار دارد و قرار است ساعت دونیم روز جمعه تاریخ 17 می به خاک سپرده شود. دعا میکنیم که خداوند وی را بیامرزد ولی درد آور این است که چرا یک افغان مظلوم که با آنهمه زحمت و برای بدست آوردن یک زندگی بهتر خود را به اروپا میرساند اما با این سرنوشت دچار میشود
تازه که اقامت این خانم هم قانونی بوده و داشتن شوهر حق مسلم وی میباشد ولی نحوه برخورد اداره مهاجرت و حتی اداره سوسیال که در این قبال مسئولیت مستقیم داشته سئوال بر انگیز است
ــ چرا اداره مهاجرت از حق قانونی وی چشم پوشی نموده و به درخواست اقامت همسر وی جواب رد داده است؟
ــ چرا اداره سوسیال کمون مربوطه باوجودیکه از حالت روانی خانم موصوف آگاه بوده اول پسرش را از وی جدا میکند؟ دوم به وی اتهام میبندد که پسر از خودش نیست؟ سوم اینکه با وصف یکبار اقدام وی به خودکشی او را تنها رها میکند و به یک مرکز روانی معرفی نمیکند؟ و چهارم اینکه چرا میخواسته مرگ وی را کتمان نموده و پنهانی دفن اش نماید
با این اوصاف جای آن دارد که یک دادخواست ترتیب شود و از عدم مسئولیت پذیری اداره سوسیال کمون کروکوم به محکمه شکایت شود
از تمام افغانهای عزیز تقاضا داریم که این موضوع را از طریق شبکه های اجتماعی بطور گسترده و وسیع پخش نمایند و در صورت امکان در تشییع جنازه وی شرکت نمایند
:آدرس محل تشییع جنازه
شهر اوسترسوند
زمان: جمعه مورخ 2013/05/17 ساعت 14:30
شهر اوسترسوند به آدرس آتی
Mittemot till Palmcrantzskolan kyrkan, Stuguvägen 50, Ostersund

گزارش دهنده: خداداد فطرت

Lämna ett svar