انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

جلسات سالانه انجمن

گزارش از تدوير جلسه سالانه انجمن افغانها در سويدن

جلسه سالانه انجمن افغانها روز يکشنبه مورخ 28 مارچ 2010 در تالار فابيان آ ب اف ستوکهولم تدوير يافت . رياست جلسه سالانه انجمن را آقاي عبداله شيوالي رئيس اسبق انجمن افغانها  برعهده داشت . در جلسه بعد از گزارش کار وفعاليت هيئت اجرائيه توسط محترمه فريده زيرک ؛ جر وبحث ها پيرامون کارکرد هاي انجمن طي يکسال ؛ ارائه پيشنهادات غرض بهبود امور انجمن و صدور فيصله نامه جلسه پيرامون رفع مسووليت هيئت اجرائيه طي دوره گذشته ؛ ارائه گزارش کميسيون تدارک انتخابات ، هيئت اجرائيه جديد به اتفاق آراء انتخاب گرديد.درجلسه  آقاي نسيم سحر بحيث رئيس انجمن به اتفاق آراءانتخاب شد. اعضاي جديد هيئت اجرائيه : محترمه دوکتور رحيمه احراري ، محترمه راحله آتش ، محترم رحمت اله حسن ، محترم نعيم امين ، محترم فطرت ، محترم دگروال نذير اميرو محترم ضيا احمدي . اعضاي جديد کميسيون کنترول وبررسي : محترم دوکتور اسد زيرک مسوول کميسيون ، محترم جنرال غفار جلالي و محترم وجدان و اعضاي کميسيون تدارک انتخابات از دوره گذشته تجديد انتخاب شدند  
مطابق مواد اساسنامۀ انجمن جلسۀ عمومی سالانۀ انجمن افغانهای مقیم استکهلم بتاریخ بیست و هشتم مارچ سال روان به ساعت یک بعد ازظهر در تالار ( آـ ب ـ اف) شهر استکهلم دایر گردید 
در این جلسه به تعداد بیست و دو تن از اعضای انجمن که حق العضویت یک سالۀ شانرا پرداخت نموده بودند و یک تن مهمان حضور داشتند که مطابق اصول تشکیلاتی یعنی بیشتر از نصف اعضای انجمن حاضر بودند بناَ جلسه به شکل رسمی دایر گردید 
در آغاز محترم نسیم سحر معاون انجمن گزارش مختصر تشکیلاتی را اریه نمود.
جهت پیشبرد کار جلسه هریک
محترم عبدالله شیوالی ( رئيس اسبق انجمن ) به حیث رئیس جلسه ، محترمه زهره بابک سحر به حیث معاون رئیس و محترم حریف معروف به حیث سکرتر تحرير پیشنهاد گردید که به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت 
اجندای هفت ماده یی توسط عبدالله شیوالی به سمع حاضرین رسانیده شد که مورد تائید قرار گرفت 
طبق اجندا در بخش نخست، گزارش کار یک سالۀ هیئت اجراییه انجمن توسط محترمه فریده ( زیرک ) قرائت گردید. خانم فریده (زیرک) گزارش شان را با شعر زیبای بهاری آغاز نموده به نکات آتی اشاره نمودند. 
اول : تاکید هرچه بیشتر به اتکا به مادۀ دوم اساسنامۀ انجمن و غیر سیاسی بودن این سازمان اجتماعی، دعوت هموطنان مقیم سویدن بدور انجمن و کنار گذاشتن اختلافات سلیقوی و خود بزرگبین
دوم : تجلیل از روزهای ملی و تاریخی کشور در حدود امکانات انجمن
سوم : اشتراک به نماینده گی از انجمن در محافل و گردهمایی های انجمن های همطراز به مناسبتهای مختلف
چهارم : به دفاع از حقوق پناهنده گان افغان مقیم کشور سویدن و آنعده از هموطنان ما که در سویدن بدون اقامه زنده گی میکنند، ملاقات های مختلف با نماینده گان ادارۀ مهاجرت، سفیر محترم دولت افغانستان مقیم کشور ناروی صورت گرفته است
پنجم : اشتراک فعالانه در سیمینار های که در مورد اوضاع افغانستان از طرف موسسات مختلف دایر گردیده بود
ششم : فعال شدن هرچه بیشتر صفحۀ انترنیتی یا ( ویب سایت ) انجمن با نشر مضامین دلچسپ و رسانیدن اطلاعات روزمره به علاقمندان
 
