انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

گزارش مختصر از تدویر تورنمنت والیبال بین الافغانی در مالمو

 

تورنمنت بین الافغانی والیبال میان ده تیم از کشور های سویدن و دنمارک و ورزشکاران از اوسلو و لندن ، روز شنبه ۲۰ اگست 2016به ساعت ده قبل از ظهر توسط انجمن کلتوری مالمو افتتاح و با نواختن سرود ملی آغاز شد.در این مسابقات تیم مالمو مقام اول ، تیم والیبال افغانهای استاکهولم مقام دوم  وتیم جاغوری مقام سوم را اخذ نمودند. 

 مسابقات تورنمنت والیبال بین الافغانی حوالی ساعت یازده شب با توزیع مدال ها و اجرای اتن ملی به پایان رسید. واما قبل از ان بعد از توزیع مدال ها و گب قهرمانی برای تیم های برنده مدال ها برای خوب ترین ورزشکاران واز جمله برای جناب سنجر بیگ ، همچنان برای مراعات عالیترین فرهنگ  ورزشی برای یکتعداد ورزشکاران و از جمله برای جمشید میرباز توضیع گردید. برعلاوه برای افرادیکه زحمات فراوان برای این تورنمنت ها کشیده که از جمله برای جناب اجمل حبیبی سرتیم والیبال افغانها و نسیم سحر رییس انجمن افغانها نیز تفویض گردید. سپس رییس انجمن کلتوری مالمو ازاشتراک ورزشکاران تشکری نمود و نسیم سحر رییس انجمن افغانها به نمایندگی از انجمن افغانها و حاضرین از برگزار کنندگان تورنمنت و مهمان نوازی آنها سپاسگذاری نمود و علاوه کرد که برندگان اضلی مسابقات تمام افغانها اند و این زمینه را برای همبستگی بیشتر افغانها مساعد میسازد . رییس انجمن افغانها در سویدن علاوه کرد که اولین تورنمنت توسط انجمن افغانها در استاکهولم گرفته شده بود و این ادامه همان بازیهایی است که چند سال قبل در استاکهولم اغاز گردیده بود . 

و اعضای تیم والیبال استاکهولم در سفر طولانی هفت ساعته در وسط راه در شهر یونشوپنگ به روز جمعه مورخ 19 اگست 2016 گریل نمود .گوشه های از گریل با قصه ها وصحبت های صمیمانه و گرفتن عکس های یادگاری.

گزارش ن س

گزارش از مسابقات  فاینل در فیسبوک 

https://www.facebook.com/548732401/videos/10154428460722402/

 

 

 

 

ختم تورنمنت با اتن ملی در لینک فیسبوک زیر

https://www.facebook.com/548732401/videos/10154428638907402/

Lämna ett svar