انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

گزارش برگزاری نماز عید سعید فطر در مسجد جامع افغانها واقع روگسوید

همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر ادای نماز عید و پرداخت زکات فطر به فقرا سنت است وبهتر است هر مسلمان روزه داری که سی روز گذشته را به امساک سپری کرده است نماز عید را در مساجد ادا و زکات فطر را در زمان معین آن پرداخت نماید

ماه مبارک رمضان ماه تضرع، پشیمانی،تحجد و دعاست و عید مایحصل و پس منظر روزهای سخت روزه داری است. عید روز فراموشی کدورتها و دفن همه حسادتها و کینه ورزی هاست
عید امسال با شکوه خاصی با اشتراک عده کثیری از مسلمانها اعم از افغانها و سایر ملیتها در سه نوبت در مسجد افغانها برگزار گردید
نوبت اول ساعت 07:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 19 آگست به امامت محترم قاری عبدالباری شریفی امام مسجد افغانها
نوبت دوم ساعت 08:00 صبح به امامت محترم قاری ابرار
و در سومین و آخرین نوبت به امامت محترم دگروال عالمی ادا گردید و امامان بعد از ایراد خطبه نمازگزاران را به کارهای نیک و اعمال صالح دعوت کردند
در ختم آخرین نوبت از نماز عید، شرنی عیدی که توسط یکی از اعضای شورای اجرائیه مسجد تهیه گردیده بود در خدمت دوستانیکه تا نوبت سوم نماز عید در مسجد باقیمانده بودند قرار گزفت و صرف گردید
اشتراک کتله وسیعی از افغانها در نماز عید فطر نمایانگر برقراری وفاق ملی در شیوه اداره مسجد است که به خواست خداوند این راه را ادامه خواهیم داد

با احترام
شورای اجرائیه مسجد

نویسنده گزارش: سید خداداد فطرت عضو شورای اجرائیه مسجد

Lämna ett svar