انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

گزارش محفل شب یلداویاشب چله

به تاریخ ۲۵ دسمبر2019 محفل با شکوهی به مناسبت شب چله از جانب انجمن افغانها در رستورانت بامیان راه اندازی شد که با استقبال گرم از جانب هم میهنان عزیز قرار گرفت.
در این محفل محترم عباس نویان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در سویدن، محترم حضرت شاه فرخاری شارژدافیر اسبق سفارت، محترم نوید رووفی سکرترسفارت و محترم ویس الله میاخیل کارمند محلی سفارت نیز حضور پیدا کرده بودند.گردانندگی برنامه را جناب عبدالظهور خرسند هوتک بعهده داشت . 
محفل با صحبت محترم نسیم سحر رئیس انجمن افغانها آغاز یافت و آقای سحر ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان اشتراک کننده در مورد مناسبت تدویر محفل و اینکه تاریخچه شب یلدا چیست معلومات ارائه نمودند.
در جریان محفل محترم سید حسین اصغری مسئول بخش دینی و اجتماعی انجمن نیز یک پارچه شعر را به همین مناسبت به خوانش گرفتند.
سپس محترم‌مجتبی محب و گروه همکارش چند پارچه آهنگ اجرا کرد. 
در وسط محفل تقدیر نامه هایی که از جانب انجمن افغانها و مسجد افغانها برای جناب فرخاری و نوید رووفی در نظر گرفته شده بود توسط آقایان نسیم سحر رئیس انجمن افغانها و حاجی روح الله خیرزی رئیس شورای اجرائی مسجد افغانها برای شان تقدیم‌گردید.
و دراین وهله جناب سفیر هم که جهت گرفتن هدیه مسجد افغانها بر روی استیژ حضور یافتند، ضمن تقدیر از آقای فرخاری سخنان کوتاه و مبسوطی ایراد فرمودند.
پس از توزیع تقدیرنامه برنامه موسیقی دوباره آغاز و تا دیری از شب ادامه یافت.درجریان محفل جناب ظهور هوتک اشعار خود را دکلمه مینمود. در بخش موسیقی یما جان صدیقی نیز چند پارچه آهنگ مست اجراء مینماید. 
لازم با یاد آوری است که ساعت هشت شب غذای لذیذ افغانی که از جانب رستورانت بامیان تهیه گردیده بود در معرض استفاده اشتراک کنندگان محفل قرار گرفت و صرف شد.
انجمن افغانها در نظر دارد که محفل های از این دست را جهت فراهم آوری زمینه شادی برای هموطنان عزیز دایر نماید.

گزارش از س.خ.ف

Lämna ett svar