انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

گرفتاري و اخراج پناهجويان افغان به شدت جريان دارد

هر روز اطلاعاتي به سايت افغانها مبني بر گرفتاري ، دستگيري و اخراج پناهجويان افغان مواصلت ميورزد . البته يک بخش اين دستگيري ها و  اخراجي ها به سايت افغانها گزارش داده ميشوندو تعداد زيادي دستگيري ها و اخراجي ها بدون اطلاع به انجمن افغانها عملي ميشود که از آنها خبري نخواهيم داشت . ما تمام اطلاعات در اين زمينه را در بخش امور پناهندگي و راپور روزمره به نشر ميسپاريم . بطور مثال به گزارش هاي زير توجه تانرا مبذول ميداريم

احمد ضمير شيرزاد پناهجوي زير سن در معرض اخراج

سهراب ظفري پناهجوي افغان توسط پوليس دستگير شد

يک پناهجوي افغان توسط پوليس دستگير شد

اخراج پنج پناهجوي افغان از سويدن

دستگيري يک پناهجوي افغان بعد از بازديد از اداره مهاجرت

يک پناهجوي زن توسط پوليس به نظارتخانه منتقل شد

اطلاعات برای پناهجویان پيرامون هجوم در محل کار

Lämna ett svar