انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

گرفتاری پناهجویان افغان به شدت ادامه دارد

بعد از سرو صدای  موقتی بعد از رای گیری در پارلمان و چند مصاحبه و نامه های بی پشتوانه وزارت امور مهاجرین و وزارت خارجه افغانستان در ارتباط متوقف موقتی دیپورتهای اجباری به افغانستان ، اینک این دیپورتها و گرفتاریهای پناهجویان افغان به شدت ادامه دارد.نه تنها مقامات در افغانستان بلکه سفارت افغانستان در استاکهولم که در زمینه غرض جلوگیری از این دیپورتها اقداماتی انجام دهند ، خاموشی اختیار کرده اند 

اخیرا نامه ء از یکدوست به شرح زیر دریافت نموده ایم 

 


سلام علیکم! آقای محترم سحر بعد از تقدیم سلام حضورشما دوستان عزیز و عالیقدر عرض نمایم ،افغان های عزیزی که فعلآ در بازداشت به سر میبرند اسامی شان را برای شما میفرستم آقای … شهر( Malmö)  مدت اقامت در سویدن 2 نیم سال آقای …  شهر ( Uppsala) مدت اقامت 14 سال و همچنان آقای…. مدت اقامت 11 نیم سال و یک تعداد دیگری از افغان های بازداشتی را به یک شهر دیگر فرستاده اند و این ها از دسترسی به وکیل مدافع که از حقوق شان در محکمه دفاع کنند مرحوم هستند . این جانب از تمام شما دوستان و عزیزان تقاضا میکنم که از هیچگونه همکاری و کمک دریغ نورزیده چون یگانه چشم امید این عزیزان به انجمن محترم و شما دوستان نهفته است. ممنون شما برادر کوچک شما ناصر میوند

Lämna ett svar