انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

کنفرانس دو روزه تحت نام: وضعیت مهاجرین افغان در سویدن

قرار است بتاریخ های 11 و 12 ماه می (May ) کنفرانس دو روزه ی در مورد وضعیت مهاجرین افغان در سویدن در پوهنتون لوند، سویدن برگزار گردد. 
شما نیز متیوانید تکت های الکترونیکی تانرا با ثبت نام در ویبسایت و لینک های زیر، بدست بیاورید:

https://www.eventbrite.co.uk/e/conference-on-the-situation-for-afghan-refugees-in-sweden-in-2018-tickets-45132161510?aff=ehomecard

https://www.facebook.com/events/2065757287028358/?ti=icl

Conference on the Situation for Afghan Refugees in Sweden in 2018

اسامی سخنرانان قرار ذیل است:
1. داکتر نورالحق نسیمی، موسس نهاد ACAA
2. محترم Jorrit Kamminga Ph.D، تحلیلگر وضعیت امنیتی به افغانستان و سودان جنوبی و همچنان مشاور در سازمان Oxfam
3. خانم (Maria Ferm (Miljöpartiet)، وکیل پارلمان سویدن از حزب محیط زیست
4. آقای Kjell-Terje Torvik، متخصص در اداره مهاجرت سویدن
5. احمد ذکی خلیل Ahmad Zaki Khalil، مسوول امور مهاجرین انجمن افغانهای سویدن و عضوء هییت مدیره سازمان حمایت از مهاجرین فار
6. خانم Mikaela Hagan، تحلیلگر مسایل مهاجرتی و مشاور در سازمان های Save the children and children on the move
7. خانم (Christina Örnebjär (Liberalerna) وکیل پارلمان سویدن از حزب لیبرال ها 
8. خانم (Emma Berginger (Miljöpartiet)، عضوء حزب محیط زیست و معاون شهرداری لوند، سویدن.
9. محترم پروفیسور( Prof. Dr Maarten Vink (M.P.)
10. خانم Johanna Gustafsson Lundberg از سازمان Center for Theology and Religious Studies
11. محترم Dan-Erik Andersson از سازمان مطالعات کشور های شرق میانه
12. خانم Emilia Molin از سازمان War Child Sweden
13. خانم Anna Wilder از اداره کار سویدن

آدرس محل برگزاری کنفرانس: 
LUX building (Lund University)
3 Helgonavägen
223 62 Lund

Lämna ett svar