انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

گزارش مختصر از تدویر شب غزل

  

http://www.youtube.com/watch?v=iP3ug40B8ts 

http://www.youtube.com/watch?v=XPDupsQA__E

یکشنبه دهم جولای 2016برنامۀ شب غزل در یک رستورانت افغانی واقع اکالا در شهر استاکهولم برگزار شد. در این برنامه تعدادی زیادی از خانواده ها در فضای شادی و صمیمیت در کنار هم عید را جشن گرفتند 

در این محفل در کنار هنرمندان افغان ادریس درانی و جواد کریمی ( مهمان در برنامه و بر اساس تقاضای حاضرین چند پارچه آهنگ زیبا اجرا نمود) ، ولی حیدر رباب نواز مشهور  ، هنرمندان مهمان از سرزمین هنرپرور هندوستان نیز اشتراک کرده بودند که با اجرای آهنگ های کلاسیک، غزل و پارچه های شاد دری، پشتو و اردو به زیب برنامه افزودند. همچنان جناب آقای قاسم رامشگر نیز بنابر تقاضای حاضرین با اجرای چند پارچه آهنگ زینت افزای محفل ما بود . محفل را دو جوان با استعداد  هر یک ساره جان فوجون و احسان جان کوهستانی به زبان های پشتو دری گردانندگی نمودند 
قرار بود محفل ساعت ده شب تمام شود اما در اثر تقاضا دوستان برنامه برای حدودی چهل دقیقه تمدید گردید
اینجا چند آهنگ ویدیویی از این برنامه را خدمت تان تقدیم میداریم که یکی آن توسط (راوی) هنرمند هندی سروده شده ودیگرهایش توسط محترم جواد کریمی و ادریس درانی

http://www.youtube.com/watch?v=aZYdD_pNT6U

http://www.youtube.com/watch?v=B8Um_w_sVCQ

ولی حیدر ربابنواز مشهور وطن

 

Lämna ett svar