انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

یازدهمین فستیوال سینمایی سماع در سویدن

یازدهمین فستیوال سینمایی سماع در سویدن از تاریخ 13 تا 15سپتمبر 2019

لست مکمل برنامه سه روزه موسیقی و فلم در زیر 

برنامه-فستیوال 

Lämna ett svar