انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

گزارش ختم قرآن عظیم الشان در مسجد افغانهای روگسوید

روز جمعه ساعت پنج شام بمناسبت اتحاف دعا به ارواح شهدای کربلا و نواده ای رسول گرامی اسلام حضرت امام حسین مجلس ختم قرآن کریم در مسجد افغانها واقع روگسوید برگزار گردید. درین مجلس متبرکه افغانهای مقیم استکهلم شرکت ورزیده بودند. در ابتدا  سی سپاره قرآن پاک تلاوت و ختم گردید و سپس دعای ختم قرآن توسط محترم سید حسین اصغری خوانده شد و موصوف مختصرا پیرامون وحدت جامعه ای اسلامی اعم از پیروان مذاهب مختلف صحبت نموده و افزودند که دشمنان افغانستان خواستند با عملیات انتخاری روز عاشورا در میان عزاداران حسینی در زیارت منسوب به حضرت اباالفضل در کابل و شهر های مزار شریف و قندهار وحدت و اخوت اسلامی افغانها را نشانه بگیرند و باعث در گیری های مذهبی و قومی گردند ولی خداوند را سپاسگزاریم که این حادثه نه تنها باعث تفرقه نگردید بلکه صفوف افغانها و مسلمانهای کشور ما را فشرده تر ساخت و بحران ایجاد شده بخوبی مدیریت گردید و همچنان آقای نسیم سحر بر روی وحدت ملی افغانها تاکید نمودند. در خاتمه آقای اصغری و سایر حاضرین در مجلس ختم بر سر سفره ای غذای نذری ایکه از طرف خانواده ها محترم افغان تهیه گردیده بود به ارواح شهدای کربلا دعا نموده و آمرزش ارواح شهدای روز عاشورا را در افغانستان از خداوند بزرگ طلب نمودند

گزارش از خ.ف

Lämna ett svar