خانم فریده ( زیرک ) با خوانش شعر زیبای از خواجه عبدالله انصار به گزارش شان خاتمه بخشیده از محترم نسیم ( سحر ) تقاضا نمود تا نظریات تکمیلی اشرا در مورد گزارش اساسی ابراز بدارد
محترم نسیم ( سحر ) خواهان همکاری هرچه بیشتر هموطنان در غنا بخشی بیشتر صفحۀ انترنیتی انجمن از طریق ارسال نمودن مطالب اجتماعی، ادبی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی که در مطابقت با روحیۀ نشراتی این صفحۀ اینترنیتی انجمن قرار داشته باشد، گردید.
آقاي سحر در صحبت خود چنين گفت :” اين سايت چند بار توسط جوان با استعداد نقيب جان اسلمي  تجديد ديزاين شده  و به يک ويب سايت مدرن تبديل گرديده است .  اميدواريم که افغانهاي گرامي بادر نظرداشت غيرجانبداري وبيظرفي انجمن در مسايل سياسي پيرامون مسايل مبرم وحياتي کشور و جامعه سويدن از طريق سايت افغانها ابراز نظر نمايند و نظريات شانرا ازين طريق پخش کنند .  تاکنون  476نفر ثبت سايت بوده و خوانندگان دايمي سايت هستند . متاسفانه اعضاي انجمن افغانها در ثبت سايت نيستند و کمتر همکاري نموده اند . در ”مدت زمان کوتاه ميان 23 فبروري 2010 و 25 مارچ 2010 يکماه و دو روز ، 13566 بار از 35 کشور جهان از سايت افغانها  بازديد شده است

 
آقای ( سحر ) از اشتراک در دو جلسۀ پارلمان کشور سویدن که به ابتکار کمیتۀ افغان ـ سویدن و حزب ( چپ ) در مورد افغانستان برگزار شده بود، گزارش ارایه داشت که تفصیل این موضوع قبلاَ از طریق صفحۀ انترنیتی انجمن به اطلاع هموطنان رسانیده شده است
لازم به یادآوریست که محترم (سحر) و محترم ( معروف) به نماینده گی از انجمن در جلسۀ که به ابتکار انجمن سراسری ایرانیها دایر شده بود و در آنجا نماینده گان احزاب پارلمانی، نماینده گان حقوقی ادارۀ مهاجرت و سازمانهای دفاع ازحقوق پناهنده گان حضور داشتند، شرکت نموده بودند. نماینده گان انجمن در این جلسه توضیحات لازم در مورد اوضاع افغانستان، پرابلمها و مشکلات پناهنده گان بدون اسناد و مدارک لازم را ارایه نمودند که البته تفصیل این جلسه قبلاَ از طریق صفحۀ اینترنیتی انجمن به اطلاع هموطنان رسانیده شده است 

