انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Bloggar

گزارش بزرگداشت از هشتم مارچ روز جهانی زن

به نسبت برگزاری هشتم مارچ روز جهانی زن، شام جمعه هشت مارچ گردهمایی تعداد از خانواده های گرامی افغان در حدود صدنفر در رستورانت افغانی واقع اورشتا دال در یک فضای مملول از صفا و صمیمیت ایجاد شد
در نخست بر نامه دوشیزه فریانه اصغری و آقای ویس ویسی رشته سخن را در دست گرفتند، دوشیزه فریانه اصغری معلومات در باره زن و نقش زن در خانه و جامعه بیان نمود

به تعقیب آن آقای نسیم سحر به نمایندگی ازانجمن افغانها روز همبستگی زنان را به حاضرین محفل تبریک گفت و یادآورشد که برنامه امروزی تجلیل از روز زن یک برنامه غیرمعمولی است که در یک فضای خانواده گی و خودمانی تجلیل میگردد و هرشخص میتواند خاطرات ونظریات خود را پیرامون این روز بیان نماید.
سپس محترمه فریده زیرک پیام ویژه و سروده ای والای را در ستایش زن به خوانش گرفت، که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.
محترمه سعیده وجدان هم با دکلمه اشعار نغز و دلنشین پشتو و فارسی دری مهمانان را جلب توجه کرد، که واقعا فضای خوبی بود
در جریان محفل هر یک آقایان نسیم سحر و سید حسین اصغری نظریات خود را در نقش که خانم ها یا مادران در قبال فرزندان شان دارند ارایه نمودند
محفل در فضای بی تکلف و خودمانی ادامه داشت، آهنگ های مست و آرام طنین انداز محفل شده بود که مسلما لذت بخش بود، عده ای مصروف صرف غذا شدند، و عده ای با هم صحبت می کردند در لا به لا از جمع مهمانان ایرانی خانمی سروده ای را در باره زن به خوانش گرفت که او هم استقبال شد
سپس خانم ثریا شکیب با سخنان شیرین خود، نقش زنان در خانه و جامعه فضا را بازتاب دیگری داد
غذا صرف شد برنامه جریان داشت، محترمه دوکتور رحیمه احراری معاون انجمن افغانها سخن چند پیرامون زن و نقش زن در محیط خانه و جامعه ایراد کرد که عاری از منفعت نبود
قبل از اتمام برنامه آقای نسیم سحر رئیس انجمن افغانها و آقای ولی که میزبان برنامه بودند، ایشان برای هر یک از خانم ها و دوشیزه ها یک شاخچه گل دهش نمودند که مورد تحسین و تمجید مهمانان قرار گرفتند
گزارش ازشفیع نجیم

 

Lämna ett svar