انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

گزارش تلويزيون سويدن در مورد خودکشي يک پناهجوي افغان

مرحوم ميرعباس صفري بتاريخ 27 ماه مي 2009 در سلول توقيف دست به خودکشي زد. او 67 روز باوجود بيماري رواني و خلاف تمام موازين حقوق بشر در سلول توقيف قفل شده بود. او تاکنون دفن نشده است . تلويزيون سويدن گزارش تکاندهنده  مفصل بتاريخ 28 جولاي 2009 پخش کرده که توجه تانرا به آن مبذول ميداريم

http://svtplay.se/v/1619955/aktuellt/28_7?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1619955/sb,p102536,1,f,-1

سايت انجمن افغانها گزارشهاي زير را قبلاٌ در زمينه به نشر سپرده است

 خودکشي يک پناهجوي افغان در توقيف

لوحهء مرگ مير عباس صفري

Lämna ett svar