انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

!گرامی باد هشتم مارچ روز جهانی زن

پیام انجمن افغانها بمناسبت هشتم مارچ ـ روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان

انجمن افغان ها در سویدن ، هشتم مارچ را به همه زنان و مردان عدالت خواهی که رفع تبعیض و ارج نهادن به زنان را بخشی از مبارزات آزادیخواهانه بشری می دانند تبریک عرض کرده و امیدوار است که در جهت رفع تبعیض قدم های بلندی برداشته شود 

همیشه در تاریخ، روزهای بیاد ماندنی وجود دارند، روزهایی که بعنوان نشانه و مظهر هر مبارزه ثبت میشود. چنین روزهایی، خود به فراخوان مبارزه تبدیل میشوند. هر سال در این روزها، آمال و اهداف مبارزه با صدای بلند اعلام میشود. هر سال، به دنیا گوشزد میشود، که این اهداف زنده اند و تضادهایی که به این مبارزه پا داده کماکان حل نشده اند. هشتم مارچ، یکی از این روزها است

هر سال، زنان در سراسر دنیا به پیشواز روز هشتم مارچ می روند. همه آماده می شوند تا کوبنده تر از پیش، خواست رهایی را فریاد کنند، با شور و شوق به میدان می آیند تا تجارب جدید، دستآوردهای نوین مبارزاتی، رشته های پیوند و اتحاد محکمتر خویش را نشان دهند. هشتم مارچ صحنه این حرکت شورانگیز است 
هشتم مارچ، روز جهانی زن، است. روزی که به خاطر تبعیضهایی که علیه زنان اعمال میشود، بیشتر به روز جهانی اعتراض به نابرابری زن و مرد تبدیل شده است. این روز اگرچه از سال ۱۹۱۰ به عنوان روز زن شناخته میشد، اما از هشتم مارچ سال ۱۹۷۷، سازمان ملل رسماً این روز را به عنوان روز زن به رسمیت شناخت 
درافغانستان نیز از این روز به خاطر ارج گداشتن به مقام زن و همبستگی با زنان جهان طی محافل باشگوه هرسال تجلیل میگردد ، با اینکه ستم بر زن در افغانستان ریشه های عمیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد اما زنان اگاه و باشهامت افغان درک نموده اند که هیچ کس و هیج نیرویی نمیتواند برای زنان آزادی و رفاه بیاورد مگر اینکه خود به آگاهی رسند و متحدانه برای کسب حقوق شان تلاش نمایند.و چنانچه در کشورهایی که زنان به حقوق ابتدایی شان دست یافته اند، نتیجه چندین دهه جانفشانی و فعالیت های هماهنگ سازمانهای مبارز زنان بوده است زنان افغان هم درطول گاهی ارام ننشسته و ازهرفرصتی استفاده کرده وجهت براورده شدن ارامان های ولای شان که همان ازادی و برابری در جامعه است صدای حق خواهی و حق طلبی خود را بلند نموده اند
اما بعد از سال 2014 ؟؟؟
بلی در استانه برگزاری روزجهانی زن قرار داریم اما همه زنان افغان نگران از اینده خود هستند که بعد ازختم سال 2014 و خروج نیروی های خارجی و قطع کمک های بین المللی ، بر سر زن افغان چی خواهد امد ؟ آیا تاریخ سیاه و ننگین طالبانی در زندگی زنان دوباره تکرار خواهد شد ؟ و دست اورد هاییکه در طی یک دهه با زحمت وتلاش در عرصه مختلف بدست اورده اند دوباره از دست خواهند داد ؟ اری سال 2014 سال هراس و دلواپسی زنان و مدافعین حقوق زن از اینده نیم پیکر فعال جامعه است امید زنان قربانی معامله گریهای سیاسی ایکه امروز در افغانستان در حال شکل ګیری است ، نشوند 

!گرامی باد هشتم مارچ ـ روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان

هیئت اجرائیه انجمن افغانها درسویدن

 شعبه امور زنان انجمن

Lämna ett svar