انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

گزارش از تشییع جنازه اسماعیل شهید

دیروز سه شنبه مورخ 14 جولای مراسم تشییع جنازه مرحوم اسماعیل شهید در شهر استاکهولم با حضور یکتعداد افغانها برگزار گردید. مرحوم اسماعیل در قبرستان مسلمانان واقع در ( Strandkyrkogården) بخاک سپرده شد . د رمراسم تدفین ،آقای سید حسین اصغری مسوول امور دینی و اجتماعی انجمن افغانها ضمن امامت نماز جنازه و اتحاف دعا به روح پاک مرحوم اسماعیل ، این حادثه غم انگیز را به تمام خانواده و دوستان مرحومی تسلیت گفته و برای مرحومی استدعای فردوس برین نمود.بعد از ختم مراسم تشییع جنازه و تدفین ، مراسم فاتحه در مسجد افغانها برگزار گردید. 

گفتنی است که مرحوم اسماعیل بتاریخ اول جولای توسط یک مرد 19 ساله  در مرکز شهر استاکهولم بقتل رسید. قاتل به اتهام قتل توسط پولیس در توقیف محبوس میباشد. 

انجمن افغانها در سویدن این حادثه غم انگیز را به تمام خانواده ، دوستان و افغانها تسلیت گفته و روح مرحومی را شاد میخواهد. 

Lämna ett svar