بعداَ محترم اسد الله ( زیرک) در مورد فعالیتهای اجتماعی و اشتراک در کورسهای مختلف که از طرف ( آ ـ ب ـ اف ) دایر گردیه بود، توضیحات لازم ارایه نمودند 
محترم نعیم جان  به صفت مسوول بخش مذهبی انجمن در مورد تلاش و فعالیتهایکه در این مورد در طی یکسال گذشته داشته اند گزارش مختصری را ارایه نمودند و از اشتراک شان در مراسم فاتحه و مطلع ساختن اعضای انجمن، گزارش دادند 
محترمه داکتر رحیمه جان با صحبت مختصر در مورد فعالیت خانمها در انجمن و سهم ایشان صحبت نموده پیشنهادی مشخصی را در مورد بخش تشکیلاتی  ارایه نمودند که باید شعبات انجمن از چندین بخش مدغم گردد به یک بخش تا تمام فعالیتها را انجام داده با رئیس انجمن همکاری نمایند 
محترم ضیا جان در مورد مشکل اقتصادی انجمن پیشنهاد شان را ارایه نموده در مورد صفحۀ انجمن سوالی را طرح نمودند که توسط اقای ( سحر) پاسخ داده شد 
محترم رحمت الله (حسن) در مورد فعالیت انجمن برای بیرون رفت از مشکلات فعلی توضیحات ارایه نمود
همچنان محترم غوربندی، محترم فرزام، محترم زیرک و محترم عبدالله در مورد چگونگی هر چه فعال شدن اعضای موجود انجمن و جلب نمودن توجه بیشتر هموطنان توضیحات جمعبندی شدۀ ایراد نمودند. ضمناُ در مواردی ساختن پروژه با ( آ ـ ب ـ اف )، کنسرت هنرمندان و چگونگی طرز اجرای آن بحث صورت گرفت 
بنابر پیشنهاد عبدالله ( شیوالی ) از تمام اعضای حاضر در جلسه خواسته شد تا نظریات، پیشنهادات و طرزدید خویش را که میتواند باعث بهتر شدن فعالیتهای انجمن گردد، ابراز نمایند 
اعضای حاضر در جلسه به این درخواست لبیک گفته در مورد ابراز نظر نمودند 
محترم امین وجدان پیشنهاد نمود تا انجمن روابطش را با دیگر انجمن ها هر چه بیشتر دوستانه بسازد
محترم عبدالله شیوالی پیشنهاد نمود تا برای هر چه بهتر شدن کار های انجمن هر عضو انجمن سه عضو جدید را جذب نماید که اینکار میتواند آغاز نیکی برای فعالیتهای بعدی انجمن باشد 
محترم ضیا جان پیشنهاد نمود تا با جوانان بیشتر تماس برقرار شود زیرا تماس و جذب جوانان به انجمن باعث فعالیت بیشتر انجمن میگردد
به اساس پیشنهاد رئیس جلسه و با اتفاق آرا هیئت اجرائیۀ انجمن رفع مسوولیت گرديد
حاضرین مجلس هر یک عبدالله شیوالی، حریف معروف، نسیم سحر، انور فرزام، عبدالروف غوربندی و رحمت الله حسن از کارکردهای محترمه فریده زیرک بصفت رئیس انجمن در جامعۀ افغانی سویدن و فعالیتهای خسته گی ناپذیرشان در دفاع از حقوق هموطنان ما در سالهای متمادی، یادآوری نموده افزودند که انجمن افغانها در استکهلم، کارکردهای محترمه فریده زیرک را منحیث رئیس انجمن، استاد زبان مادری برای جامعۀ افغانی ما، انسانی دارای روابط اجتماعی فرازبانی و فرامیلیتی هیچگاه فرآموش نمیکنند. اعضای جلسه یکبار دیگر همه از فریده جان زیرک تقاضا نمودند تا از هیچگونه همکاری در جهت تطبیق اهداف انجمن افغانها دریغ نورزد
محترمه فریده زیرک  بنوبۀ خود با ابراز قدردانی از همکاری هموطنان ما سپاسگذاری نمودند 
به پاس خدمات شایسته خانم فریده زیرک دسته های گل از طرف نسیم سحر و رحمت الله حسن، خدمت شان تقدیم گردید 
محترم عبدالله شیوالی پیشنهاد نمود که مطابق اساسنامه انجمن اگر کمیسیون تدارک انتخابات اعضای پیشنهادی برای هیت اجرائیۀ جدید داشته باشند، آنرا معرفی نمایند. محترم حریف معروف به نماینده گی از کمیسیون تدراک انتخابات و رعایت اصول دموکراتیک پیشنهاد نمود تا آنعده از اعضای انجمن که بشکل داوطلبانه خواهان کاندید شدن باشند، لطفاَ کاندیداتوری شانرا اعلام نمایند، تا هیئت اجرائیه جدید بشکل انتخابی و آزاد در جسلۀ حاضر انتخاب گردد
بنابر پیشنهاد اعضای جلسه
 
محترم نسیم سحر به حیث رئیس، محترم خدادادفطرت  به حیث مسوول فرهنگی، محترم محمد نعیم به صفت مسوول بخش مذهبی، محترم دگروال نذیر ، محترمه دوکتور رحيمه احراري و محترمه راحله آتش( مسوول شعبه زنان )  اعضاي هيئت اجرائيه  ، محترم ضیا جان به صفت مسوول بخش جوانان، محترم رحمت الله حسن به صفت مسوول مالي ،  محترم اسد الله زیرک به صفت مسوول کميسيون کنترول و بررسي  ، محترم محمد امین وجدان  و محترم جنرال غفار به صفت اعضاي کميسيون کنترول وبررسي  به حاضرین جلسه به صفت کاندیدان معرفی گردیدند. 
بعداَ حاضرین جلسه هر یک از کاندیدان را بشکل انفرادی مورد رایگیری قرار دادند که در نتیجه 
محترم نسیم سحر به صفت رئیس
محترم محمد نعیم به صفت مسوول بخش دینی
محترم  خداداد فطرت مسوول فرهنگی
محترم رحمت الله حسن مسوول مالي 
محترم دگروال نذیر مسوول بخش هنري 
محترم ضیا  مسوول بخش جوانان
محترمه دوکتور رحيمه احراري عضو هيئت اجرائيه
محترمه راحله آتش مشوول شعبه زنان 
اعضای کمسیون نظارت و کنترول
داکتر اسدالله زیرک  به صفت رئیس کمسیون
محمد امین وجدان  به صفت عضو
جنرال غفار  به صفت عضو
اعضاي کميسيون تدارک انتخابات ( محترم جنرال عزيزحساس ، محترم عزيز گوارا ، محترم سيد عبدالرووف غوربندي ،  محترم عبدالحکيم خليق ، محترم حريف معروف و محترم جنرال شبير واسوخت )  
به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفتند

 در جلسه فيصله بعمل آمد تا غرض اشتراک وسيع افغانها در فعاليتهاي انجمن پستهاي معاونيت ، منشي و برخي پست هاي ديگر هيئت رهبري انجمن در جلسه شوراي انجمن که طي يکماه آينده داير ميشود، مورد تائيد قرار گيرد.
 جلسه ساعت يک بعد از ظهر آغاز و حوالي ساعت چهار عصر پايان يافت

Lämna ett svar