انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell فرهنگي گزارشات گنجينه

گزارش محفل شب یلدا ویا چله

انجمن افغانها درسویدن که همواره کوشیده است زمینه سازخوشی ولبخند برلبان هم میهنان عزیزباشد، اینبارنیزبا برگزاری شب یلدا( شب چله ) در رستورانت سلطانی توانست این نیت خوب را ثابت بسازد.

محفل یکشنبه شب ۲۳ دسمبراز ساعت 18.00 الی 23.00 در رستورانت سلطانی واقع سولینتونا به اجرا در آمد.

در این محفل که شعرای نامی کشور آقایان پروفیسورعبدالحکیم شرعی جوزجانی و محمد شریف سعیدی و همچنان شاعر و رمان نویس ایرانی آقای محسن نیکو منش حضور داشتند، محفل با بیانیه ای افتتاحیه آقای نسیم سحر رئیس انجمن افغانها آغاز گردید.

آقای سحر در جریان صحبت خود از حضور شاعران، جناب آقای فرخاری مستشار  سفارت افغانستان وجناب آقای فرزام سرقونسول سفارت افغاستان و همکاران شان  و سایر دوستان که از راه های دور و نزدیک تشریف آورده بودند قدردانی نموده و خیر مقدم گفتند.

محفل که زیر عنوان ”شعر و غزل ” برگزار شده بود ضمن قرائت اشعاری از آقایان جوز جانی و سعیدی با غزلسرایی هنرمند خوش صدا و شیرین بیان آقای مجتبی محب تا پاسی از شب ادامه یافت و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. مجتبی محب با اولین آهنگ از ساخته های خودش با استفاده از چامه  حافظ  آغاز نمود وبا آهنگ دلپذیر استاد اولمیر ” دا زمونژ زیبا وطن ” ختم نمود.

گفتنی است که 95 درصد اشتراک کنندگان برنامه شب غزل را خانواده ها تشکیل میدادند.

در ضمن باید یاد آوری گردد که گوینده محفل آقای میوند جان ( با تسلط درهر دو زبان : دری وپشتو)  و فلمبردار محفل آقای نجیب امانی که از فاصله های دور تشریف آورده بودند و به محفل زیب و زینت خاص بخشیدند.

انجمن افغانها از همه شرکت کنندگان محترم محفل، آواز خوان محفل مجتبی محب، قیس جان طبله نواز، آقای میوند ، آقای نجیب امانی ، رستورانت سلطانی با سرویس غذای لذیذ افغانی و تمام دست اندرکاران محفل ابراز امتنان مینماید.

قابل یاداوری است که فلم مکمل این محفل  بعدا نشر خواهد شد.

گزارش از خ. ف

Lämna ett svar